<<< KRONIKA SZKOŁY NR 23 w OLIWIE - ROK 1955/56 >>>

    Rok szkolny 1955/56 rozpoczęto pod hasłem "Bliżej dziecka". Na akademii wysłuchano przemówienia Ministra Oświaty i Kierownika Szkoły kol. Bochenek Władysławy. Uczennica Marysia Wroczyńska serdecznie powitała wstępujących w nasze progi pierwszoklasistów, których obdarowano słodyczami. Do Grona Nauczycielskiego doszli nowi kol.kol. Ignaczak, Wolańska, Ewertowski.

W tym roku Organizacją Harcerską Polski Ludowej opiekowała się z ramienia Rady Pedagogicznej kol. Jarecka, pełniąc funkcję przewodnika drużyny. Drużyna liczyła 297 członków, składała się z 10 zastępów.

Przewodnicząca Rady Drużyny Renata Nowakowska prowadziła poranne apele, na których informowano o osiągnięciach zastępów, podawano komunikaty, czytano kronikę harcerską i prasę młodzieżową "Świat Młodych". Na zbiórkach Rady Drużyny była zawsze obecna przedstawicielka Komitetu Rodzicielskiego, wieloletnia działaczka na polu pracy harcerskiej druhna Trapp, oraz przewodnicy zastępów z Liceum Pedagogicznego. Kierowniczka Szkoły kol. Bochenek także żyła życiem harcerzy i często uczestniczyła w zbiórkach i spotkaniach, brała udział w biwakach, cieszyła się z każdego osiągnięcia.

Tematyka zbiórek zastępów obejmowała dyskusję nad nowym Prawem Harcerskim, przygotowania do Przyrzeczenia, piosenki, filmy i przeźrocza, wycieczki w teren, naukę alfabetu Morse'a, dyskusje nad wspólnie przeczytaną książką i prasą, gry towarzyskie.

Dzięki pomocy Komitetu Rodzicielskiego zorganizowano wycieczki do fabryki wyrobów szklanych i chemicznych, do żeliwiaka, młotowni i tkalni, do portu w Gdyni, do ZOO i do lasu na bobrowisko. Niektóre zastępy nawiązały współpracę z "Błękitną Sztafetą", z "Płomyczkiem" i "Światem Młodych", gdzie ukazywały się drukiem ich artykuły. Zastępy przygotowywały przedstawienia: zastęp VII - "Paluszek i główka", "Matka" wg. Gorkiego oraz bajkę "Księżniczka na ziarnku grochu", zastęp VI - "Kopciuszka", zastęp III - "O krasnoludkach i sierotce Marysi".

Wszyscy harcerze nosili obowiązkowo czerwone chusty oraz odznaki harcerskie. Kronikę harcerską prowadziła Marysia Wroczyńska.

Do Szkolnego Koła Przyjaciół ZSRR należało 278 uczniów. Pod kierunkiem kol. Rajkowskiej poszerzali swoją wiedzę o kraju Rad i jego kulturze, brali udział w konkursie czytania w języku rosyjskim.

Do Szkolnego Koła Odbudowy Warszawy należeli wszyscy uczniowie szkoły. W Miesiącu Odbudowy Warszawy koło pod kierunkiem kol. Droń zorganizowało uroczysty apel, przygotowało gazetki ścienne i hasła, Uczniowie klasy V pod kierunkiem kol.Jareckiej i p.Lorenz z Komitetu Rodzicielskiego przygotowali i odegrali bajkę "Kopciuszek", przeznaczając zarobione pieniądze na odbudowę stolicy.

Do Koła PCK należało 56 uczniów. Koło pod kierunkiem kol. Majorkiewicz zorganizowało kurs szkolenia sanitarnego I stopnia, który ukończyło 36 osób, organizowało współzawodnictwa klasowe, pogadanki i gazetki na temat czystości i zdrowia.

Dużą rolę w życiu szkoły odgrywały zajęcia pozalekcyjne, wśród nich kółka przedmiotowe i artystyczne, w szczególności Kółko Taneczne.

Aktywnie działał Komitet Rodzicielski. Zorganizowano cztery imprezy dochodowe - wieczory bajek i przedstawienia, a dochód z nich przeznaczono na wycieczki krajoznawcze dla dzieci, m.in. do Malborka. Dzięki ofiarnej pracy i energii Przewodniczącego Komitetu, p.Czarnockiego i współpracowników, imprezy dochodowe przyniosły kwotę 22 473 zł, dwa razy więcej niż wpłynęło ze składek rodzicielskich.

Wykonano także całkowitą inwentaryzację sprzętu szkolnego. Organizowano pomoc w nauce dla słabszych uczniów, w tym celu przedstawiciele Komitetu Rodzicielskiego kontaktowali się często z wychowawcami klas, a nawet odwiedzali domy dzieci słabiej uczących się i  wagarujących, spotykając się czasem z niechętnym i opryskliwym przyjęciem. Pani Aniela Ząbczyk, mając kwalifikacje nauczycielki, często zastępowała chorych nauczycieli, przez co dzieci miały normalne lekcje i nie miały opóźnień w nauce. Sekcja dożywiania w czasie dużej przerwy organizowała gorące śniadania dla dzieci, zarówno odpłatne jak i bezpłatne, na co otrzymywano dotacje z Wydziału Oświaty WRN.

Szczerze, serdecznie i z głębokim żalem na uroczystej akademii szkolnej żegnano swoich ukochanych absolwentów. Całość klasy była bardzo zżyta, dokładna, przyzwyczajona do systematycznej pracy i bardzo uspołeczniona.
W codziennej pracy lepsi uczniowie potrafili nadać kierunek słabszym i pomóc im wyrównać poziom. Marysia Wroczyńska, potrafiła błyskawicznie przygotować punkt programu na apel poranny czy inną imprezę. Oczytana, zdolna, pracowita, miała duży wpływ na klasę. Marysia interesowała się życiem całej szkoły, pełniąc funkcję kronikarki Organizacji Harcerskiej i zespołu tanecznego. Renata Nowakowska kierowała pracą w drużynie OH i energicznie prowadziła wszystkie apele poranne. Irenka Bzyń i Tereska Wietrzykowska dużo czasu poświęcały pracy w bibliotece szkolnej.

Wychowawczyni troszczyła się o to, aby te rozkwitające "młode pąki" wyniosły ze szkoły jak najwięcej rzetelnej wiedzy, dobrych przyzwyczajeń, szlachetnych uczuć i najmilszych wspomnień. Pani Wroczyńska, opiekunka klasy z ramienia Komitetu Rodzicielskiego, w sposób subtelny i delikatny potrafiła przemówić do ich serc i uczuć, przeżywając z ni-mi wspólnie troski i kłopoty, oraz radości z udziału w wycieczkach i przedstawieniach.

ABSOLWENCI

Wychowawczyni:
Władysława Bochenek

 1. Brania Jadwiga
 2. Burak Stanisław
 3. Bzdyń Irena
 4. Ciesielska Ewa
 5. Czerniewski Wojciech
 6. Czarnocka Jadwiga
 7. Domachowska Jadwiga
 8. Ewald Brygida
 9. Górska Barbara
 10. Grodecka Elżbieta
 11. Kasprzycka Anna
 12. Kasztelnik Kazimierz
 13. Mafina Jacek
 14. Naumowicz Alicja
 15. Młotowski Tomasz
 16. Nastały Rajmund
 17. Nowakowska Renata
 18. Pęksyk Józef
 19. Pieślak Wacław
 20. Piotrowicz Barbara
 21. Przyklęk Andrzej
 22. Ruchniewicz Renata
 23. Sokólski Zbigniew
 24. Sominka Paweł
 25. Stancel Wiesław
 26. Szymikowska Krystyna
 27. Urbański Henryk
 28. Wenta Irena
 29. Wietrzykowska Teresa
 30. Kowalczyk Eugenia
 31. Wroczyńska Maria
 32. Zawistowski Jerzy
 33. Zieliński Karol
 34. Złotkowska Wiesława
 35. Rochoń Eleonora

Szanowny Absolwencie!
Jeśli masz adres e-mail i zgadzasz się go tu ujawnić,

poinformuj mnie o tym.

Może tą drogą odnajdą Cię starzy przyjaciele ...

początek strony