<<< KRONIKA SZKOŁY NR 23 w OLIWIE - ROK 1980/81 >>>

Minęły wakacje. Planowane na dzień 19 sierpnia 1980 roku rozpoczęcie roku szkolnego nie doszło do skutku. Już 14 sierpnia całą Polskę obiegła wieść, że Stocznia Gdańska im. Lenina przystąpiła do strajku. Z dnia na dzień strajk rozwijał się. W dniu, kiedy miał rozpocząć się rok szkolny, strajkowały już wszystkie zakłady produkcyjne i budowlane. Stanęła komunikacja. W tej sytuacji Kuratorium Oświaty i Wychowania w Gdańsku podjęło decyzję o zawieszeniu zajęć w szkołach do 1 września.

Dla wszystkich mieszkańców Gdańska, a więc również dla nauczycieli były to ciężkie dni. Władza w mieście w okresie strajku spoczywała w rękach Komitetu Strajkowego, który znajdował się na terenie Stoczni im.Lenina. Tam też prowadzono negocjacje z rządem. Były to trudne rozmowy. Rząd na wiele spośród 21 postulatów nie chciał wyrazić zgody. Strajkujących stoczniowców poparł cały naród. Delegacje zakładów pracy przystępowały do strajku przyjeżdżając na teren Stoczni. Reszta mas pracujących solidaryzowała się ze strajkującymi nosząc biało-czerwone opaski.

1 września nastąpiło upragnione odprężenie. Podpisane zostało porozumienie między rządem, który reprezentował vice-premier Mieczysław Jagielski, a MKZ z Lechem Wałęsą na czele. Z wielkim wzruszeniem przyjęliśmy w/w porozumienie. Z wielką nadzieją na poprawę warunków życia i pracy rozpoczęliśmy w  naszej szkole nowy rok 1980-81.

Emocje jakie towarzyszyły nam w czasie strajku nie ucichły na długo. Pojawiły się nowe problemy, nowe zaczęły się niepokoje. Przed narodem stanął problem rejestracji NSZZ "Solidarność". Mieszane były odczucia ludzi, wiele osób nie wierzyło w realność tego postulatu. Jednak w październiku Sąd Najwyższy w Warszawie ogłosił fakt rejestracji NSZZ "Solidarność". W naszej szkole szybko powstało Koło NSZZ "Solidarność", przewodniczącą została kol. B.Pilarczyk. W dalszym ciągu działa też Koło ZNP pod przewodnictwem kol. A.Sosnowskiej. Mamy więc w szkole dwa związki zawodowe.

Święto Szkoły odbyło się 15 września 1980. Podczas uroczystej akademii dzieci z klas pierwszych recytowały wiersze o szkole, śpiewały piosenki. Potem odbyło się ślubowanie i pasowanie pierwszaków na uczniów przez pana Dyrektora. "Pełnoprawni" nowi uczniowie otrzymali tarcze szkolne. Rozpoczęli trudny, lecz piękny i wielce pożyteczny okres w życiu człowieka - okres szkolnej edukacji. Życzymy powodzenia! Opiekunkami klas pierwszych zostały:

klasa Ia - kol. Halina Przybyłowska
klasa Ib - kol. Bogumiła Mączka
klasa Ic - kol. Alina Nowakowska

Jesienią 1980 roku była w szkole wielka radość: polski pisarz Czesław Miłosz otrzymał literacką nagrodę Nobla.

W kronice szkoły na kartach z tego roku szkolnego znajduje się długi wierszowany tekst, prawdopodobnie napisany na uroczystość Dnia Nauczyciela, przytaczamy go w całości:

WIWAT SZKOŁA 23

Jest w Gdańsku Szkoła Podstawowa Nr Dwudziesty Trzeci
W Oliwie pod numerem siódmym przy ulicy Opackiej
W niej się uczy prawie sześćset chętnych dzieci
By wyszło wyuczonych wiele zdolnej młodzieży sztubackiej.

Szkoła mieści się w dużym gmachu na wzgórzu pod lasem
Cudnie położona, otoczona dużymi drzewami
Nic tu nie przeszkadza młodzieży w nauce hałasem
Samochodów, ani żadnemi pociągami lub tramwajami

Długoletnim dyrektorem szkoły jest pan Aleksander Jeznach
Pracujący bardzo ofiarnie w celu wychowania młodzieży
Nie liczy się z czasem własnym, nieraz po wieczorach i dniach
Własnym przykładem pracowitość, uczciwość, kulturę wokół siebie szerzy

Nawet w czasie wakacji letnich czy zimowych
Pracuje z harcerskimi koloniami lub obozowiskiem
Dążąc do wychowania młodzieży na obywateli zdrowych
Wszędzie w szkole obecny i myśli tu o wszystkim.

Pani Landowska jest zastępcą dyrektora do spraw pedagogicznych
Dba o poziom wykształcenia zgodnie z programem nauczania
Przy społecznej pracy nauczycieli, oraz młodzieży licznych
Czynach społecznych, sztukuje nieobecnych nauczycieli zastępowaniem.

Miła sekretarka w kancelarii jako społeczna szkoły matula
Zna wszystkie kłopoty uczniów, w zmniejszeniu ich pomaga
Wszyscy się do niej zwracają, bo wiedzą że Pani Urszula
We wszystkim pomoże, poradzi i od dzieci grzeczności wymaga

Pani Waśniewska najmłodszym dzieciom wpaja
Od lat dziecinnych kształtując charakter nieraz trudny
w sposób delikatny, grzeczny, więc młodzież to chętnie przyswaja
Aby "swojej Pani" umilić niejeden dzień pracy ciężkiej i żmudnej

Prezes Ogniska Pytkowska, lubiana przez uczniów i kolegów grono
Sprawy związkowe załatwia oraz uczniowskiej spółdzielni
Troszczy się o to aby młodzieży zawsze dostarczono
Na dużej przerwie szklankę mleka, by ją wypili uczniowie dzielni

Komitetu Rodzicielskiego skład Prezydium jest dobrze dobrany
Przewodniczący pan Musiałek pracujący zawodowo bardzo wiele
Chociaż pracuje w Lęborku, jako społecznik znany
Poświęca dla pracy w Komitecie dzień zwykły czy niedziele

Były księgowy Iwanowski który poszedł na emeryturę
On dbał o szkoły różne sprawy finansowe
Dziś odpoczywa po wieloletniej pracy, lecz jeszcze niektóre
Komitetu Rodzicielskiego sprawy załatwia księgowe

Woźne szkoły, panie Ranachowska Gertruda oraz Maruda
Dbają o czystość szkoły przy pomocy uczniów i sprzataczek
Wszak młodzież nim przyzwyczai się do porządku, nieraz uda
Że nie śmieci, ale gdzieś w kącie niejeden rzuci papier

Jest wielu pedagogów pracowitych, uczciwych i zdolnych
W wychowawstwie młodzieży dobre osiąga wyniki
Lecz nie sposób wymienić wszystkich w paru słowach wolnych
Wpisanych do przepięknej naszej szkoły kroniki

Wdzięczni rodzice  

Nadszedł czerwiec, a z nim czas pożegnania. Nasi absolwenci otrzymali świadectwa podczas uroczystej akademii, a po południu urządzili bardzo przyjemny wieczorek wspólnie z nauczycielami i rodzicami.

ABSOLWENCI

Klasa VIII a
Wych. Daniela Landowska

 1. Adamczyk Magdalena
 2. Brügemann Jolanta
 3. Brumirski Krzysztof
 4. Chodorowska Teresa
 5. Cytowa Barbara
 6. Czyż Krzysztof
 7. Czyżewska Joanna
 8. Deja Maciej
 9. Dominiak Renata
 10. Dzienis Krzysztof
 11. Franceson Jarosław
 12. Gliniecki Jacek
 13. Grabowicz Jacek
 14. Hirsch Małgorzata
 15. Kalicki Przemysław
 16. Kaprzyński Dariusz
 17. Karcz Klaudia
 18. Karłowicz Bożena
 19. Korpet Piotr
 20. Kloskowski Maciej
 21. Kowalka Bartłomiej
 22. Michałowski Piotr
 23. Nagórska Danuta
 24. Nastał Michał
 25. Pietkiewicz Adriana
 26. Prochownik Ewa
 27. Raś Magdalena
 28. Rożek Marek
 29. Stempelkowski Mieczysław
 30. Szubstarski Bartosz
 31. Tarnowski Grzegorz
 32. Trojanowska Justyna
Klasa VIII b
Wych. Elżbieta Wojkiewicz
 1. Abramczuk Piotr
 2. Białach Krzysztof
 3. Chamczyk Piotr
 4. Czujko Grzegorz
 5. Gawrysiak Piotra
 6. Grabowski Mirosław
 7. Guzek Beata
 8. Hajduk Maria
 9. Kominek Dariusz
 10. Krasowski Zdzisław
 11. Latowiec Arleta
 12. Lemke Katarzyna
 13. Lenc Maria
 14. Mickiewicz Piotr
 15. Michalak Małgorzata
 16. Michalak Paweł
 17. Michałowski Krzysztof
 18. Mital Andrzej
 19. Paprocka Anna
 20. Paszkowski Krzysztof
 21. Pawłowicz Mariusz
 22. Piotrowski Paweł
 23. Plutowska Irena
 24. Sarzyński Robert
 25. Sienkiewicz Małgorzata
 26. Sumera Grazyna
 27. Szabelski Maciej
 28. Śliwicka Ewa
 29. GG Tokarski Mirosław
 30. Tyszko Jolanta
 31. Ulanowska Anna
 32. Wyczyńska Elżbieta
 33. Zając Dariusz
 34. Zduńczyk Ludwik

Szanowny Absolwencie!
Jeśli masz adres e-mail i zgadzasz się go tu ujawnić,

poinformuj mnie o tym.

Może tą drogą odnajdą Cię starzy przyjaciele ...

początek strony