<<< KRONIKA SZKOŁY NR 23 w OLIWIE - ROK 1964/65 >>>

    W roku szkolnym 1964/65 kierownikiem szkoły jest nadal kol. Roman Gadzalski.

Rozpoczęliśmy rok XX-lecia Polski Ludowej, co zostanie uwzględnione w tematyce nauczania i uroczystości szkolnych.

Przydział wychowawstw przedstawia się następująco:
Ia - Waśniewska Mirosława
Ib - Wenda Władysława
Ic - Tadajewska Józefa
IIa - Sarad Helena
IIb - Załęska Krystyna
IIc - Osełka Stefania
IIIa - Maksymiuk Maria
IIIb - Kaps Zofia
IIIc - Morozik Zofia
IIId - Indyk Danuta
IVa - Leszczyńska
IVb - Słowik Jerzy
IVc - Sawicka Maria
IVd - Błażejewska Irena
Va - Słowik Elżbieta
Vb - Lesińska Stanisława
Vc - Gumowska Irena
Vd - Landowska Danuta
Ve - Węglerski Jan
VIa - Jarecka Stanisława
VIb - Nowakowska Zofia
VIc - Czarnowska Janina
VIIa - Kostuchowa Barbara
VIIb - Baum Zofia
VIIc - Rajkowska Anastazja

Klasa Ic - nadesłał pan Jerzy Wirwicki
Rozśpiewane 'Walentynki' z klasy VII a
Wycieczka klas VII do Gniezna i Biskupina
Wycieczka klas VII do Gniezna i Biskupina
Zakończenie roku szkolnego
Na terenie szkoły został zorganizowany gabinet dentystyczny. Na uroczystość otwarcia przybyli goście z Wydziału Oświaty oraz z Wydziału Zdrowia. Kierownik Wydziału Zdrowia dr Baran oznajmił, że największą rolę w urządzaniu gabinetu odegrał list Samorządu Szkolnego do Wydziału Zdrowia, opowiedział że chodził z tym listem do wszystkich instancji odnośnie wyposażenia gabinetu i nikt mu niczego nie odmówił.

Inicjatywą i pracą wyróżniała się w tym roku klasa VIIa. Poszczególne klasy urządziły wiele wycieczek: na Westerplatte, do Rozewia, do Kartuz, do różnych zakładów pracy (klasy VII), oraz na wystawę związaną z życiem i twórczością Jana Matejki.

Wycieczka klas VII na Westerplatte W związku z wyborami do Sejmu PRL i Rad Narodowych Samorząd włączył się do akcji wyborczej, za co otrzymał podziękowanie od przewodniczącego p.Woźniaka.

Z okazji XX rocznicy wyzwolenia Gdańska odbyła się w szkole uroczysta akademia z udziałem przedstawiciela Wojska Polskiego, kpt. Jana Marciniaka.

Na uroczystość Dni Oświaty, Książki i Prasy każda klasa przygotowała informacje o jednym pisarzu. Zaprosiliśmy do szkoły pisarza pochodzenia indiańskiego, Sat Okh'a, który opowiadał nadzwyczaj ciekawe historie o życiu Indian i o swoich przeżyciach wśród nich.

W czynie pierwszomajowym Samorząd Uczniowski nawiązał kontakt z ZOO. Poszczególne klasy pracowały przy oczyszczaniu terenu, malowały siatki, czyściły ogrodzenia z rdzy, zbierały kamienie z pola należącego do ZOO. Dyrektor Massalski serdecznie dziękował młodzieży i obiecał zrewanżować się piękną pogadanką o życiu zwierząt w ZOO.

Na Dzień Dziecka klasy Ve i VIa przy pomocy kol. Jareckiej i p. Zygułowej z Komitetu Rodzicielskiego przygotowały dla dzieci bajki, na które zaproszono również jedną klasę ze Szkoły nr 36.

21 czerwca odbyło się pożegnanie klas VII, a 24 czerwca - zakończenie roku szkolnego. Było to równocześnie pożegnanie z Kierownikiem Szkoły Romanem Gadzalskim, który odchodził na emeryturę.

Absolwenci klasy VII a   Absolwenci klasy VII b - nadesłał pan Witold Czeszewski   Absolwenci klasy VII c - nadesłał pan Edmund Wojtulewicz

Po 37 latach od zakończenia nauki w Szkole Podstawowej nr 23, w dniu 23 listopada 2002 roku absolwenci klasy VIIa tego rocznika zorganizowali spotkanie.

..."Spotkaliśmy się z bardzo życzliwym przyjęciem ze strony pani dyrektor Naszej Szkoły. Była z nami także wychowawczyni pani Barbara Karska i ksiądz Janusz Rekowski, który uczył nas religii w VII klasie. Mimo wielu lat rozłąki, posiwiałych włosów i bardzo różnych doświadczeń życiowych, wystarczyło kilka chwil, aby poczuć się znów jak dawniej w gronie przyjaciół z dzieciństwa, serdecznych i bliskich" . (R.Grinberg-Pluta)

Spotkanie absolwentów klasy VIIa 23-11-2002 w szkolnej sali. Spotkanie absolwentów klasy VIIa 23-11-2002 przed Szkołą Spotkanie absolwentów klasy VIIa 23-11-2002 po mszy świętej w katedrze oliwskiej Spotkanie absolwentów klasy VIIa 23-11-2002 - spotkanie towarzyskie w 'Camel-u'

ABSOLWENCI

Klasa VII a
Wych: Barbara Kostuchowa

 1. Barańczak Hanna
 2. Bieliński Henryk
 3. Bychowski Jerzy
 4. Falkowska Lucyna
 5. Fularczyk Jan
 6. Gąsiniak Ireneusz
 7. Glegocińska Halina
 8. Gołuński Bogdan
 9. Gredka Zbigniew
 10. Grinberg Rita
 11. Hadło Danuta
 12. Hajdamowicz Barbara
 13. Ignaczak Barbara
 14. Kamiński Andrzej
 15. Kapczyńska Anna
 16. Kaszak Andrzej
 17. Kościółek Jacek
 18. Kucewicz Liliana
 19. Łangowska Danuta
 20. Loose Stanisław
 21. Mindak Maria
 22. Ogińska Wanda
 23. Pęksyk Elżbieta
 24. Płotkowska Irena
 25. Pociejewska Anna
 26. Raniszewski Jan
 27. Rosicki Kazimierz
 28. Rozgajło Irena
 29. Rozgajło Józef
 30. Rudka Teresa
 31. Stachowiak Jerzy
 32. Staniszewska Alicja
 33. Szreder Kazimiera
 34. Szymikowski Marian
 35. Więckiewicz Edmund
 36. Zdanowicz Jan
 37. Zienkiewicz Czesław
 38. Żarska Maria
Klasa VII b
Wychowawczyni: Zofia Baum
 1. Bartosz Marek
 2. Bednarczuk Krzysztof
 3. Bienkowicz Bożena
 4. Błażejewska Jadwiga
 5. Bolesta Zbigniew
 6. Brzeski Marian
 7. Burchacz Czesław
 8. Burzan Kazimierz
 9. Czeszewski Witold
 10. Dmowska Danuta
 11. Frankowska Elżbieta
 12. Gaca Andrzej
 13. Gołuński Wierusz
 14. Grzenkowska Regina
 15. Iwuć Zbigniew
 16. Kalinowski Ireneusz
 17. Kapała Grzegorz
 18. Karol Andrzej
 19. Klima Tadeusz
 20. Kochańska Maria
 21. Kołodziejczak Urszula
 22. Koreń Anna
 23. Kosznicka Elżbieta
 24. Kowalczyk Marek
 25. Kowalska Zofia
 26. Kowza Waldemar
 27. Lis Bogusława
 28. Maćkowski Jerzy
 29. Olczyk Roman
 30. Potrykus Krystyna
 31. Petke Elżbieta
 32. Ratyńska Krystyna
 33. Rudziński Wiesław
 34. Samolewicz Irena
 35. Szramkowska Beata
 36. Zapaśnik Maria
 37. Zawiślański Zbigniew
 38. Żurek Waldemar
Klasa VII c
Wych: Anastazja Rajkowska
 1. Bober Teresa
 2. Bastian Ryszard
 3. Belgrau Kazimierz
 4. Chomentowski Ryszard
 5. Chobot Adam
 6. Dorawa Jerzy
 7. Dymarczyk Kazimierz
 8. Grzesiak Jolanta
 9. Iglińska Grażyna
 10. Jakubowski Lech
 11. Karpowicz Anna
 12. Klechowicz Halina
 13. Kropidłowska Maria
 14. Krzyża Tomasz
 15. Litwin Zbigniew
 16. Leszczyński Krzysztof
 17. Łukaszewicz Liliana
 18. Mach Jan
 19. Matuszak Grzegorz
 20. Michler Maria
 21. Miotke Czesław
 22. Owczarzak Longina
 23. Piekarczyk Barbara
 24. Plenikowski Andrzej
 25. Polak Danuta
 26. Radka Jerzy
 27. Rainko Jan
 28. Richert Jerzy
 29. Reut Małgorzata
 30. Romanowski Mieczysław
 31. Sidorczyk Ryszard
 32. Smieszek Lidia
 33. Tomkalski Stanisław
 34. Trypucka Halina
 35. Werdenowski Roman
 36. Wisłocki Stanisław
 37. Wojtulewicz Edmund
 38. Wojtulewicz Sławomir
 39. Kossakowska Jadwiga

Szanowny Absolwencie!
Jeśli masz adres e-mail i zgadzasz się go tu ujawnić,

poinformuj mnie o tym.

Może tą drogą odnajdą Cię starzy przyjaciele ...

początek strony