<<< KRONIKA SZKOŁY NR 23 w OLIWIE - ROK 1982/83 >>>

Klasa VIIb - nadesłał pan Dariusz Fijorek Minęły wakacje i oto znów wesoły dzwonek wezwał wszystkich do nowych obowiązków w wyższych klasach. Boisko, klasy i korytarze zaroiły się od białych bluzeczek, uśmiechniętych i wypoczętych twarzy. Najpierw w auli zebrali się uczniowie klas IV-VIII. Dyrektor szkoły mgr Roman Stawski ciepłymi słowami powitał zebranych, życzył im wiele zapału do pracy i dobrych wyników w nauce. Młodzież z wychowawcami rozeszła się do swoich sal, a do auli przybyli uczniowie klas 0-III z wychowawcami i rodzicami. I znów Dyrektor powitał maluchów, życząc im dużo radości ze wspólnej nauki i zabawy oraz dobrych wyników. Klasy pierwsze zostały serdecznie przywitane przez Samorząd Szkolny.

W składzie Rady Pedagogicznej nastąpiły zmiany: kol. L.Pytkowska odeszła do innej szkoły, kol. Z.Stodułko odeszła na emeryturę, przybyły nowe nauczycielki: M.Połomska, Górska, Rutkowska, E.Czyżykowska, W.Antoniewicz, F.Gonerska, K.Kasperska, A.Malinowska, B.Derkowski, K.Sosnowa.

12 października święto Ludowego Wojska Polskiego było okazją do spotkania młodzieży klas starszych z płk. Janem Wojtkowiakiem. Uczniowie wysłuchali opowiadania gościa, później zadawali mu liczne pytania na temat aktualnej pracy wojska, a na zakończenie przedstawili program artystyczny złożony z poezji i pieśni wojskowych i patriotycznych. Delegacje naszej młodzieży złożyły kwiaty w miejscach pamięci narodowej i zaciągnęli honorowe warty.

Uczniowie klas młodszych też mieli swoje spotkanie, na którym wysłuchali części artystycznej o tematyce wojennej. W klasach wykonane były piękne gazetki o wojsku, czytane były wiersze o żołnierzach i słuchane płyty z muzyka wojskową.

Nadszedł Dzień Nauczyciela, dzień w którym wszyscy uczniowie mają okazję podziękować swoim nauczycielom za ich pracę nad kształtowaniem charakterów i podawaniem wiedzy. Młodzież odświętnie ubrana obdarowała swoje panie kwiatami, na uroczystym spotkaniu dzieci recytowały wiersze i śpiewały piosenki. Z okazji Dnia Nauczyciela kol. S.Helbrecht otrzymała nagrodę inspektora, kol. E.Wojkiewicz - złoty krzyż zasługi, kol. J.Bela i A.Nowakowska - nagrody ministra, a dyrektor R.Stawski - nagrodę kuratora.

7 listopada z okazji rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej odbyła się akademia zorganizowana pod kierunkiem kol. B.Rompy. Wierszem i pieśnią starsza młodzież przybliżała słuchaczom dzieje rewolucji i osiągnięcia Kraju Rad.

W listopadzie pamiętaliśmy również o 153 rocznicy Powstania Listopadowego. Kol. B.Makowska przygotowała z młodzieżą akademię, która przypomniała uczniom dzieje Powstania Listopadowego, ilustrowane poezją i pieśnią.

W styczniu z okazji rocznicy wyzwolenia Warszawy odbyła się akademia dla klas starszych, na której dzieci recytowały wiersze i śpiewały piosenki o Warszawie. Klasy młodsze uczestniczyły w apelu, na którym słuchały opowieści o dziejach Warszawy i o tym jaka jest piękna dzisiaj. W klasach wykonano piękne gazetki o naszej stolicy i słuchano z płyt piosenek o Warszawie.

Nasze zabawy. Klasa IIIc wraz ze swoja wychowawczynią postanowiła zorganizować dla klas młodszych wieczór bajek. Po długim namyśle wybór padł na bajkę o krasnoludkach, miała być długa i pełna przedziwnych postaci. W klasie zapanowała atmosfera podniecenia. Wszystkie dzieci otrzymały jakąś rolę, nawet dobrano kilka osób z IVa. Krasnalami zostali: Mędrek - M.Niedzielski, Kichałek - P.Ciesielski, Śpioszek - R.Rynkiewicz, Wesołek - A.Bingiel, Gapcio - F.Dziecielski, Chwalipieta - R.Maźniewski. Było wiele prób i wiele starań o stroje, w czym bardzo pomogli rodzice. Wreszcie nadszedł dzień występu, sala pełna dzieci, kurtyna w górę i ... odnieśliśmy ogromny sukces!

Później pokazaliśmy naszą bajkę jeszcze innym dzieciom. Przyszły na nasze przedstawienie dzieci z przedszkola nr 3 i nr 12, a później jeszcze dzieci ze Szkoły nr 36. Otrzymaliśmy duże brawa. Gdy nadszedł okres karnawału, klasy młodsze urządziły bal. Do tańca przygrywała dzieciom prawdziwa orkiestra wojskowa, a w przerwach był poczęstunek: herbata i ciastka. Na koniec balu jeszcze raz przedstawiliśmy naszą bajkę o krasnoludkach.

8 marca to Dzień Kobiet. W auli szkoły zebrały się wszystkie nasze drogie Panie: nauczycielki , personel administracyjny, medyczny, woźne, aby wysłuchać przygotowanej dla nich akademii. Uczniowie klas IVa i IIIc w ciekawym montażu recytatorskim wyrazili pracę i zasługi naszych kobiet, złożyli im moc serdecznych życzeń, a na koniec odtańczyli polkę i krakowiaka. Wszystkie Panie otrzymały kwiaty jako symbol miłości i uznania.

Wieczorem odbyło się spotkanie z matkami naszych uczniów. Dla nich ponownie dzieci recytowały, tańczyły i kolejny raz wystawiły bajkę o domku krasnoludków. Na zakończenie wszystkie mamy, babcie i ciocie zostały obdarowane kwiatami. Spotkanie było bardzo udane, wycisnęło łzy z oczu niejednej mamie, wzruszonej uznaniem dla jej codziennej pracy i dumą ze swojej pociechy. Ta uroczystość była kolejnym zbliżeniem ze środowiskiem naszej szkoły.

W marcu z okazji 38 rocznicy wyzwolenia Gdańska odbyła się akademia. Młodzież wysłuchała referatu o historii wyzwolenia Gdańska, potem nastąpiła część artystyczna: wiersze i piosenki na temat Gdańska i morza, oraz spotkanie z zaproszonym gościem, mieszkańcem dawnego Wolnego Miasta Gdańska i więźniem obozu w Stutthoffie, który opowiadał o swoich przeżyciach.

Z tej okazji odbył się konkurs recytatorski dla klas V-VIII o Gdańsku i tematyce morskiej. Ze względu na mnogość przedstawionych utworów i różnorodność interpretacji jury miało trudne zadanie. Ostatecznie zwyciężyli: I miejsce - S.Łączny VIIa II miejsce - M.Rekowska VIIa III miejsce - B.Krzaczkowska VIa i J.Malinowska VIb Wyróżnienia: T.Bobrowski VIIa, E.Zimna VIIa, S.Stachowiak VIa Zwyciężcom zostały wręczone nagrody książkowe.

W lutym 1983 Kuratorium Oświaty i Wychowania ogłosiło akcję zbiórki funduszy na sfinansowanie "Daru Młodzieży". Ten apel nie został bez echa. Samorząd Szkolny rozpoczął zbiórkę pieniędzy w poszczególnych klasach. Nie znalazł się w szkole uczeń, który nie dałby przysłowiowej złotówki na tak wzniosły cel. Zebrano w szkole 19 850 zł i wpłacono na odpowiednie konto w banku.

Uroczystość pierwszej komunii świętej uczniów klas III - nadesłała pani Barbara Olsza-Niedzielska W szkolnym konkursie czytelniczym brali udział uczniowie wyłonieni w eliminacjach klasowych. Każdy uczestnik konkursu występował w stroju przedstawiającym bohatera czytanego fragmentu książki. Dzieci bardzo przeżywały swoje wystąpienia, były przedziwnie poubierane, atmosfera była podniosła i poważna. Nagrody i wyróżnienia otrzymali: Klasy II - J.Lemańska, K.Jakuta, A.Stawińska Klasy III - E.Malinowska, A.Rekowska, M.Niedzielski Klasy IV - K.Jakubowska, M.Dejna, A.Krzysztofowicz

W klasach odbył się konkurs wiedzy pożarniczej. Najlepsi reprezentowali naszą szkołę w konkursie na szczeblu miejskim i tam zdobyliśmy najwyższe nagrody: I miejsce - Alicja Płóciennik VIb II miejsce - Ewa Drozdowska.

Uczniowie różnych klas przechodzili szkolenie z przepisów ruchu drogowego i zdobywali kartę rowerową. W zawodach miejskich drużyna z naszej szkoły zdobyła V miejsce.

Tomek Jakubowski z klasy VIIIa brał udział w konkursie z fizyki na szczeblu miejskim i zajął III miejsce.

Młodzież naszej szkoły pod kierunkiem kol. Ireny Okoniewskiej zdobyła puchar Zespołu Szkół Budowlanych za wkład pracy w orientację zawodową.

Wspólne posiedzenie dyrekcji szkoły i Rady Osiedla Dyrekcja naszej szkoły nawiązała ścisłą współpracę z Radą Osiedla. Dyr. Stawski i kol. H.Przybyłowska uczestniczą w spotkaniach Rady Osiedla. Nasi uczniowie uczęszczają na filmy do klubu Ad-Rem i na inne imprezy, dają programy artystyczne z okazji różnych uroczystości, np. Dnia Matki. Rada Osiedla przysyła prelegentów na spotkania z rodzicami, organizuje konkursy sportowe dla środowiska.

Klasa VIII b - nadesłał pan Wiktor Jakielski Z okazji Dni Oświaty, Książki i Prasy odbył się w szkole apel dla klas młodszych, na którym dzieci poprzez inscenizacje przedstawiały bohaterów ulubionych przez siebie książek. Było to bardzo zabawne i świadczyło o bogactwie książek przeczytanych przez dzieci. Później dzieci recytowały wiersze o książkach i odczytywały hasła o poszanowaniu książki jako najlepszego przyjaciela.

1 czerwca - Dzień Dziecka - rano odbył się apel dla całej szkoły. Dyrektor złożył dzieciakom serdeczne życzenia z okazji ich święta, a każda klasa otrzymała torbę z cukierkami czekoladowymi. Później dzieci wzięły udział w festynie sportowym i muzycznym z udziałem aktorów Opery Bałtyckiej, zorganizowanym na terenie Szkoły nr 75 przez Radę Osiedla Ad-Rem.

Klasa VIII a - nadesłał pan Mirosław Donarski Klasa VIII a - nadesłał pan Mirosław Donarski 10 czerwca odbyło się pożegnanie absolwentów klas ósmych. W udekorowanej sali spotkała się młodzież klas VIII, klas VII i Rada Pedagogiczna. Uroczystość rozpoczął pan Dyrektor. Wręczono świadectwa i wyróżnienia: Jolanta Kurpiewska VIIIb otrzymała medal, srebrną tarczę i nagrodę książkową, Izabela Łebek VIIIa - srebrną tarczę. Mirosława Rekowska VIIa pożegnała absolwentów w imieniu Samorządu i całej młodzieży szkolnej. Absolwentów obdarowano bukiecikami kwiatów. W imieniu odchodzących absolwentów pożegnała szkołę Jola Kurpiewska. Uroczystość zakończyła część artystyczna w wykonaniu absolwentów.

ABSOLWENCI

Klasa VIII a
Wych: Iwona Błaszkowska

 1. Buczyńska Ewa
 2. Dziaduch Mirosław
 3. Donarski Mirosław
 4. Franceson Paweł
 5. Gliniecka Jolanta
 6. Gołaszewski Grzegorz
 7. Grabowska Anita
 8. Grabowski Janusz
 9. Haase Jarosław
 10. Jakubowski Tomasz
 11. Janusz Jacek
 12. Kamiński Krzysztof
 13. Klechowicz Mariusz
 14. Niemczyk Anna
 15. Łebek Izabela
 16. Łukaszewski Andrzej
 17. Pazera Dariusz
 18. Radziwanowski Jerzy
 19. Sabbo Katarzyna
 20. Skoczek Dorota
 21. Skorubska Edyta
 22. Stachowicz Mariusz
 23. Szymlek Renata
 24. Talkowska Teresa
 25. Wajowski Zbigniew
 26. Wojteczek Przemysław
 27. Wysocki Artur
 28. Zajączkowska Monika
 29. Żebrowska Małgorzata
Klasa VIII b
Wych: Małgorzata Zubkowicz
 1. Arendt Janusz
 2. Bagińska Grażyna
 3. Barańska Katarzyna
 4. Bielicki Mariusz
 5. Bystrzak Mariusz
 6. Frank Ewa
 7. Furtak Mirosław
 8. Guzek Grzegorz
 9. Hoffmann Artur
 10. Idem Małgorzata
 11. Jakielski Wiktor
 12. Jóźwiak Andrzej
 13. Karol Jarosław
 14. Kijewska Bożena
 15. Kolk Piotr
 16. Kowalska Małgorzata
 17. Kurpiewska Jolanta
 18. Laskowski Maciej
 19. Lemke Małgorzata
 20. Lewandowski Piotr
 21. Nagel Hanna
 22. Radziuk Katarzyna
 23. Romanowska Teresa
 24. Szwabe Arkadiusz
 25. Siewruk Joanna
 26. Starczewska Beata
 27. Szczygelska Jolanta
 28. Warmbier Grzegorz

Szanowny Absolwencie!
Jeśli masz adres e-mail i zgadzasz się go tu ujawnić,

poinformuj mnie o tym.

Może tą drogą odnajdą Cię starzy przyjaciele ...

początek strony