<<< KRONIKA SZKOŁY NR 23 w OLIWIE - ROK 1970/71 >>>

Klasa I b i jej wychowawczyni, pani Szkoda. Zdjęcie nadesłał pan Paweł Walentynowicz.   Rok szkolny 1970/71 został przez UNESCO ogłoszony jako Międzynarodowy Rok Oświaty.

Zmiany w personelu pedagogicznym: odeszli do innych szkół kol. kol. Zofia Kaps, Maria Maksymiuk, Renata Piernikowska, Alicja Wojnicz, przybyli nowi nauczyciele: Wiesława Cholewińska-Wiśniewska - biologia i Zofia Gulska - biblioteka.

Klasa Ia - zdjęcie dostarczył pan Kamil Boniecki Na rozpoczęcie roku szkolnego przygotowano uroczystą akademię. Bardzo pomysłowo odbyło się przyjęcie pierwszoklasistów do naszej szkolnej rodziny. Otrzymali oni od pana Kierownika pomarańczową chustę i piątkę wypisaną na rączce gęsim piórem, oraz kwiatki od Samorządu Szkolnego.

W miesiącu pamięci narodowej młodzież porządkowała mogiły żołnierskie, składała kwiaty w miejscach męczeństwa na Zaspie, Oksywiu, Westerplatte, w Redłowie i przy czołgu we Wrzeszczu.

12 października odbyła się akademia poświęcona 27 rocznicy powstania Ludowego Wojska Polskiego, przygotowana przez harcerzy pod kierunkiem kol.kol. Aliny Nowakowskiej i Ewy Flakowicz. Piękne recytacje i występy chóru (partie solowe: Urszula Kossakowska i Ewa Wnorowska) były gorąco oklaskiwane przez widzów. Dzień później miało miejsce bardzo ciekawe spotkanie z żołnierzem LWP mjr Wojtkowiakiem. Gość był zasypywany zarówno pytaniami jak i głośnymi brawami, a na koniec otrzymał piękny bukiet białych i czerwonych goździków.

Zorganizowaniem obchodów ku czci rocznicy Rewolucji Październikowej zajęła się kol. Anastazja Rajkowska. Szkoła przybrała odświętny wygląd. W programie akademii znalazł się referat kol. Marii Ciepłuchowej, a w części artystycznej najpierw wystąpił chór pod kierownictwem kol. Ewy Flakowicz. Na tle chóru solo śpiewała Ela Wnorowska VIII b i Krzysztof Siek VII b. Tomasz Sołdrowski VII a zagrał na fortepianie fragment muzyki klasycznej. Siostry Kossakowskie ( VII b i VI c) same skomponowały utwór "Wóz cygański" i wykonały go z udziałem kilku koleżanek, zespół grał na gitarach. Utwór powtarzano wielokrotnie. Dobrze zapowiadają się nasze młode talenty.

Dzień Nauczyciela rozpoczął się akademią już o 800 rano. Młodzież utworzyła szpaler od pokoju nauczycielskiego do auli, a nauczyciele przechodzili tym szpalerem uśmiechnięci, weseli, witani w auli gorącymi brawami. Orkiestra młodzieżowa grała "sto lat". Piękny program artystyczny, życzenia i kwiaty utrwaliły ich w przekonaniu, że są kochani, a ich praca nie idzie na marne. A po akademii już czekał autokar ufundowany przez Komitet Rodzicielski, który zabrał Grono Pedagogiczne na całodniową wycieczkę.

Po trzech miesiącach nauki Samorząd zorganizował apel podsumowujący wyniki pierwszego okresu. Wiele przygotowań wiąże się z zakończeniem każdego okresu w szkole. Klasy na lekcjach wychowawczych analizują swoje osiągnięcia i niedociągnięcia, a łącznicy klas przedstawiają sprawozdania na apelu. Sprawozdanie składają także skarbnicy, odpowiedzialni za zbiórkę makulatury i porządkowi. Apel prowadzi przewodnicząca Samorządu, w bieżącym roku sprawuje tę funkcję Ania Makowska VIII b.

14-20 grudnia 1970 miały miejsce tragiczne wydarzenia grudniowe na Wybrzeżu i na Śląsku. Wprowadzono godzinę milicyjną. Młodzieży zabroniono wychodzenia na ulicę. W Warszawie VII Plenum KC PZPR powołało na stanowisko I sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka. Nastąpiły zmiany w składzie rządu. Edward Gierek na spotkaniu z delegatami robotników Wybrzeża 25.I.1971 powiedział pamiętne słowa:

"Chciałbym zakończyć apelem o zaufanie, wiarę i pomoc, o coraz lepszą pracę. Możecie być przekonani, że wszyscy jesteśmy ulepieni z tej samej gliny i nie mamy innego celu, jak ten, który tu deklarowaliśmy. Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. No więc jak - pomożecie?"

Szkoła postanowiła pomóc podnosząc wyniki nauczania tak aby było jak najmniej drugorocznych (nie zawężając jednocześnie poziomu nauczania).

W lutym, jako jedna z pierwszych szkół na Wybrzeżu, nasza szkoła zorganizowała zbiórkę pieniężną na rzecz odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie. Zbiórka przebiegała w formie "łańcuszka solidarności", zapoczątkowanego przez klasę II b. Klasa wpłacająca wzywała inną klasę, przekazując zebrana sumę w ciągu jednego dnia na ręce skarbnika Samorządu, Eli Głuszek. Zebrano łącznie 2062 zł.

Absolwenci klasy VIII a Z okazji Dnia Kobiet po lekcjach odbyła się akademia, na której w imieniu mężczyzn całej szkoły serdecznie przemówili: kierownik szkoły mgr Jeznach i uczeń klasy VIII b Krzysztof Banach. Kobiety-nauczycielki otrzymały piękny i olbrzymi kosz kwiatów. W części artystycznej, pełnej muzyki i poezji, młodzież pokazała jak wyglądała nauka kobiet w dawnych czasach i przypomniała sylwetki zasłużonych kobiet. Po akademii było spotkanie przy kawie w pokoju nauczycielskim. Nasi panowie: Kierownik Szkoły i kol. Janusz Flakowicz, w białych fartuszkach, estetycznie nakryli do stołu i roznosili kawę i smaczne ciastka.

Wiosną, wraz z tysiącami mieszkańców, szkoła włączyła się w akcję "Niedziele dla Gdańska". Młodzież naszej szkoły pomagała przy urządzaniu zieleńca przy ul. Żeromskiego w Oliwie, oraz przy porządkowaniu Parku Oliwskiego im. Adama Mickiewicza. Przed szkołą zasadzono krzewy i stokrotki. Na boisku rodzice przy współudziale uczniów ze Szkoły dla Pracujących Nr 6 położyli płyty.

Akademię 1-Majową zorganizowały kol.kol. Landowska i Ciepłuchowa. Młodzież zorganizowana w ZHP wzięła udział w pochodzie 1-Majowym.

W ramach obchodów Dni Oświaty, Książki i Prasy zorganizowano konkurs inscenizacji książek, charakteryzacji postaci książkowych oraz literacką "zgaduj-zgadulę".

30 maja 88 naszych uczniów z klas VIII wzięło udział w VI Zlocie uczniów klas ósmych w Mikoszewie organizowanym przez Stocznię Gdańską im.Lenina. Zdobyliśmy tam następujące trofea:

 • I miejsce w konkursie wiedzy o Stoczni Gdańskiej (nagroda: piłka siatkowa i dyplom uznania),
 • III miejsce w konkursie na najlepszą gazetkę ścienną (dyplom uznania),
 • II miejsce za uczestnictwo we wszystkich imprezach IV Zlotu (nagroda: autokar na jednodniową wycieczkę)

Absolwenci klasy VIII b Obchody Dnia Dziecka rozpoczęły się apelem przed budynkiem szkolnym. Pan Kierownik złożył dzieciakom życzenia, a Komendant Ruchu Drogowego wręczył karty rowerowe. Po apelu młodzież udała się na chwilę do klas, gdzie oczekiwali na nich wychowawcy z cukierkami czekoladowymi, a później na stadion, gdzie wzięli udział w rozgrywkach sportowych.

W ciągu roku odbyło się kilka spotkań z ciekawymi ludźmi: z pisarzami, żołnierzami Wojska Polskiego, z uczestniczką walk o Warszawę. Odbyła się ciekawa prelekcja o Koperniku.
W Dniu Milicjanta dzieci z klasy I a składały funkcjonariuszom życzenia i kwiaty.
Były również zbiorowe wyjścia klas do kina Delfin w Oliwie i do teatru - filharmonii na "Halkę" i "Straszny dwór" (klasy VII i VIII).

Szczep harcerski im. Obrońców Wybrzeża liczy już 286 członków: 6 drużyn harcerskich i 3 zuchowe. Harcerze zorganizowali w szkole akademie (Dzień Wojska Polskiego, 1 Maja, Dzień Zwycięstwa). Występowali również z programem artystycznym: dla ZSBO w hali Stoczni Gdańskiej, w Schronisku dla Nieletnich z okazji Dnia Dziecka, dla Szkoły dla Pracujących nr 6, oraz na konferencji sprawozdawczo-wyborczej Hufca ZHP Gdańsk-Oliwa. Harcerze wykonali zadania akcji "Azymut 1980" w VII Alercie Naczelnika ZHP. Szczep został wyróżniony odznaką "Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej".
W akcji letniej wzięło udział 50 harcerzy, w tym: 25 w obozie stałym w Soszycy (instr. dh Maria Ciepłucha), a 25 w obozie wędrownym do Zakopanego (instr. dh Alina Nowakowska). Szczep organizował również akcję nieobozowego lata.

W sporcie nasi reprezentanci zdobyli:

 • w mistrzostwach Gdańska: II miejsce w piłce nożnej chłopców i w pchnięciu kulą chłopców,
 • w Miejskich Zawodach Gimnastycznych: I miejsce w pchnięciu kulą dziewcząt, II miejsce w sztafecie wahadłowej dziewcząt i III miejsce w skoku w dal dziewcząt.

Absolwenci klasy VII c Od września działa w szkole Spółdzielnia Uczniowska, prowadząc sprzedaż artykułów papierniczych i pieczywa. Zyski w bieżącym roku wyniosły 1256 zł.

15 czerwca uroczyście zakończono naukę w klasach ósmych. W imieniu odchodzących pożegnała szkołę Adriana Grinberg z klasy VIII a. W części artystycznej najbardziej podobała się inscenizacja "Echo szkoły" osnuta na tle wspomnień szkolnych, postaci nauczycieli i kolegów. Wieczorem odbyła się wspólna herbatka przygotowana przez rodziców.

ABSOLWENCI

Klasa VIII a
Wych: Stefania Osełka

 1. Bełkot Mirosława
 2. Biblis Elżbieta +
 3. Bigocka Bożena
 4. Cikacz Irena
 5. Czarzasty Zbigniew
 6. Dobrowolska Katarzyna
 7. Hallman Łucja
 8. Grinberg Adriana
 9. Jemiołkowska Teresa
 10. Kałędkiewicz Joanna
 11. Kwaśniewski Wiesław
 12. Łangowska Stefania
 13. Łukowski Stefan
 14. Materny Bożena
 15. Misztela Grażyna
 16. Nowak Bogdan
 17. Obel Mirosława
 18. Ossowski Ryszard
 19. Pałkowski Roman
 20. Piepke Stefan
 21. Prabucki Arkadiusz
 22. Pyzowska Anna
 23. Richert Andrzej
 24. Sienkiewicz Wiesław
 25. Snopkiewicz Wanda
 26. Suchocka Danuta
 27. Śmigiero Piotr
 28. Treder Andrzej
 29. Treder Maria
 30. Tomczak Maria
 31. Wachuda Anna
 32. Zimiński Alfred
 33. Żbikowski Wojciech
Klasa VIII b
Wych: Stanisława Wilk
 1. Banach Krzysztof
 2. Bąk Ewa
 3. Bujak Tadeusz
 4. Ciecholewski Artur
 5. Ciemna Elżbieta
 6. Czerwionka Danuta
 7. Czubla Małgorzata
 8. Danek Wojciech
 9. Falkowska Danuta
 10. Gandecki Andrzej
 11. Głombiowska Maria
 12. Jasińska Zdzisława
 13. Krygier Jan
 14. Labuda Elżbieta
 15. Lis Krystyna
 16. Makowska Anna
 17. Malinowski Marek
 18. Marcinkiewicz Grzegorz
 19. Markiewicz Grażyna
 20. Morozik Czesław
 21. Nagórski Tomasz
 22. Pałys Władysław
 23. Pobłocki Stanisław +
 24. Salamon Dorota
 25. Smykacz Grzegorz
 26. Staszkiewicz Jarosław
 27. Szumisz Marzena
 28. Talaśka Jolanta
 29. Traczuk Krzysztof
 30. Wnorowska Elżbieta
 31. Wnorowska Halina
 32. Wnorowska Mirosława
 33. Wietrzykowski Ryszard
 34. Wróblewski Roman
 35. Żyliński Maciej
Ktoś poszukuje pani Szumisz, bardzo proszę o kontakt i informacje: szp23@o2.pl

Klasa VIII c
Wych: Elżbieta Wojkiewicz

 1. Annis Irena
 2. Bobowicz Grażyna
 3. Cieślak Jerzy
 4. Cieślak Krystyna
 5. Dahms Piotr
 6. Dąbrowska Ewa
 7. Frątczak Andrzej
 8. Gąszczak Anna
 9. Jasiński Ireneusz
 10. Kawecki Jan
 11. Kolińska Elżbieta
 12. Kozłowska Bożena
 13. Kuling Janusz
 14. Lenczewska Bogumiła
 15. Liedke Irena
 16. Lewkowicz Ewa
 17. Lipkowska Barbara
 18. Lubocka Barbara
 19. Mach Krystyna
 20. Maliński Zbigniew
 21. Mucha Jerzy
 22. Owczarek Teresa
 23. Plichta Elżbieta
 24. Płotka Czesław
 25. Sanocka Danuta
 26. Skoczek Teresa
 27. Stephan Sabina
 28. Szczęśniak Marek
 29. Ustarbowski Mirosław

Szanowny Absolwencie!
Jeśli masz adres e-mail i zgadzasz się go tu ujawnić,

poinformuj mnie o tym.

Może tą drogą odnajdą Cię starzy przyjaciele ...

początek strony