<<< KRONIKA SZKOŁY NR 23 w OLIWIE - ROK 1963/64 >>>

Klasa VIIa - nadesłała pani Grażyna Jastrzemska     Plenum KC PZPR postawiło przed szkołą zadanie wychowania człowieka, który będzie świadomie działał i umacniał budowę socjalizmu w Polsce Ludowej. Szkoła ma wychowywać nasze dzieci w duchu świeckim i wyzwolić je od wpływów teologicznego spojrzenia na świat.
Nasz wychowanek ma być humanistą o moralności socjalistycznej.

Zakończenie roku szkolnego - nadesłała pani Monika Żwirełło Do naszej szkoły zostali zamianowani nowi nauczyciele: kol. Gumowska - historyk, kol. Indyk - także historyk, kol. Nowakowska i kol. Osełka - polonistki, kol. Leszczyńska - biolog. Przestała pracować kol. Gandecka Maria. Na emeryturę przeszła kol. Miłczak Honorata.

Nadanie imienia naszej szkole nie doszło do skutku, ponieważ Wydział Oświaty uważa, że nasza szkoła jest stara, a imiona nadaje się tylko Szkołom Tysiąclecia Państwa Polskiego. Jest to pogląd bardzo dziwny.

Klasa VIIc na zakończeniu roku szkolnego - nadesłała pani Barbara Olsza Szkoła znajduje się w bardzo trudnym położeniu. Ogólny stan dzieci na początku roku szkolnego wynosił 983 uczniów, w końcu roku przekroczy na pewno 1000. Nauka odbywa się na trzy zmiany przy 26 oddziałach. Sala gimnastyczna bardzo mała, brak pracowni robót ręcznych. Szkoła ma duże trudności z ulokowaniem pomocy naukowych, których z roku na rok przybywa.


Nagroda książkowa dla uczennicy, wręczona na zakończeniu roku szkolnego - nadesłała pani Barbara Olsza Przewodniczącą Samorządu była Elżbieta Mincer. Urządziła 3 apele, po każdym okresie, na których omówione zostały sprawy nauczania i wychowania. Samorząd zorganizował imprezy związane z Dniem Wojska Polskiego, Wielką Socjalistyczną Rewolucją Październikową, Dniem Nauczyciela, 1 Maja, Dniem Dziecka, oraz zakończenie roku szkolnego. Na uroczyste akademie zapraszani byli goście - weterani walk. Wśród nich najciekawsze było spotkanie z por.rez. Dżennet Skibniewską, uczestniczką walk o Gdynię i Monte Cassino.

W okresie zimy Samorząd zorganizował spotkanie z nadleśniczym p.Wiśniewskim i myśliwym p.Kirszbaumem. Dzieci dokarmiały ptaki i znalazły w lesie wiele sideł, za co otrzymały podziękowanie z Nadleśnictwa. Klasa IVc i Va prowadziła korespondencję ze Szkołą nr 23 w Lublinie, a członkowie TPPR korespondowali z przyjaciółmi w Związku Radzieckim, Czechosłowacji i Bułgarii.

Członkowie kółka geograficznego poznawali Gdańsk i inne miasta. Odbyli wycieczkę do Stoczni Gdańskiej na wodowanie statku i dwudniową wycieczkę do Ostródy. Sporządzali albumy i barwne plansze osiągnięć Polski Ludowej w dziedzinie przemysłu.

Zespół taneczny zdobył dyplom uznania na eliminacjach wojewódzkich dla uczczenia XX-lecia Wojska Polskiego.

ABSOLWENCI

Klasa VII a

 1. Borowy Andrzej
 2. Budrewicz Bogusława
 3. Bużan Edwin
 4. Cieślakiewicz Andrzej
 5. Dubicki Andrzej
 6. Hessen Marta
 7. Jakubowska Halina
 8. Jamiołkowska Jadwiga
 9. Jastrzemska Grażyna
 10. Kaczmarek Włodzimierz
 11. Kolatowska Irena
 12. Kalinowski Jerzy
 13. Kamińska Iwona
 14. Kaźmierczak Krystyna
 15. Leer Ludwika Gabriela
 16. Łasińska Jolanta
 17. Majewski Andrzej
 18. Mich Barbara
 19. Mich Zbigniew
 20. Mielewska Maria
 21. Mincer Elżbieta
 22. Młotowska Magdalena
 23. Ogórek Bożena
 24. Otto Stanisław
 25. Rojek Hanna
 26. Sobieszczański Zbigniew
 27. Szarmach Halina
 28. Szymikowska Ewa
 29. Święcicki Zbigniew
 30. Trebliński Henryk
 31. Turczyn Piotr
 32. Wachowicz Barbara
 33. Wilczewska Jolanta
 34. Wirkus Maria
 35. Wiśniewski Bogdan
 36. Wiśniewski Edward
 37. Ząbczyk Elżbieta
 38. Zwarra Maria
Klasa VII b
Wych. Stanisława Lesińska

 1. Albinger Ewa
 2. Biblis Roman
 3. Bryl Halina
 4. Ciecholewska Renata
 5. Dąbrowska Janina
 6. Dobrowolska Alina
 7. Drużkowska Ewa
 8. Gawryluk Danuta
 9. Górecka Elżbieta
 10. Grabowski Jerzy
 11. Hinz Maria
 12. Hoppe Bernadetta
 13. Iwuć Teresa Elżbieta
 14. Jagieluk Janusz
 15. Jończak Barbara
 16. Kalaga Krystyna
 17. Litwin Ryszard
 18. Maciąg Iwona
 19. Mądrowska Irena
 20. Majkrzyk Alicja
 21. Matczuk Włodzimierz
 22. Mindak Romuald
 23. Ołdziej Wiesław
 24. Piekarczyk Elżbieta
 25. Piernicka Danuta
 26. Pokora Stanisław
 27. Potocka Barbara
 28. Rataj Maria
 29. Ratkowska Maria
 30. Reszka Stanisław
 31. Roguska Jolanta
 32. Ruchniewicz Ryszard
 33. Ryszkowska Danuta
 34. Staszkiewicz Bożena
 35. Strzałkowski Henryk
 36. Wach Ryszard
 37. Zdanowska Jolanta
 38. Zieman Teresa
Klasa VII c
Wych. Janina Czarnowska

 1. Adamczyk Zbigniew
 2. Błyskal Mirosława
 3. Borowska Maria
 4. Brzeżyńska Ewa
 5. Chrząszcz Marek
 6. Cieślak Bożena
 7. Czeszumska Danuta Teresa
 8. Frankowska Elżbieta
 9. Fularczyk Władysław
 10. Gańska Wanda
 11. Gawlikowska Teresa
 12. Hinz Eugeniusz
 13. Januszewski Edward
 14. Kaczko Ryszard
 15. Kargol Antonina
 16. Knie Jacek
 17. Kowza Janusz
 18. Kranich Bronisław
 19. Kray Marian
 20. Krupowicz Ewa
 21. Kuchta Bogdan
 22. Kunikowski Marian
 23. Lipska Elżbieta
 24. Marcinkiewicz Grzegorz
 25. Nowak Teresa
 26. Okrój Janusz
 27. Olczak Elżbieta
 28. Olsza Barbara
 29. Rokicka Danuta
 30. Ror Grażyna
 31. Szadkowska Danuta
 32. Ściesiński Zdzisław
 33. Tratowski Wiesław
 34. Wiśniewska Maria
 35. Żurek Teresa
  oraz Myszkier Teresa
(po 6 klasie odeszła do innej szkoły)


Szanowny Absolwencie!
Jeśli masz adres e-mail i zgadzasz się go tu ujawnić,

poinformuj mnie o tym.

Może tą drogą odnajdą Cię starzy przyjaciele ...

początek strony