<<< KRONIKA SZKOŁY NR 23 w OLIWIE - ROK 1960/61 >>>

Klasa VIIa - nadesłał pan Jerzy Jamroż     Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego odbyła się w auli szkoły. W tym roku praca będzie przebiegać pod hasłem: "Szkoła bliżej życia". Młodzież będzie czynnie włączać się do prac społecznie użytecznych. W realizacji programu ujmiemy pierwszy rok obchodów 1000-lecia państwa polskiego. Dużo uwagi poświęcimy kształceniu patriotyzmu i internacjonalizmu wśród uczniów, oraz sprawie walki o pokój na całym świecie.

Skład Grona Nauczycielskiego w tym roku:

 • Bochenek Władysława - mat, kierownik szkoły, wych VIIa
 • Baum Zofia - j.polski, biol, rys, pr.ręczne, śpiew, wych IVc
 • Brzezicki Józef - historia, wf,
 • Czaplicka Anna - mat, geo, wych Ia
 • Czerwicki Ryszard - mat, pr.ręczne, wych Ib
 • Gandecka Maria - j.polski, wych IIIa
 • Gruzel Stanisława - j.polski, historia, wych VIa
 • Jarecka Stanisława - j.polski, historia, rys, wych Va
 • Jaskulska Wiktoria - mat, biol, wych IVa
 • Kaps Zofia - rys, pr.ręczne, wych Id
 • Krzyżaniak Krystyna - wf, SKS, wych Ic
 • Litarowicz Józef - geo
 • Maksymiuk Maria - biol, geo, pr.ręczne, rys, wych IIa
 • Miłczak Honorata - mat, wych IIc
 • Mrozińska Barbara - biol, geo, wych Vb
 • Rajkowska Anastazja - j. rosyjski, mat, wych VIb
 • Sawicka Maria - biol, rys, pr.ręczne, śpiew, wych IIb
 • Słowik - wf, SKS
 • Tadajewska Józefa - śpiew, wych IIIc
 • Wardzyńska Lucyna - rys, pr.ręczne, wf, wych IIIb
 • Wenda Władysława - j.polski, mat, wf, wych IVb
 • Węglerski Jan - mat, fiz, pr.ręczne, wych VIIc
 • Wolańska Ludwika - j.polski, pr.ręczne, z-ca kierownika szkoły, wych VIIb
Jako nowość wprowadzono z inicjatywy kierownika szkoły Młodzieżową Służbę Ruchu. Pod kierunkiem MO przeszkolono 60 harcerzy, którzy pełnili służbę na drogach przed szkołą. W listopadzie odwiedzili naszą szkołę przedstawiciele MO i Radia celem przeniesienia zagadnienia na inne szkoły. MSR wdraża najmłodszych obywateli do prawidłowego poruszania się na ulicy i spełnia przy tym rolę wychowawczą.

Dzięki usilnej pracy druhny Baum Zofii i druha Brzezickiego Józefa praca w ZHP przynosi naszej młodzieży wiele radosnych chwil. Należą do nich wieczornice, spotkania, zbiórki, ogniska, biwaki, wycieczki i inne atrakcyjne zajęcia. Ponadto harcerze nasi wzięli czynny udział w pracach komisji wyborczych do Rad Narodowych. Drużyna objęła opiekę nad tymi absolwentami-harcerzami, którzy nie mają możliwości należeć do innej drużyny - jest 15 takich osób. Ze względu na ich wiek i zainteresowania zorganizowano kurs żeglarski.

8 listopada 1960r na terenie szkoły powstało Towarzystwo Szkół Świeckich. Wybrano zarząd w składzie: kol. Węglerski, kol.Brzeziński, kol. Kaps i kol. Mrozińska. Na zebraniach mówiono o świeckich tradycjach szkoły polskiej i zaznajamiano członków z programem i zadaniami TSS. Postanowiono przeprowadzić konsekwentną pedagogizację rodziców przez organizowanie odczytów.

Samorząd Szkolny przeprowadził zbiórkę makulatury, z której dochód przeznaczono na budowę Szkół Tysiąclecia, zbiórkę odzieży dla Domu Dziecka w Orunii, oraz "Gwiazdkę dla starców". Staruszkom wręczono paczki świąteczne i po 50 zł w gotówce. Po zakończeniu każdego okresu szkolnego Samorząd wspólnie z kierownictwem szkoły organizował uroczyste apele, na których najlepszym uczniom wręczano tarcze z napisem "wzorowy uczeń".

Utworzono nowe koło Ligi Ochrony Przyrody, które dzięki ciekawym formom pracy, jak spotkania z przyrodnikami, myśliwymi, filmy, akcje dokarmiania ptaków - rozrosło się do liczebności 500 członków.

W związku z obchodami Dni Oświaty, Książki i Prasy 11 maja przeżyliśmy na terenie szkoły miłe chwile spotkania z pisarzem Franciszkiem Fenikowskim, autorem "Legend gdańskich" i wielu innych utworów.

Pod koniec roku poszczególne klasy zorganizowały wycieczki krajoznawcze. I tak klasy IV jeździły autokarem do Malborka, klasy VII do Łeby, klasa Va i VIa statkiem do Krynicy Morskiej. Zorganizowano też 3-dniową wycieczkę do Warszawy.

ABSOLWENCI

Klasa VII a
Wych: Władysława Bochenek

 1. Baum Krystyna
 2. Chmielowiec Iwona
 3. Chojnacki Maciej
 4. Dędor Maria
 5. Formela Joanna
 6. Grombala Leszek
 7. Góra Ewa
 8. Hędzelek Janina
 9. Janasik Sylwiusz
 10. Janiszewska Ewa
 11. Jałoszyński Jerzy
 12. Jamroż Alicja +
 13. Kulczyk Maria
 14. Konieczny Leszek
 15. Krzyżanowski Jerzy
 16. Lupa Roman
 17. Majewski Tadeusz
 18. Mach Zygmunt
 19. Objezierska Marletta
 20. Pawłowski Eugeniusz
 21. Przyborek Alicja
 22. Ratkowski Mieczysław
 23. Rekieć Andrzej
 24. Słomska Irena
 25. Śmigielska Teresa
 26. Staniszewska Lidia
 27. Szostakowski Jacek
 28. Szczepaniak Barbara
 29. Tomasik Janusz
 30. Tumiłowicz Zofia
 31. Woźniak Piotr
 32. Zarach Barbara
 33. Zwarra Jadwiga
Klasa VII b
Wych: Ludwika Wolańska
 1. Albrecht Jolanta
 2. Chłodnicki Jan
 3. Dorawa Aleksandra
 4. Dudziński Andrzej
 5. Dmowski Jacek
 6. Gandurski Przemysław
 7. Gołuński Marek
 8. Grubska Barbara
 9. Herbasz Alojzy
 10. Kalicki Wldemar
 11. Kreft Andrzej
 12. Krygier Stanisław
 13. Lajic Andrzej
 14. Lewandowska Elżbieta
 15. Lisiewicz Andrzej
 16. Marecka Zofia
 17. Minner Włodzimierz
 18. Nowak Krystyna
 19. Pietek Edward
 20. Piotrak Teresa
 21. Pozniak Jolanta
 22. Reszke Stefania
 23. Rudzińska Halina
 24. Rzeźnik Adam
 25. Samarzewski Zenon
 26. Święcicka Iwona
 27. Turczyn Andrzej
 28. Weiland Jadwiga
 29. Zimerman Jan
 30. Zimerman Marian
Klasa VII c
Wychowawca: Jan Węglerski
 1. Derda Kazimierz
 2. Drabik Stanisław
 3. Falkowski Józef
 4. Filipiak Zdzisław
 5. Frank Piotr
 6. Fronczak Aleksander
 7. Jancen Józef
 8. Jemiałkowski Tomasz
 9. Kaczmarek Edward
 10. Krieger Leszek
 11. Lange Franciszek
 12. Leśkow Marian
 13. Liedke Kazimierz
 14. Makowski Maciej
 15. Narwojsz Bogdan
 16. Osipowicz Ignacy
 17. Pawelczuk Czesław
 18. Pionk Lucjan
 19. Pokora Ryszard
 20. Rajkowski Leszek
 21. Stefanowski Edmund
 22. Ziegert Marian

Szanowny Absolwencie!
Jeśli masz adres e-mail i zgadzasz się go tu ujawnić,

poinformuj mnie o tym.

Może tą drogą odnajdą Cię starzy przyjaciele ...

początek strony