<<< KRONIKA SZKOŁY NR 23 w OLIWIE - ROK 1976/77 >>>

Pasowanie na uczniów klas pierwszych Rok szkolny 1976-77 został ogłoszony Rokiem Biblioteki i Książki. Uroczystość rozpoczęcia nauki miała miejsce 21 sierpnia w dwu rzutach: o godzinie 8 klasy I i klasy V-VIII, a o godzinie 11 klasy II-IV. Młodzież, nauczycieli i rodziców w serdecznych słowach przywitał dyrektor Jeznach. Nakreślił także zadania dydaktyczno-wychowawcze na bieżący rok szkolny, w którym szczególną uwagę zwróci się na obowiązek i dyscyplinę pracy, bezpieczeństwo i higienę. Szczególnie ciepło zostały przyjęte klasy pierwsze. Na zakończenie Dyrektor złożył wszystkim życzenia owocnej pracy.

20 września odbyło się pasowanie uczniów klas pierwszych na pełnoprawnych członków szkolnej społeczności.

Z okazji Dnia Wojska Polskiego w auli szkolnej odbyła się uroczysta akademia. Część artystyczną przygotowali uczniowie klas siódmych i ósmych. Dyrektor szkoły mgr A.Jeznach przypomniał historię powstania LWP oraz szlak bojowy od Lenino aż do Berlina.

Uroczystość w sali gimnastycznej - nadesłał pan Paweł Walentynowicz Uroczystość w sali gimnastycznej - nadesłał pan Paweł Walentynowicz 14 października obchodziliśmy Dzień Nauczyciela. Na uroczystej akademii spotkali się nauczyciele czynni zawodowo i emeryci, przedstawiciele Komitetu Rodzicielskiego i młodzież. Kilka osób z naszego grona obchodziło 25-lecie swojej pracy nauczycielskiej: J.Własiuk, I.Okoniewska, A.Jeznach, D.Landowska. Kilka innych osób zostało odaznaczonych złotym krzyżem zasługi za 20-letnią wzorowa pracę w zawodzie nauczycielskim: Wł.Wenda, W.Glanc, St.Helbrecht, A.Kołecka. Po części oficjalnej dorośli udali się na herbatkę towarzyską przygotowaną przez Komitet Rodzicielski wraz z zarządem ogniska ZNP.

Zwycięzca konkursu przyrodniczego otrzymuje nagrodę z rąk dyrektora szkoły Pod kierunkiem kol. Cholewińskiej przeprowadzono w szkole Konkurs Przyrodniczy. Wzięli w nim udział uczniowie klas ósmych, którzy wykazali się dużą wiedzą i zainteresowaniami przyrodniczymi. Końcowym zmaganiom konkursowym towarzyszył żywy doping młodzieży na widowni. Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe.

Młodzież naszej szkoły włączyła się do ogólnopolskiej akcji zbiórki pieniędzy na Centrum Zdrowia Dziecka. Zebrano 592 zł, które przekazano na konto Komitetu Budowy Szpitala-Pomnika.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet odbyła się w szkole uroczysta akademia z udziałem wszystkich Pań pracujących w szkole i naszych Emerytek. Była część artystyczna w wykonaniu młodzieży ze starszych klas, a na zakończenie wszystkie Panie otrzymały upominki, wykonane przez uczniów podczas zajęć praktyczno-technicznych.. Komitet Rodzicielski przygotował herbatkę towarzyską.

Połączone klasy VIIIa i VIIIb - nadesłała pani Aleksandra Kamińska Klasa VIIIb - nadesłała pani Aleksandra Kamińska Dla uczczenia Święta Pracy nauczyciele i młodzież naszej szkoły przystąpili do czynu społecznego. Uporządkowano boisko szkolne, klasy, pomoce naukowe. młodzież klas ósmych przygotowała program artystyczny na uroczystą akademię.

ABSOLWENCI

Klasa VIII a
Wych: Maria Chmiel

 1. Braun Brygida
 2. Chludziński Ryszard
 3. Dubrawa Włodzimierz
 4. Gieorgica Jacek
 5. Kamińska Mariola
 6. Klamerek Krzysztof
 7. Klechowicz Grzegorz
 8. Kowalka Wiesława
 9. Kreft Gizela
 10. Krempeć Krzysztof
 11. Krzos Marzena
 12. Missa Zdzisław
 13. Musiałek Krzysztof
 14. Nowak Wiesław
 15. Prusak Andrzej
 16. Raś Michał
 17. Rekowski Stanisław
 18. Rożek Beata
 19. Rożek Jolanta
 20. Sawczuk Krzysztof
 21. Szafrańska Teresa
 22. Szweda Maria
 23. Treder Jacek
 24. Wasilewska Beata
 25. Wojtuń Mirosław
 26. Żebrowski Roman
Klasa VIII b
Wych: Jadwiga Własiuk
 1. Antczak Ewa
 2. Cytawa Tomasz
 3. Czubla Mariola
 4. Gajdiss Wilhelm
 5. Grzechnik Dariusz
 6. Heyka Piotr
 7. Herbasch Iwona
 8. Kamińska Aleksandra
 9. Karczewski Tadeusz
 10. Karol Janusz
 11. Kleban Anna
 12. Kubica Grażyna
 13. Labuda Stanisław
 14. Leszczuk Małgorzata
 15. Lubińska Iwona
 16. Nagórska Marzena
 17. Nagórski Janusz
 18. Płaczek Marian
 19. Rojek Jacek
 20. Seńko Anna
 21. Schur Janusz
 22. Schur Kazimierz
 23. Trella Ryszard
 24. Zając Andrzej

Szanowny Absolwencie!
Jeśli masz adres e-mail i zgadzasz się go tu ujawnić,

poinformuj mnie o tym.

Może tą drogą odnajdą Cię starzy przyjaciele ...

początek strony