<<< KRONIKA SZKOŁY NR 23 w OLIWIE - ROK 1950/51 >>>

    Rok 1950/51 przyniósł dużo zmian. Zlikwidowano Szkołę nr 24, mieszcząca się przy ul. Opackiej 7, oddając cały budynek na Internat Liceum Pedagogicznego. Część Grona Nauczycielskiego wraz z dziećmi przeszła do naszej szkoły, druga część - do nowo wybudowanej szkoły "Pomnik" mieszczącej się za torami przy ul. Krzywoustego. Skład Grona Nauczycielskiego przedstawiał się następująco: kol. kol. Tatomir, Nowakowa, Litarowicz, Jarecka, Budkowska, Szylski, Szymańska, Górecki, Bieler, Gandecka, Szalla, Majorkiewicz, Omieczyńska, Wrzosek, Głuchowa.

Rok szkolny poprzedziła "Konferencja Sierpniowa" z udziałem nauczycieli wszystkich szkół Gdańska, mająca na celu ustawienie nauczyciela w pracy. Naukę rozpoczęto uroczystą akademią, na której powitano dzieci wstępujące po raz pierwszy do szkoły. W ciągu roku odbyły się następujące uroczystości:

 • Miesiąc Pogłębienia Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, w ciągu którego wyświetlano filmy radzieckie i poznawano sylwetki budowniczych socjalizmu w ZSRR
 • Dzień Wojska Polskiego
 • choinka noworoczna
 • wyzwolenie Warszawy i Wybrzeża
 • Dzień Zwycięstwa
 • Dzień Matki i Dzień Dziecka
 • Na zakończenie roku szkolnego kol. Jarecka przygotowała z klasą VI sztukę Gajdara "Timur i jego drużyna".
Celem pogłębienia uczuć patriotycznych zorganizowano wycieczki do Malborka (klasy IV), do Krakowa (kl. VI-VII), oraz do PGR i Spółdzielni Produkcyjnych. Wycieczki do PGR organizowano przy współudziale p.Młotowskiego.

Komitet Rodzicielski pod przewodnictwem p. Medera ściśle współpracował ze szkołą. W pracy komitetu wyróżniła się p. Lorenz jako wybitna reżyserka sztuk, pod kierunkiem której młodzież przygotowywała obrazki sceniczne na akademie i imprezy dochodowe.

Dyplom Przodownika Pracy Wśród Grona Nauczycielskiego wyróżniały się kol. kol. Głuchowa Zofia, Ciecierska Paulina, Drożdż Ksawera, Nawrocka Kazimiera i Tatomir Seweryna, nauczycielka języka polskiego. Kol. Tatomir przygotowywała wieczory literackie, na których zapoznawała młodzież z twórczością literacka wybitnych pisarzy. Koleżanki Tatomir, Litarowicz, Drożdż, Głuchowa przeprowadzały lekcje pokazowe dla członków Rady Pedagogicznej. Po lekcji odbywała się dyskusja na temat lekcji i wymiana doświadczeń.

Sekretarką szkoły była pani Szarska.
Szkoła była wizytowana przez inspektora Solarskiego Zygmunta.

Na wiosnę członkowie Grona Nauczycielskiego brali udział w spisie dzieci w wieku szkolnym. Akcja ta w ramach pracy społecznej trwała dwa tygodnie.

Na terenie szkoły istniała Organizacja Harcerska, wśród której wyróżniały się gromadki zuchów kierowane przez druhenki z Gimnazjum.

ABSOLWENCI

  Klasa VII a

 1. Bagiński Bolesław
 2. Bichowska Monika
 3. Blum Marianna
 4. Buczkowska Danuta
 5. Czeplin Ryszard
 6. Dzienicka Stanisława
 7. Dzierzanowska Jadwiga
 8. Furmańska Zofia
 9. Gańcza Jan
 10. Gańcza Stanisław
 11. Garncarek Irena
 12. Grunwald Krystyna
 13. Grzesiakówna Urszula
 14. Jezierski Jerzy
 15. Kaczmarkówna Eugenia
 16. Kłoniecka Zofia
 17. Kłosówna Hanna
 18. Kobylarz Aleksander
 19. Kowalski Roman
 20. Kozłowska Ryta
 21. Kulwieć Teresa
 22. Lidzbarska Inga
 23. Łukowski Jerzy
 24. Mederówna Teresa
 25. Moskalewicz Jerzy
 26. Mróz Czesław
 27. Olech Maria
 28. Otto Alicja
 29. Pieczonka Łucja
 30. Piekarek Danuta
 31. Piekarek Irena
 32. Pipowski Jerzy
 33. Rettka Krystyna
 34. Simon Renata
 35. Słania Maria
 36. Służewska Alina
 37. Strosowska Edyta
 38. Szarmach Zenon
 39. Tadych Barbara
 40. Wajda Janina
 41. Wesołowska Barbara
 42. Wołyńska Jadwiga
 43. Żelazkiewicz Jadwiga Maria

Uwaga !
GG Pani Małgorzata Kulwieć
odtwarza losy swojej rodziny i poszukuje kontaktu z panią Teresą Kulwieć z klasy VIIa.


  Klasa VII b

 1. Arancz Konrad
 2. Arter Albina
 3. Bączek Jadwiga
 4. Białke Gizela
 5. Błaszkowski Jerzy
 6. Błażejczyk Stefan
 7. Czajka Jerzy
 8. Furmański Hieronim
 9. Gańska Helena
 10. Gielecińska Barbara
 11. Gołębiowski Ryszard
 12. Góra Ryszard
 13. Górski Ryszard
 14. Grabowski Zbigniew
 15. Grubba Günter
 16. Hordziejewska Maria Halina
 17. Jabłoński Romuald
 18. Jachimowicz Marian
 19. Kaspruś Wiesław
 20. Kostecki Janusz
 21. Krzemińska Helga
 22. Meissner Jarzy
 23. Niedbała Maria
 24. Nitsch Rudolf
 25. Nowakowski Leon
 26. Nowakowski Zbigniew
 27. Oriol Waldemar
 28. Ostrowska Brygida
 29. Piasek Jan
 30. Pohnke Urszula
 31. Posadzki Wacław
 32. Rosinka Zygfryd
 33. Seńko Aniela
 34. Sokolis Krystyna
 35. Sosnowska Janina
 36. Sosnowski Janusz
 37. Sulkowski Janusz
 38. Szadach Urszula
 39. Szczepkowski Jan
 40. Szpakowska Wiesława
 41. Szulc Edmund
 42. Witek Ludwika
 43. Zakrzewski Jerzy
 44. Zemrok Irena
 45. Żurek Tadeusz
 46. Żywicki Marek

Szanowny Absolwencie!
Jeśli masz adres e-mail i zgadzasz się go tu ujawnić,

poinformuj mnie o tym.

Może tą drogą odnajdą Cię starzy przyjaciele ...

początek strony