<<< KRONIKA SZKOŁY NR 23 w OLIWIE - ROK 1987/88 >>>

Dzień 1 września był pogodny i ciepły. Mury szkoły rozbrzmiały wesołym śmiechem dzieci, które po wakacjach wróciły do nauki. Dyrektor mgr Roman Stawski powitał serdecznie wszystkich nauczycieli, uczniów i rodziców. Młodzież wysłuchała przemówienia Ministra Oświaty i Wychowania. Później w salach lekcyjnych wychowawcy podali nowe komunikaty, plan lekcji i przeprowadzili pogadanki. Rozpoczęła się normalna nauka i praca.

Wycieczka klas VIII do Torunia - nadesłała pani Gosia Szemplińska Wycieczka klas VIII do Torunia - nadesłała pani Gosia Szemplińska Wychowawczynie klas pierwszych: Barbara Golec, Mirosława Antoniewicz i Barbara Witkowska przygotowały swoje dzieci do uroczystości ślubowania. 9 października w odświętnych strojach, po odśpiewaniu hymnu szkoły, w obecności sztandaru uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie. Następnie odbyły się popisy kolejnych klas. Dzieci przedstawiały skecze, scenki rodzajowe, śpiewały piosenki i recytowały wiersze. Wystąpił też chór. Na zakończenie Dyr. Krystyna Rosińska pasowała wszystkie dzieci na uczniów Szkoły Nr 23. Wychowawczynie wręczyły maluchom pamiątki przygotowane przez kolegów ze starszych klas. Rodzice przygotowali słodki poczęstunek.

Z okazji Dnia Wojska Polskiego odbyło się spotkanie z uczestnikiem walk II wojny światowej panem Mazurem. Był on żołnierzem II Armii Polskiej i rozpoczął swój szlak bojowy w 1943 roku jako 20-letni chłopak. Podczas walk został poważnie ranny i stracił oko. Swoimi przeżyciami podzielił się z młodzieżą. Spotkanie rozpoczęło się krótkim referatem o powstaniu i szlaku bojowym LWP, potem nastąpiły wspomnienia i pytania uczniów skierowane do naszego gościa. Całe spotkanie upłynęło w bardzo miłej atmosferze.

Wycieczka szkolna do Torunia - nadesłała pani Gosia Szemplińska Wycieczka szkolna do Torunia - nadesłała pani Gosia Szemplińska 14 października odbył się uroczysty apel poświęcony rocznicy Komisji Edukacji Narodowej.

Wystąpiły z programem artystycznym dzieci z klas czwartych. Przedstawiły utwory poetyckie dotyczące pracy nauczycieli. Chórek szkolny pod kierunkiem kol. M.Kakowskiej zaśpiewał kilka piosenek. Całość uświetnił występ uczniów klasy Vc pod kierunkiem K.Sosnowej przepiekną inscenizacją mówiącą o przyjaźni dzieci z całego świata. Na uroczystości byli obecni nauczyciele emeryci i renciści, którzy otrzymali życzenia i wiązanki kwiatów od dyrekcji szkoły i uczniów.

6 listopada odbył się uroczysty apel z okazji 70 rocznicy Rewolucji Październikowej. Uczniowie klas VIa i Vc pod kierunkiem pań J.Janowskiej i K.Sosnowej przygotowali montaż poetycki utworów rosyjskich i radzieckich poetów. W programie wziął również udział chór szkolny. Dekoracje przygotowali uczniowie pod kierunkiem kol. Zając.

9 listopada odbył się konkurs dla klas IV-VIII na temat "Co wiesz o ZSRR" zorganizowany przez szkolne koło TPPR pod kierunkiem kol. B.Rompy. Największą ilość punktów zdobyli uczniowie klasy VIIa Filip Szczucki i Wojtek Klusek. II i III miejsca zajęli uczniowie klas VIIIc i VIIb w składzie: M.Niedzielski, R.Maźniewski i T.Woźniak, M.Maciejczyk.

Tego samego dnia odbyło się jeszcze spotkanie uczniów klas I i II z Markiem Majewskim, autorem radiowych i telewizyjnych programów dla dzieci. W programie były zagadki muzyczne, wierszyki, rymowanki-zgadywanki. Pan Majewski nawiązał wspaniały kontakt z dziećmi, zachęcił ich do wspólnej zabawy.

11 listopada odbył się uroczysty apel z okazji 69 rocznicy odzyskania niepodległości Polski. W poetycko-muzycznym programie wzięli udział uczniowie klas VII i VIII oraz zespół muzyczny pod kierunkiem pani Kakowskiej. Przewodnią myślą inscenizacji było ukazanie różnych form walki Polaków z zaborcami, ogromny wysiłek wielu pokoleń w walce o niepodległość ojczyzny. Autorką dekoracji była pani Kościowska. Piękną i wzruszającą akademię przygotowała koleżanka ucząca historii Bożena Makowska.

13 listopada uczniowie ponownie przedstawili program słowno-muzyczny poświęcony 70 rocznicy Rewolucji Październikowej na uroczystym spotkaniu z udziałem zaproszonych gości: przedstawicieli konsulatu radzieckiego w Gdańsku, dzielnicowego zarządu TPPR i PGM w Oliwie.

W miesiącu grudniu uczniowie klas IV-VI wzięli udział w konkursie literackim "Ja na rzecz drugiego człowieka". Łącznie wpłynęło 17 prac. Wyróżnienie otrzymali: M.Kukawska IVc, M.Piotrzkowska IVc, Ł.Minasiewicz Vc, A.Szlagowska Vc, M.Filipowicz IVa. Za wyróżnione prace uczniowie otrzymali nagrody książkowe.

29 marca z okazji 43 rocznicy wyzwolenia Gdańska odbył się apel, w którym brały udział klasy V-VIII. Uczniowie prezentowali własne utwory literackie pod hasłem "Moje widzenie Gdańska", napisane w ramach konkursu ogłoszonego przez Muzeum Narodowe w Gdańsku. Wiersz naszego ucznia Krzysztofa Hrynkiewicza z VIc otrzymał pierwszą nagrodę w tym konkursie. Na zakończenie apelu młodym twórcom wręczono nagrody książkowe. A oto wybrane wiersze:

"Park Oliwski"   -   Krzysztof Hrynkiewicz VI c


Nad Parkiem Oliwskim mewy latają,
Zgrabnie i lekko na stawie lądują.
To wznoszą się w górę, to znów opadają,
Szukając zdobyczy pod wodę nurkują.

W alejach zielonych słychać głosy ptaków,
Czasem wśród gałęzi mignie ruda kita,
Wiatr zwiewa zeszłoroczne liście z krzaków,
Wróble siadają na białych pomnikach.

Nad parkiem katedra góruje w obłokach,
A obok wznosi się Pałac Opatów.
Dźwięki organów rozbrzmiewają wokół
I dzień się kończy wśród zapachu kwiatów


"Gdańska opowieść"   -   Agnieszka Szymanek VII a

- Znasz Gdańsk, swoje miasto?
- Znam.
- Wiec opowiedz.
- Słuchaj !

Gdy słońce świeci jasno
tysiąc cieni pada
na rozgrzana ziemię.
Wiatr wśród uliczek gada,
legendy opowiada.

O tym, że w świat daleki
w morskie wzburzone otmęty
płyną wyniosłe statki,
żaglowce i okręty.

O tym że trzy głowy świńskie
miasto uratowały
w czasie wojny okrutnej
od przeciwnika nawały.

O ślicznych kamieniczkach,
pięknym smukłym ratuszu
i wielkim naukowcu
Janie Heweliuszu.

O Artusowym Dworze,
gdzie w przeogromnej sali
często do świtu białego
mieszczanie balowali.

- A morze? Nie zapomnij...
Nie, tam też nas zaprowadzi
mój przyjaciel-wietrzyk,
który tak fale gładzi
jak matka włosy dziecka
w chwili wzajemnej czułości.

Lecz czułość to zdradziecka
Bo wnet fala czernieje
i już nie lekki wietrzyk,
a straszny wicher wieje.

- A ludzie? Jacy są ludzie?
Zwykli i niebywali,
szarzy i kolorowi,
duzi i całkiem mali.

Trudno jest bardzo pokazać
to co się pokochało.
Jeszcze trudniej napisać.
Czy mi się to udało ? ...

23 marca w szkole odbył się turniej wiedzy o olimpiadach. Przedstawiono rys historyczny PKOL-u i uczestnictwa polskich zawodników w olimpiadach. Podsumowano wyniki konkursu olimpijskiego organizowanego na terenie szkoły i wyróżniono następujących uczniów: M.Lewandowski VIa, M.Zienkiewicz Va, S.Skólski Va. Wymienieni uczniowie otrzymali nagrody i reprezentowali naszą szkołę w hali "Olivia" na konkursie wojewódzkim.

Maciej Niedzielski zajął III miejsce w wojewódzkim XXII Konkursie Matematycznym Szkół Podstawowych i otrzymał dyplom od Kuratorium Oświaty i Wychowania.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas ósmych miało miejsce 10 czerwca. Najlepszy absolwent Maciej Niedzielski otrzymał najwyższe wyróżnienie: order szkoły. Sześciu absolwentów: Niedzielski, Cherek, Wojciszke, Szemro, Jakuta, Murawska - otrzymali srebrne tarcze i świadectwa z wyróznieniem. Wielu uczniom wręczono nagrody książkowe oraz podziękowania dla rodziców za wzorowe wychowanie dziecka.

22 czerwca był ostatnim dniem roku szkolnego. Odbył się apel podsumowujący pracę uczniów, szeroką działalność kółek przedmiotowych, organizacji i sekcji. Zaprezentowano 29 uczniów wzorowych, laureatów wielu konkursów szczebla miejskiego i wojewódzkiego, oraz wyróżnionych w imprezach sportowych. Dyrektor życzył młodzieży wesołych i słonecznych wakacji.

4 września 2004, po 16 latach od ukończenia szkoły, absolwenci klasy VIIIa wraz ze swoją wychowawczynią zorganizowali baaardzo udane spotkanie "po latach" :)))

ABSOLWENCI

Klasa VIII a
Wych: Małgorzata Zubkowicz

 1. Bastrzyk Sławomir
 2. Borys Jarosław
 3. Brzeska Beata
 4. Bystrzak Bogusław
 5. Chrzanowski Artur
 6. Chudzicka Katarzyna
 7. Cichopek Sylwia
 8. Cierech Agnieszka
 9. Cybula Katarzyna
 10. Derda Beata
 11. Dobrodziej Daniel
 12. Domke Piotr
 13. Golenko Monika
 14. Jakubowski Jarosław
 15. Jeżowska Barbara
 16. Kapała Marzena
 17. Kobek Agnieszka
 18. Kostecki Maciej
 19. Kuropatnicka Anna
 20. Malanowski Dariusz
 21. Mikutel Ewa
 22. Miłosz Jolanta
 23. Miłosz Katarzyna
 24. Murawska Kamila
 25. Rekowska Alicja
 26. Rus Renata
 27. Rykowski Jarosław
 28. Sieczka Jakub
 29. Szulc Joanna
 30. Winiarz Krzysztof
 31. Witkowski Mariusz
Klasa VIII b
Wych: Antonina Lewicka
 1. Bergiel Hanna
 2. Cherek Maciej
 3. Dąbrowna Hanna
 4. El-Hagin Farida
 5. Kantak Radosław
 6. Karczewski Mariusz
 7. Łukaszewska Joanna
 8. Malinowska Ewa
 9. Małek Irena
 10. Matuszewska Dorota
 11. Mielnik Joanna
 12. Nawrocka Jowita
 13. Nichnerowicz Rafał
 14. Piekuta Ela
 15. Rydzewski Dariusz
 16. Sadowski Krzysztof
 17. Samp Tomasz
 18. Sassak Dariusz
 19. Stawicka Justyna
 20. Szlagowski Przemysław
 21. Tarka Agnieszka
 22. Trzeciak Marzena
 23. Uleryk Krzysztof
 24. Wodnicki Jacek
 25. Wojciszke Agata
 26. Wyrzykowska Sylwia

Klasa VIII c
Wych: Alina Nowakowska

 1. Albercka A.
 2. Baranowska Beata
 3. Bąba Grzegorz
 4. Bierć Wioleta
 5. Błotnicka Eliza
 6. Ciesielski Piotr
 7. Dominiak Małgorzata
 8. Dziecielski Franciszek
 9. Gruca Andrzej
 10. Holeczek Katarzyna
 11. Jakuta Hanna
 12. Jamrozik Mariusz
 13. Kalkowska Katarzyna
 14. Kassin M.
 15. Lach Marcin
 16. Maźniewski Rafał
 17. Misiąg Marcin
 18. Niedzielski Maciej
 19. Ostapczuk Katarzyna
 20. Panek Barbara
 21. Pysznik A.
 22. Rompalski Leszek
 23. Richert Rafał
 24. Sarnik Iwona
 25. Szemro Katarzyna
 26. Szerszon Robert
 27. Wentowski Mariusz
 28. Wołoszyn Aleksander

Szanowny Absolwencie!
Jeśli masz adres e-mail i zgadzasz się go tu ujawnić,

poinformuj mnie o tym.

Może tą drogą odnajdą Cię starzy przyjaciele ...

początek strony