<<< KRONIKA SZKOŁY NR 23 w OLIWIE - ROK 1957/58 >>>

Klasa Ia - nadesłała pani Grażyna Jastrzemska

    Nowy rok szkolny rozpoczęto pod kierownictwem kol. Bochenek Władysławy. W skład Rady Pedagogicznej wchodzili kol.kol.

 • Bielińska Maria - biol, geo, wych IIb,
 • Brzeziewicz Maria - wf, wych Ic
 • Droń Irena - mat, fiz, chem, rysunek, wych VIIa
 • Gandecka Maria - wych IIIb
 • Gołąb Edward - wych. VIIb
 • Guzik Krystyna - rys, spiew, pr.ręczne, wych IIIa
 • Jarecka Stanisława - j.polski, wf, wych Va
 • Jaskulska Wiktoria - mat, wf, wych IVa,
 • Waszkiewicz Marian - historia
 • Lis Zofia - j.polski, rys, wych VIb
 • Litarowicz Józef - biol, geo, pr.ręczne
 • Majorkiewicz Stefania - bio, geo, spiew, wych Vb
 • Piekut Władysława - wf, wych Ib
 • Rajkowska Anastazja - j. rosyjski, pr.ręczne, wf, wych Vc
 • Szymańska Bronisława - wych Ia
 • Wardzyńska Lucyna - wych IIIb
 • Węglerski Jan - mat, fiz, wych VIIb
 • Wolańska Ludwika - j.polski, biol, geo, wych IVa

Z dniem 1 września 1957 Internat Liceum Pedagogicznego został przeniesiony do nowej siedziby przy ul. Krzywoustego w Oliwie i w ten sposób szkoła otrzymała do dyspozycji 7 nowych izb lekcyjnych w nowszej części budynku przy ul. Opackiej 7. Pięć izb przeznaczono na klasy, jedną na bibliotekę i jedną na gabinet fizyko-chemiczny. Mimo tego nauka nadal odbywała się na dwie zmiany. W pozostałych pomieszczeniach tej części budynku jeszcze nadal mieszkali lokatorzy.

Stan przejętych pomieszczeń był bardzo zły i wymagał remontu. Mimo próśb ze strony kierownictwa szkoły Wydział Oświaty nie przydzielił żadnych środków na zakup umeblowania do nowych izb lekcyjnych. Sytuację uratował Komitet Rodzicielski, który zorganizował imprezy dochodowe i w ten sposób uzyskał środki na zakup 40 stolików, 80 krzeseł, karniszy i firanek. Dwie klasy wyposażono w stare ławki i krzesła, naprawione i odnowione przez rodziców.

Rozpoczęto prace nad niwelacją boiska szkolnego, ale w tym roku wystarczyło tylko funduszy na wykonanie muru oporowego oraz studzienek odpływowych zabezpieczających piwnice szkoły przed wodą ściekającą z obszarów leśnych.

Klasa VIIa - nadesłał pan Piotr Jaworski

W wyniku rocznej klasyfikacji na ogólną liczbę 634 uczniów aż 79 otrzymało oceny niedostateczne, w tym 55 uczniów - trzy lub więcej ocen niedostatecznych. Duży procent ocen niedostatecznych otrzymali uczniowie ze szkoły niepełnej nr 25 z Jelitkowa. 50% uczniów tych klas stanowią dzieci autochtonów.

W rodzinach tych dzieci rozmawiają w języku niemieckim, względnie w narzeczu kaszubskim i dlatego mają trudności w mowie i piśmie w języku polskim. Stosunek rodziców-autochtonów do spraw nauki dziecka w szkole jest w większości zupełnie bierny. Rodzice-autochtoni w przeważającej liczbie nie interesują się postępami w nauce swoich dzieci, nie utrzymują kontaktu ze szkołą, nie przychodzą na zebrania klasowe, nie kontrolują pracy domowej. Główne powody takiego podejścia:

 • nieznajomość w mowie i piśmie języka polskiego,
 • brak wykształcenia podstawowego,
 • ciężkie warunki materialne i mieszkaniowe.
Nauczyciele i zdolniejsi uczniowie starali się w ciągu roku pomóc w nauce tym uczniom, którym groziło powtarzanie klasy, poprzez organizowanie dodatkowych lekcji i wspólne odrabianie prac domowych. W większości wypadków nie udało się , ponieważ zaległości były zbyt duże, chęci do nauki niewielkie, a stosunek podopiecznych do pracy - beztroski.

Na wynikach nauczania zaważyła też epidemia grypy, trwająca przeszło miesiąc (słaba frekwencja uczniów, a w okresie największego nasilenia choroby - dwa tygodnie wolne od zajęć szkolnych).

Oprócz zajęć obowiązkowych odbywały się spotkania w kółkach zainteresowań. Najlepsze wyniki osiągnęły kółka artystyczne. Kółko rytmiki i tańców ludowych prowadzone przez instruktorkę Katarzynę Heissing-Kisielewską wyćwiczyło w ciągu roku sporo tańców, m.in. kołomyjkę, chodzony, śląski, warmiński. Członkowie tego kółka wzięli udział w eliminacjach miejskich i wojewódzkich, zdobywając I miejsca.

Członkowie kółka mandolinistów prowadzonego przez instruktora Leona Kauczora osiągnęli również dobre wyniki. Występy zgranego zespołu mandolinistów urozmaicały wszystkie uroczystości szkolne. Kółko recytatorskie i dramatyczne prowadzone przez instr. Zofię Baum wystawiło dwukrotnie sztukę Benedykta Hertza p.t. "Trzewiczki szczęścia".

Należy wspomnieć o bibliotece prowadzonej przez kol. Annę Tomasik. Solidną pracą nad wprowadzeniem katalogów uporządkowała ona księgozbiór, a udekorowana biblioteka stała się jednym z najbardziej estetycznych pomieszczeń szkoły. Stan książek na koniec roku wynosił 3155 tytułów, liczba czytelników: 518, a ilość wypożyczeń: 15 377, więc przeciętnie wypadało 30 książek na 1 ucznia.

W ciągu roku poszczególne klasy organizowały wieczornice towarzyskie, które miały na celu wdrożenie dzieci do form życia towarzyskiego, miały nauczyć sposobu zachowania się przy stole i wzajemnych stosunków koleżeńskich. Klasy I urządzały zabawy noworoczne z poczęstunkiem, choinką i Mikołajem.

Odbyło się też kilka szkolnych wycieczek: statkiem do Sztutowa, wyjścia do muzeum, do browaru, wyjazd na biwak pod namiotami.

ABSOLWENCI

Klasa VII a  
Wychowawczyni: Irena Droń

 1. Belińska Jadwiga
 2. Borejsza Rajmund
 3. Gałęzowski Olaf
 4. Gwoździewski Wiesław
 5. Jamroż Stanisław
 6. Jaworska Irena
 7. Kowalewska Alicja
 8. Kąkol Aleksandra
 9. Kozłowska Jadwiga
 10. Kurowska Elżbieta
 11. Krutikow Andrzej
 12. Krzyża Mirosław
 13. Labudda Elżbieta
 14. Młotowska Ewa
 15. Mężyńska Bożena
 16. Spychalski Zbigniew
 17. Szostakowski Wojciech
 18. Sykora Jerzy
 19. Romanowska Halina
 20. Tyborski Andrzej
 21. Waszyński Igor
 22. Zając Teresa
 23. Kędrak Bogdan
Klasa VII b
Wychowawca: Edward Gołąb
 1. Albercki Piotr
 2. Budrewicz (brak im.)
 3. Ciopciński Stanisław
 4. Gerhard Robert
 5. Hołowczyc Janusz
 6. Kłosińska Elżbieta
 7. Lesińska Barbara
 8. Łapszyn Włodzimierz
 9. Marecki Adam
 10. Olech Stefan
 11. Pahl Piotr
 12. Zakrzewska Wanda
 13. Zambrzycki Jan
 14. Wolski Jerzy

Szanowny Absolwencie!
Jeśli masz adres e-mail i zgadzasz się go tu ujawnić,

poinformuj mnie o tym.

Może tą drogą odnajdą Cię starzy przyjaciele ...

początek strony