<<< KRONIKA SZKOŁY NR 23 w OLIWIE - ROK 1956/57 >>>

    Nowy rok szkolny rozpoczęto pod kierownictwem kol. Bochenek Władysławy. W skład Rady Pedagogicznej wchodzili kol.kol.

 • Wycieczka dwóch najstarszych klas do Krakowa - nadesłał pan Zbiniew Rychwa Bełdowicz Eugeniusz - WF chłopców
 • Bielińska Maria - biol, geo, wf , wych Ib,
 • Droń Irena - mat, fiz, chem, rysunek, wych VII
 • Gandecka Maria - wych IIb
 • Gołąb Edward - mat, fiz, biol geo, rys, wych VIb
 • Jarecka Stanisława - język polski, wych IVa
 • Jaskulska Wiktoria - wych IIIa,
 • Litarowicz Józef - biol, geo, wych VIa
 • Majorkiewicz Stefania - j.polski, mat, bio, spiew, wych IVb
 • Polińska Krystyna - j.polski, wych Ia
 • Rekut Władysława - mat, wf, wych IVc
 • Rajkowska Anastazja - j. rosyjski
 • Szymańska Bronisława - historia, rys, wych Vb
 • Wardzyńska Lucyna - wych IIa
 • Wolańska Ludwika - j.polski, rys, pr.ręczne, wych IIIb, Va

Absolwenci rocznika 1957 - nadesłał pan Zbiniew Rychwa

Członkowie Rady Pedagogicznej raz w miesiącu odbywali posiedzenia, na których analizowano postępy uczniów w dziedzinie wychowania i nauczania, oraz pogłębiano wiedzę w zakresie pedagogiki i dydaktyki. Wychowawcy klas kontaktowali się z domem rodzicielskim poprzez dzienniczki klasowe, wizyty domowe , co-miesięczne zebrania rodziców. Wprowadzono klasowe dzienniczki spostrzeżeń i zeszyty obserwacyjne dla dzieci trudnych. W ciągu roku rodzice uczniów poszczególnych klas pełnili systematycznie dyżury podczas dużej przerwy. Organizowane były lekcje pokazowe i konferencje nauczycieli uczących w danej klasie.

W marcu miała miejsce wizytacja szkoły prowadzona przez inspektor Keck Janinę, z pozytywnym wynikiem.

Organizacja Harcerska, najbardziej masowa w szkole, wiązała pracę z życiem. Hasło rzucone przez zastęp VII: "hej harcerze wyjdźcie z klas" spotkało się z powszechnym uznaniem. Godziny spędzone na wycieczkach i biwakach przynosiły wiele wrażeń i wspomnień. Niektórzy zdobyli sprawność przewodnika po swoim mieście. W listopadzie drużyna przeprowadziła zbiórkę pieniędzy i leków na rzecz Harcerskiego Funduszu Solidarności z pionierami węgierskimi.

Jak co roku - klasy przygotowały przedstawienia, niektóre z nich powtarzano kilka razy, a bajki obejrzały także przedszkolaki. Dochód przeznaczono na rzecz harcerstwa i na dofinansowanie wycieczek. W sumie odbyło się 5 zabaw i przedstawień otwartych o charakterze dochodowym. W drugiej połowie maja odbyła się szkolna wycieczka do Krakowa i Wieliczki, w której wzięło udział 80 dzieci i 5 nauczycieli, oraz kilku rodziców.

Zorganizowano w szkole Koło Przyjaciół Harcerstwa, które pomogło drużynie zdobyć fundusze, m.in. poprzez zorganizowanie loterii fantowej i festynu. Część dochodu przeznaczono na dofinansowanie letniego obozu harcerskiego dla uczniów naszej szkoły.

Kontynuowano akcję dożywiania dzieci. Wydawanie posiłków odbywało się dwa razy dziennie, typowaniem dzieci do bezpłatnego dożywiania zajmowali się wychowawcy, a odpłatnie mogły korzystać wszystkie dzieci szkolne.

ABSOLWENCI

  Wychowawczyni: Irena Droń

 1. Albertin Piotr
 2. Barkowski Ryszard
 3. Błaszczykowski Grzegorz
 4. Buźniak Krystyna
 5. Chudziak Andrzej
 6. Dobrałowicz Mirosława
 7. Dobryńczuk Zdzisława
 8. Drabik Tadeusz
 9. Dziekan Wanda
 10. Fruczek Józef
 11. Hędzelek Danuta
 12. Henning Brygida
 13. Hinz Brygida
 14. Jamroż Franciszek
 15. Kłosińska Barbara
 16. Kobyłko Elżbieta
 17. Kornath Barbara
 18. Krasnowski Mieczysław
 19. Kulawik Andrzej Jan
 20. Marzecka Halina
 21. Materac Janusz
 22. Materac Jadwiga
 23. Minikowska Urszula
 24. Oriol Ryszard
 25. Osina Zbigniew
 26. Pokora Mieczysław
 27. Popinigis Jan
 28. Przyborek Jerzy
 29. Rydel Maciej
 30. Rychwa Zbigniew
 31. Rzeźnik Józef
 32. Siemak Lukrecja
 33. Steciak Marta
 34. Stuka Urszula
 35. Trapp Bogumiła
 36. Wachowicz Krystyna
 37. Wleklińska Anna
 38. Zemrok Helena Bogumiła
 39. Zielińska Jolanta
 40. Zimny Krzysztof
 41. Świderska Marzenna
Choć klasa była bardzo liczna, pracowała dobrze i bardzo zżyła się ze swoja wychowawczynią, która dzięki swojej energii potrafiła "ujarzmić" swoją "czterdziestkę", pozyskać ich serca i stać się dla nich prawdziwą opiekunką.

Szanowny Absolwencie!
Jeśli masz adres e-mail i zgadzasz się go tu ujawnić,

poinformuj mnie o tym.

Może tą drogą odnajdą Cię starzy przyjaciele ...

początek strony