<<< KRONIKA SZKOŁY NR 23 w OLIWIE - ROK 1961/62 >>>

    Pracę rozpoczęliśmy pod kierownictwem kol. Gadzalskiego Romana. Kol. Bochenek Władysława, która z wielkim poświęceniem przez 10 lat kierowała szkoła, ciężko zachorowała i otrzymała urlop. Kol.Wolańska uległa wypadkowi i również otrzymała dłuższy urlop. Kol.Jaskulska przeniosła się do innej szkoły, a kol.Wardzyńska odeszła na emeryturę.

Wychowawstwa klas:
Ia-Józefa Tadajewska Ib-Władysława Wenda Ic-Maria Sawicka
IIa-Irena Dudzińska IIb-Mirosława Waśniewska IIc-Krystyna Krzyżaniak
IId-Zofia Kaps
IIIa-Maria Maksymiuk IIIb-Daniela Landowska IIIc-Honorata Miłczak
IVa-Barbara  Kostuchowa IVb-Maria Sawicka IVc-Helena Sarad
Va-Jan Węglerski Vb-Zofia Baumowa Vc-Zofia Baumowa
VIa-Stanisława Jarecka VIb-Elżbieta Pyda  
VIIa-Stanisława Gruzel VIIb-Anastazja Rajkowska  

W tym roku w związku z wychowaniem młodzieży w duchu budownictwa socjalistycznego należy dbać o kształtowanie wiedzy na temat problemów współczesnego świata, należy korzystać z prasy, radia i telewizji, literatury pięknej i popularno-naukowej, uwzględniać zajęcia praktyczne, organizować wycieczki do zakładów pracy. Wychowując młodzież w duchu laickim nauczyciel winien być przekonany o słuszności swego postępowania i przepoić świeckością całą swoją pracę na lekcjach.

Na posiedzeniach Rady Pedagogicznej gościł kilkakrotnie tow.Gorowicz, Sekretarz Komitetu Dzielnicowego PZPR. Omawiał zagadnienia polityczne dotyczące zjazdu KPZR, kongresu w Genewie, sprawy powszechnego rozbrojenia, problem Berlina, Algerii, Kuby, oraz zagadnienia współżycia ekonomicznego obozu socjalistycznego i kapitalistycznego.

W październiku dokonano inauguracji zajęć na szkolnym Uniwersytecie dla Rodziców. Obecni byli: przedstawiciel PZPR tow.Stępień, prof. dr Szwarc, kierownik szkoły Gadzalski, oraz członkowie Grona Nauczycielskiego. Do ponad 100 zebranych rodziców przemówił kierownik szkoły. Prof. Szwarc wygłosił referat o rozwoju psychicznym dziecka w okresie przedszkolnym. Wywiązała się dyskusja o problemach młodzieży. Zajęcia będą kontynuowane.

Dnia 16 lutego nasza szkoła gościła pisarza podróży morskich, pana Załuskiego, który bardzo ciekawie opowiedział dziatwie o życiu marynarzy i o swoich przygodach na morzu.

Przewodniczącą Samorządu Szkolnego była w tym roku Maria Ignaczak z klasy VIIa. Na pierwszym zebraniu młodzież przejęła z rąk kierownika szkoły odpowiedzialność za stan całego budynku i jej zadaniem było czuwać nad sprzętem, czystością i zachowaniem kolegów.
W związku z tym ułożono regulamin ucznia:

 1. Uczeń winien być ubrany czysto, w granatowy fartuszek lub bluzę z białym kołnierzykiem. Buty oczyścić, sprawdzić tarczę.
 2. Uczeń powinien wieczorem zapakować teczkę z książkami i przyborami, a na drugi dzień rano włożyć do niej tylko śniadanie.
 3. Powinien wyjść wcześniej aby się nie spóźnić i przed lekcjami przygotować się do pierwszej lekcji, uczesać włosy, poprawić strój.
 4. Brać czynny udział w lekcjach, nie podpowiadać i nie odpisywać zadań domowych.
 5. Zadaną lekcję zapisać w dzienniczku lekcyjnym i dopilnować podpisu rodziców.
 6. Na pauzę wychodzą wszyscy z klas - możliwie parami. Dyżurni pamiętają o swoich obowiązkach. Podczas dużej przerwy można zjeść śniadanie.
 7. Uczeń winien do nauczyciela odnosić się uprzejmie, serdecznie, nie tylko w szkole, ale i poza szkołą.
 8. Uczeń szanuje sprzęt szkolny - nie niszczy ławek, książek i innego mienia społecznego.
 9. Uczeń winien być grzeczny, koleżeński, używać więcej słów: proszę, przepraszam, dziękuję.
 10. Uczeń wszędzie zachowuje się godnie, ponieważ wszędzie reprezentuje szkołę.
Do osiągnięć Samorządu Szkolnego należą zbiórki makulatury, dyżury na terenie szkoły, wspólne wieczory towarzyskie, czynny udział w różnych imprezach i uroczystościach szkolnych, opieka nad grobami żołnierskimi, konkursy i wycieczki. Oprócz wycieczek krótkotrwałych urządzono dla klas VII wyjazd autokarem do Chmielna i Kartuz, oraz pociągiem do Krakowa i Wieliczki.

Związek Harcerstwa Polskiego. Drużyna żeńska liczyła 35 osób, a męska 78. Drużyny przeszły na system pracy polegający na zbiorowym zdobywaniu sprawności. Pełniła dyżury Młodzieżowa Służba Ruchu, co pomogło w utrzymaniu porządku i dyscypliny w szkole. Urządzono "wieczór przyjaźni" na który zaproszono wszystkich uczestników "MALty" (Młodzieżowej Akcji Letniej), oraz przedstawicieli obcych krajów: Wietnamczyka i Koreańczyka. Obecne były również wszystkie drużyny z Oliwy i druh inspektor T.Deolong.

W listopadzie zorganizowano wieczór obrzędów "Andrzejki". Szczególnie dobrze wypadła uroczystość harcerska poświęcona XX rocznicy powstania PPR. Był to wieczór melodii i deklamacji na temat życia i walki z faszyzmem polskiej lewicy i komunistów w czasie okupacji.

W kwietniu obie drużyny włączyły się do akcji Komendy Chorągwi zbierając makulaturę. Pieniądze przeznaczono na budowę Szkół Tysiąclecia. Nasze drużyny są bardzo żywotne, czego dowodem jest duża ilość dzieci wyjeżdżających na obóz letni: 28 dziewczynek i 30 chłopców. Obóz zorganizowano w Sycowej Hucie koło Kościerzyny.

Na terenie szkoły rozwija się Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej pod opieką kol. Anastazji Rajkowskiej, skupiające młodzież klas V-VII. Organizowane są pogadanki, wyjścia na filmy, konkursy czytania w języku rosyjskim. Prenumerowana jest "Murziłka". Nawiązano korespondencję ze szkołami w Leningradzie, Moskwie i Odessie.

Ligą Ochrony Przyrody opiekuje się kol. Słowik Elżbieta. W okresie jesiennym zorganizowano szereg wycieczek i spotkań z leśniczym. Ogłoszono konkurs na najlepsze wypracowanie o roślinach i zwierzętach. I miejsce w konkursie zajęła Mindak Jolanta z klasy VIb. Okres zimowy trwał pod znakiem dokarmiania ptaków i zwierzyny. Starsze klasy na zajęciach praktycznych wykonały karmniki. W okresie wiosennym powstały w poszczególnych klasach koła krajoznawcze, których celem jest poznanie okolicy wraz z jej zabytkami. Do LOP należy około 600 członków.

SKO - Szkolna Kasa Oszczędności skupia 698 uczniów. Opiekunką jest kol. Krzyżaniak Krystyna, która poświęca wiele czasu tej pracy i wykonuje ją w trudnych warunkach, podczas przerw, brak jej kącika do przechowywania kartotek i pieniędzy. Najwyższy stan oszczędności wynosił 40 300 zł.

Zespół taneczny przy szkole prowadzi kol. Katarzyna Helsingowa. Zespół występował w szkole na wszystkich akademiach. Związek Inwalidów Wojennych zaprosił nasz zespół taneczny do Prezydium MRN w Sopocie na choinkę noworoczną. Za występy podziękował, wystosowując list do kierownictwa szkoły, oraz notatkę w prasie. Zespół brał udział w eliminacjach w Teatrze Wybrzeże. Przez radio podano, że zespół Szkoły nr 23 został wyróżniony jako jeden z najlepszych.


17 czerwca 1962 - uroczystość I komunii świętej
nadesłał pan Jarosław Święcicki

Opiekę nad sierotami roztacza kol. Gandecka Maria. Sieroty otrzymywały miesięczną zapomogę po 108 zł. Przeprowadzono wywiady środowiskowe. Na kolonie wytypowano 2 sieroty i 7 półsierot.

Pomocami naukowymi opiekowała się kol. Barbara Kostuchowa. Pomagały przy wypożyczaniu: Kolczak Krystyna i Zdanowicz Zofia z klasy VIa. Przybyło trochę map i obrazów, zwłaszcza do klasy pierwszej. Zniszczone podklejano i oprawiano na zajęciach praktycznych i po lekcjach, przy współudziale członków Komitetu Rodzicielskiego, w tej pracy wyróżniła się p.Abramowicz.

ABSOLWENCI

Klasa VII a
Wych: Stanisława Gruzel

 1. Bednarczuk Janusz
 2. Błażejewska Barbara
 3. Borsuk August
 4. Dargacz Halina
 5. Góralska Jadwiga
 6. Górnik Krzysztof
 7. Ignaczak Maria
 8. Jagieluk Barbara
 9. Jakubowski Janusz
 10. Kamińska Elżbieta
 11. Karpisiak Renata
 12. Kłosińska Wanda
 13. Kostucha Krystyna
 14. Labudda Urszula
 15. Markowska Jolanta
 16. Matczak Bogumił
 17. Mielke Renata
 18. Mogielnicki Edward
 19. Mogielnicki Ryszard
 20. Myszkowska Małgorzata
 21. Osina Janusz
 22. Piosik Longina
 23. Reszka Maria
 24. Roguski Marek
 25. Rojek Teresa
 26. Romanowski Zbigniew
 27. Rudzińska Janina
 28. Sikora Krystyna
 29. Steciak Krzysztof
 30. Strzelczyk Piotr
 31. Szmyrgała Anna
 32. Telesz Witold
 33. Wiatrowska Małgorzata
 34. Wysocka Gabriela
 35. Zielke Małgorzata
Klasa VII b
Wych: Anastazja Rajkowska
 1. Denkiewicz Jerzy
 2. Elwart Urszula
 3. Gawenda Barbara
 4. Jelińska Halina
 5. Grandzicki Jerzy
 6. Janosik Sylwiusz
 7. Jurecki Ludwik
 8. Kasprzak Zofia
 9. Kaczmarek Michał
 10. Kresak Mirosław
 11. Lewandowska Barbara
 12. Majkrzyk Krzysztof
 13. Masicka Bogumiła
 14. Młot Antoni
 15. Opałka Maria
 16. Piechowiak Małgorzata
 17. Plichta Danuta
 18. Pawlikowska Zenona
 19. Paukszta Maria
 20. Prill Paweł
 21. Richert Zbigniew
 22. Raszeja Janina
 23. Rataj Andrzej
 24. Rokicki Zbigniew
 25. Sadowska Lucyna
 26. Sadowski Marian
 27. Sosnowska Danuta
 28. Sikorska Jadwiga
 29. Trypucka Krystyna
 30. Trapp Maria
 31. Urbanek Edward
 32. Woźniak Ludmiła
 33. Wilczewska Halina
 34. Zając Tomasz
 35. Zambrzycki Edward

Szanowny Absolwencie!
Jeśli masz adres e-mail i zgadzasz się go tu ujawnić,

poinformuj mnie o tym.

Może tą drogą odnajdą Cię starzy przyjaciele ...

początek strony