<<< KRONIKA SZKOŁY NR 23 w OLIWIE - ROK 1951/52 >>>

    Rok 1951/52 rozpoczęto uroczyście Konferencją Sierpniową pod kierownictwem kol. Pykosza Aleksandra.

'Świeżo upieczony' absolwent klasy VIIa Jerzy Jamroż - rok 1952 W związku ze stanem liczebnym szkoły powiększył się skład Grona Nauczycielskiego, w skład którego weszli kol.kol. Jodłowski, Paczowski, Litarowicz, Rajkowska, Ciecierska, Majorkiewicz, Pakułowa, Gawrońska, Hołajska, Brudniewicz, Bielerowa, Wardzyńska, Gandecka, Jarecka, Głuchowa. Praca układała sie dobrze. Kierownik Pykosz Aleksander darzył grono Nauczycielskie wielkim zaufaniem, toteż wszyscy starali się pracować jak najlepiej.

Raz w miesiącu odbywały się zebrania Rady Pedagogicznej, a co dwa tygodnie zebrania ZOZ. Przewodniczącą ZOZ była kol. Zofia Głuchowa, szkolenie ideologiczne prowadziła kol. Ciecierska. Na zebraniach szkolenia ideologicznego pracowano nad pogłębieniem zasad marksizmu-leninizmu i filozofii marksistowskiej. Lekcje były przeprowadzane w duchu światopoglądu materialistycznego. Szczególny nacisk kładziono na politechnizację w nauczaniu. W  okresie wiosennym Zarząd Okręgu ZNP przeprowadził egzamin ustny i pisemny poprzedzony kolokwium. Do egzaminu przystąpili wszyscy członkowie Rady Pedagogicznej i złożyli go z pozytywnym wynikiem.

Grono Nauczycielskie wiele godzin ofiarnie przepracowało w akcji poprzedzającej wydawanie dowodów osobistych 2-11 maja 1952r, udzielając pomocy Wydziałowi Społeczno-Administracyjnemu Prezydium M.R.N. w Gdańsku. W ciągu roku zarówno personel pedagogiczny jak i techniczny podejmował z okazji różnych uroczystości szereg zobowiązań, wśród których przeważały takie jak douczanie dzieci i  wykonywanie pomocy naukowych.

Na zakończenie roku klasy VII zostały obdarowane cennymi nagrodami książkowymi. Wychowawcy: kol. Ciecierska i kol. Jodłowski serdecznie żegnali absolwentów klas VII, natomiast rodzice urządzili obfite przyjęcie i zabawę.

    Szkoda, że nie napisaliście, że na zakończenie roku szkolnego dostaliśmy wszyscy uczniowie książkę w twardej oprawie i z dedykacją od szkoły na dalszą drogę życia pt " J.W. Stalin - krótki życiorys". A miał on chyba ponad 200 stron. Takie to były czasy. I szkoła w tym czasie nazywała się powszechnie "białą" i była nieco bliżej parku. Zreszto budynek jest do dzisiaj. Za naszych czasów tj do końca byliśmy w tej "białej". Nie pamiętam abyśmy chodzili do tej ze zdjęcia tzw "czerwonej". Poszukam w swoich szufladach to może znalazłbym coś z tamtych czasów. Ale najwięcej to jest tylko wspomnień - co nazwisko to jakaś historia. Jak przejrzę dokładniej e-Kronikę to jeszcze się odezwę. A teraz to ja wprawdzie nazywam się tak jak dawniej ale mam siwą głowę i brodę, 7 wnucząt i jestem profesorem od kolei w Politechnice Gdańskiej. Przez cały okres pracy spotykałem się z Andrzejem Tumiłowiczem - "Słoniem", teraz trochę rzadziej bo jest on już na emeryturze ale ciągle ma jeszcze zajęcia...

Pozdrawiam              
BBogdaniuk - "BOB" taką miałem ksywkę.
(z listu od absolwenta klasy VIIa, wrzesień 2007)

Poniżej prezentujemy unikalną kolekcję dawnych świadectw szkolnych, nadesłaną przez pana Jerzego Jamroża. Można z nich wyczytać pełną oficjalną nazwę szkoły, nazwiska dawnych dyrektorów i wychowawców, nazwy przedmiotów których wówczas nauczano. Świadectwa były wystawiane dwa razy w roku: na półrocze i na zakończenie roku szkolnego.

Swiadectwo z klasy pierwszej na półrocze Swiadectwo z klasy pierwszej Swiadectwo z klasy drugiej na półrocze Swiadectwo z klasy drugiej Swiadectwo z klasy trzeciej na półrocze Swiadectwo z klasy trzeciej
Swiadectwo z klasy czwartej na półrocze Swiadectwo z klasy czwartej Swiadectwo z klasy piątej na półrocze Swiadectwo z klasy piątej Swiadectwo z klasy szóstej na półrocze Swiadectwo z klasy szóstej Swiadectwo z klasy siódmej Swiadectwo z klasy siódmej

Spotkanie w Conradinum - nadesłał pan Jamroż Spotkanie w Conradinum - nadesłał pan Jamroż Dwaj absolwenci z tego rocznika spotkali się po 50-ciu latach, 9 września 2006, na zjezdzie z okazji 50-lecia CONRADINUM w Gdańsku. Panowie: Jerzy Jamroż z klasy VIIa (obecnie zamieszkały w Sopocie) i Helmut Engler z klasy VIIb (obecnie zamieszkały w Dusseldorf)

ABSOLWENCI

  Klasa VII a

 1. Belchnerowski Stefan
 2. Bochiński Jacek
 3. Bogdaniuk Bożysław
 4. Bondyński Jerzy
 5. Borowska Teresa
 6. Ciopcińska Helena
 7. Ciecierski Stefan
 8. Cieśliński Bogdan
 9. Czapski Ryszard
 10. Dorawa Hilary
 11. Drobnica Danuta
 12. Eichmann Wacław
 13. Fiedorowicz Sławomir
 14. Giełdzik Bogumiła
 15. Gierczuk Tadeusz
 16. Jamroż Jerzy
 17. Januszówna Romana
 18. Jarecka Barbara
 19. Klecha Zygmunt
 20. Kolanowska Krystyna
 21. Kopytko Janusz
 22. Kozikowski Zenon
 23. Leszczyński Ryszard
 24. Lorenz Janusz
 25. Majorowski Andrzej
 26. Marszałek Edward
 27. Meder Roman
 28. Mickiewicz Kazimierz
 29. Mielewska Ewa
 30. Pazik Krystyna
 31. Popinigis Andrzej
 32. Porożyński Zygfryd
 33. Przydatek Mieczysław
 34. Sandomierska Krystyna Anna
 35. Sawik Jan
 36. Seńko Jan
 37. Spik Marian
 38. Strycharczyk Zdzisław
 39. Szablińska Alicja
 40. Szwedowski Andrzej
 41. Śnieżyński Edward
 42. Tumiłowicz Andrzej
 43. Weideman Barbara
 44. Witt Zdzisław
 45. Zielonka Andrzej
 46. Żelaśkiewicz Magdalena
 47. Żurek Andrzej
  Klasa VII b

 1. Arter Irmina
 2. Bach Paweł
 3. Boguszewicz Lech
 4. Buczyńska Jadwiga
 5. Butkiewicz Bogusław
 6. Cholak Wanda
 7. Cikacz Adolf
 8. Ciucias Feliksa
 9. Engler Helmut
 10. Gajkowska Teresa
 11. Grablowska Krystyna
 12. Hinc Maria
 13. Igliński Jan
 14. Jantzen Jadwiga
 15. Jeremowicz Władysław
 16. Kazimierska Daniela
 17. Klein Stanisław
 18. Kreft Henryk
 19. Kreft Maria
 20. Kroicka Regina
 21. Krügier Brunon
 22. Kupka Lucyna
 23. Leszczyńska Krystyna
 24. Liedtke Edyta
 25. Lietz Halina
 26. Linowska Stefania
 27. Łubkowska Urszula
 28. Majewski Jan
 29. Meisner Irena
 30. Merchlowski Helmut
 31. Michta Janina
 32. Murawski Henryk
 33. Ostrowski Wiesław
 34. Pupacz Eryk
 35. Puszkinówna Krystyna
 36. Rembalska Zofia
 37. Rotta Maria
 38. Russjan Zbigniew
 39. Sicińska Barbara
 40. Sicińska Danuta
 41. Siemionek Bogumiła
 42. Strongowska Irena
 43. Szamier Maria
 44. Ucherówna Hanna
 45. Wiśniewski Irena
 46. Woźnicki Mieczysław
 47. Zacharzewska Danuta
 48. Zboromirski Zygmunt
 49. Zielińska Genowefa

Szanowny Absolwencie!
Jeśli masz adres e-mail i zgadzasz się go tu ujawnić,

poinformuj mnie o tym.

Może tą drogą odnajdą Cię starzy przyjaciele ...

początek strony