<<< KRONIKA SZKOŁY NR 23 w OLIWIE - ROK 1959/60 >>>

Wzorowa uczennica Danusia Hadło z klasy pani Marii Gandeckiej     Dnia 29 sierpnia odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej pod przewodnictwem kierowniczki szkoły kol. Bochenek Władysławy.
Skład Grona Nauczycielskiego w tym roku:
 • Bochenek Władysława - mat, kierownik szkoły
 • Baum Zofia - śpiew, wf, wych IIIa
 • Brzezicki Józef - historia, wf, wych Vb
 • Czaplicka Anna - mat, wf, wych Ic
 • Czerwicki Ryszard - wf, SKS, pr.reczne
 • Droń Irena - mat, fiz, chemia, rys, wych VIIa, z-ca kierownika szkoły ds pedagogicznych
 • Gandecka Maria - wych IIa
 • Gruzel Stanisława - j.polski, wf, wych Va
 • Jarecka Stanisława - j.polski, historia, wf, wych VIIb
 • Jaskulska Wiktoria - wych IIIa
 • Krzyżaniak Krystyna - mat, wf, SKS
 • Litarowicz Józef - biol, geo, pr.ręczne
 • Miłczak Honorata - mat, j.polski, biol, geo, rys, wych IVa
 • Mrozińska Barbara - biol, geo, rys
 • Nadolska Maria - biol, geo, rys
 • Piekut Władysława - mat, wych IIIb
 • Rajkowska Anastazja - j. rosyjski, rys, wych Vc
 • Tadajewska Józefa - śpiew, wych IIc
 • Wardzyńska Lucyna - rys, pr.ręczne, wf, wych IIb
 • Węglerski Jan - mat, fiz, pr.ręczne, wych VIc
 • Wolańska Ludwika - j.polski, hist, geo, pr.ręczne, wych VIb
W roku szkolnym 1959/60 wprowadzono nowe programy wszystkich przedmiotów.
Wytyczne władz oświatowych - hasła wysunięte przez wizytatora ob. Turka:
 • powszechność nauczania,
 • rzetelna praca każdego nauczyciela (nauczyciel stawia wymagania uczniowi, ale nie zawsze umie postawić wymagania sobie),
 • pomoc naukowa w rękach każdego dziecka (należy więcej wykorzystywać pomoce naukowe),
 • szkoła - zakład świeckiego nauczania.
17 września 1959 roku rozpoczął działalność Samorząd Szkolny. Poszczególne klasy dokonały wyboru zarządów klasowych, a te stały się trzonem zarządu szkolnego. Zebranie organizacyjne odbyło się pod hasłem: "wspólna praca - wspólne poczucie odpowiedzialności". Przewodniczącym Samorządu został Andrzej Kucharczyk, opiekunką z ramienia Rady Pedagogicznej - kol. Jarecka.

Z inicjatywy drużynowego męskiej drużyny ZHP dh Brzezińskiego dnia 2 października, w rocznicę zakończenia walk na Wybrzeżu w 1939 roku, zorganizowano wieczornicę. Młodzież recytowała wiersze i śpiewała pieśni partyzanckie, a później zaproszeni goście - uczestnicy walk o Wybrzeże: major WP Jastrzębowski i jego towarzysz broni pan Dargacz, podzielili się swoimi wspomnieniami o przeżyciach z tamtego okresu. Była to najbardziej wzruszająca część spotkania.

Z okazji Dnia Nauczyciela młodzież z klasy VIIb wystawiła fragmenty dramatu Słowackiego "Balladyna". W przygotowaniach do uroczystości pomogły wielce niestrudzone mamy: p.Loose i p.Domagalska. Przedstawienie tak się podobało, że w późniejszym terminie powtórzono je jeszcze trzykrotnie dla różnej publiczności, zbierając dochód 2000 zł, który przeznaczono na wycieczkę szkolną.

Pod koniec listopada, w rocznicę Powstania Listopadowego, odbyła się uroczysta wieczornica harcerska z przekazaniem sztandaru i złożeniem przyrzeczenia harcerskiego. Kilka dni później zorganizowano wesołe "Andrzejki".

Samorząd Szkolny ogłosił zbiórkę makulatury i butelek. Pierwsze miejsce zajęła klasa VIb, ostatnie - Ic. Zgodnie z uchwałą Samorządu klasa która złożyła najmniej makulatury kupiła 1 kg cukierków czekoladowych tej klasie, która zajęła I miejsce.

W grudniu Samorząd postanowił urządzić "gwiazdkę dla starców". Za pieniądze zebrane w "łańcuchu solidarności" uczniowie zakupili produkty żywnościowe: masło, cukierki i ciasta: makowiec i biszkopt. W wigilię delegacja Samorządu wraz z opiekunką kol. Jarecką odwiedziła staruszki, składając im życzenia świąteczne i wręczając paczki. Obdarowane staruszki były bardzo zdziwione i wzruszone.

Komitet Rodzicielski przeznaczył w tym roku pieniądze, które były przewidziane na zabawy noworoczne, na zakup odzieży dla najuboższych uczniów. Dlatego każda klasa organizowała swoją zabawę we własnym zakresie. Zabawy odbyły się we wszystkich klasach, dając dzieciom wiele wesołych wrażeń i ucząc kultury zachowania przy stole. Starsze klasy organizowały także kuligi.

W II połowie kwietnia w auli szkoły miała miejsce wystawa prac uczniowskich: robótek, rysunków, albumów i najstaranniejszych zeszytów przedmiotowych. Najładniejsze były prace Macieja Chojnackiego z klasy VIa.

Uczniowie, przygotowani przez kol. Zofię Baum, wzięli udział w konkursie recytatorskim zorganizowanym przez Kuratorium Oświaty. Do eliminacji na szczeblu wojewódzkim zakwalifikowało się czworo uczniów, a ostatecznie w finale uczennica K.Wawrzyniak z klasy IIIc uzyskała II miejsce.

W związku z obchodami Dni Oświaty, Książki i Prasy zorganizowano spotkanie starszej młodzieży z literatem i działaczem kultury kaszubskiej Janem Piepką. Opowiadał on o powstaniu książki, o pracy literata, a na prośbę młodzieży przytoczył kilka baśni i legend kaszubskich.

W maju i czerwcu zorganizowano kilka wycieczek. Starsze klasy pojechały do Poznania, Torunia i Gniezna. Dla młodszych były wycieczki na Hel, do portów Gdyni i Gdańska, na Westerplatte, oraz na wydmy do Łeby.

SKS skupił się nad doskonaleniem umiejętności gry w piłkę ręczną, co dało efekt w postaci I miejsca na spartakiadzie szkół gdańskich.

ABSOLWENCI

Klasa VII a
Wychowawczyni: Irena Droń

 1. Barańczak Witold
 2. Chmielowiec Iwona
 3. Fiedorowicz Andrzej
 4. Fiedorowicz Tadeusz
 5. Gedziunas Ryszard
 6. Gołuńska Zdzisława
 7. Grubiński Ryszard
 8. Hołowczyc Roman
 9. Janczukowicz Irena
 10. Kępiński Henryk
 11. Kresak Stanisław
 12. Krzyżanowski Maciej
 13. Kulik Grzegorz
 14. Liedke Elżbieta
 15. Łęgowska Krystyna
 16. Mazurowski Piotr
 17. Nawrocki Bogdan
 18. Ogorzelska Urszula
 19. Olesiuk Wiesława
 20. Ordowska Stanisława
 21. Pacuszka Ryszard
 22. Patalon Henryk
 23. Paszek Maria
 24. Pękala Leszek
 25. Prokofiew Andrzej Jan
 26. Sawko Zbigniew
 27. Spychalska Grażyna
 28. Szafrańska Franciszka
 29. Szafrańska Janina
 30. Sznajdrowki Eugeniusz
 31. Szymański Edward
 32. Witkowski Wojciech
 33. Zielonka Franciszek
oraz Richard, który w VI klasie, jako sportowiec, został przeniesiony do szkoły ćwiczen przy WSWF

Klasa VII b
Wych: Stanisława Jarecka
 1. Borsuk Jerzy
 2. Buczkowska Monika
 3. Bralla Jan
 4. Czajka Mieczysław
 5. Domagalska Krystyna
 6. Domagalski Wojciech
 7. Dargacz Jerzy
 8. Fruczek Alicja
 9. Fruczek Danuta
 10. Gołąb Elżbieta
 11. Gierak Andrzej
 12. Grubski Jan
 13. Gumiński Zbigniew
 14. Iglińska Natalia
 15. Kobylińska Bożena
 16. Kucharczyk Andrzej
 17. Kranich Edmund
 18. Gackowski Gerhard
 19. Kędzier Eugeniusz
 20. Loose Maria
 21. Lang Krystyna
 22. Mach Dieter
 23. Majchrzak Kazimierz
 24. Materac Karol
 25. Myszker Zygmunt
 26. Nowakowska Grażyna
 27. Pokora Helena
 28. Przybylska Anna
 29. Rzeźnik Jan
 30. Sikora Bożena
 31. Strongowska Bronisława
 32. Szymańska Elżbieta
 33. Słojewski Krzysztof
 34. Szwarc Zbigniew
 35. Turek Jan
 36. Wachowicz Danuta
 37. Wojciechowska Bożena
 38. Zambrzycki Witold
 39. Zielonka Grzegorz

Szanowny Absolwencie!
Jeśli masz adres e-mail i zgadzasz się go tu ujawnić,

poinformuj mnie o tym.

Może tą drogą odnajdą Cię starzy przyjaciele ...

początek strony