<<< KRONIKA SZKOŁY NR 23 w OLIWIE - ROK 1996/97 >>>

Najstarsi uczniowie szkoły - klasa VIII A Najstarsi uczniowie szkoły - klasa VIII B - nadesłał Łukasz Makurat   Kierownictwo szkoły: Krystyna Rosińska-Dojlido (dyrektor) i Małgorzata Mikos (v-ce dyrektor).

Rok szkolny rozpoczął się pod hasłem 1000-lecia Gdańska.

Już podczas pierwszego posiedzenia Rady Pedagogicznej dyskutowano na temat kalendarza imprez i podziału obowiązków związanych z tą ważną rocznicą.

Najmłodsi - pasowanie pierwszaków na uczniów szkoły Klasa IIc - nadesłała Iza Bielińska 'Burza mózgów' podczas konkursu wiedzy o Św.Wojciechu z okazji 1000-lecia Gdańska
W bieżącym roku szkolnym zakończyła się wizytacja szkoły, która obejmowała badanie funkcjonowania placówki pod kątem jej działalności dydaktyczno-wychowawczej, oraz pracy dyrektora szkoły. Wizytacja zakończyła się pomyślnie, pochwałę wyraził nie tylko wizytator pan J.Wiła, ale także Rada Rodziców i Związki Zawodowe.

Jasełka Jak co roku, uczniowie naszej szkoły byli objęci opieką i obserwacją. Uczniowie którzy mieli trudności w nauce, byli kierowani na badania psychologiczno-pedagogiczne i zgodnie z zaleceniami poradni - włączani do zajęć z terapii pedagogicznej i logopedycznej, na zajęcia wyrównawcze z matematyki i języka polskiego.

Dla dzieci uzdolnionych i zainteresowanych zorganizowano koła: polonistyczne, matematyczne, biologiczne, muzyczne, teatrzyk żywego słowa, SKS.

Wigilia Bożego Narodzenia Wigilia Bożego Narodzenia Uzdolnionej młodzieży nie brakuje w naszej szkole, świadczy o tym liczny jej udział w konkursach, zawodach i olimpiadach. Do olimpiady polonistycznej przystąpiło 8 dzieci, do matematycznej 10, do chemicznej 9. W konkursie matematycznym "Kangur" dla klas IV-VIII 5 osób uzyskało 100 punktów lub więcej. Trzech uczniów VIII klas otrzymało stypendium Kuratora Oświaty za wybitne osiągnięcia w nauce.

Uczniowie klas IV-VIII brali udział w międzyszkolnych rozgrywkach sportowych: piłki nożnej, ręcznej, siatkowej, w rzucie oszczepem i pchnięciu kulą.

Gimnastyka korekcyjna Gimnastyka korekcyjna Najlepszym sprawdzianem jakości pracy uczniów i nauczycieli są egzaminy wstępne do szkół średnich. Z wyjątkiem ośmiu osób, wszyscy nasi absolwenci dostali się do szkół średnich 4- i 5-letnich, kończących naukę maturą.

Nie tylko uczyliśmy się i podnosiliśmy tężyznę fizyczną. Dzieci i młodzież chodziły ze swoimi wychowawcami do kina, uczciły konkursami, upominkami i zabawą Dzień Chłopaka, Andrzejki, Mikołajki. Uroczyście obchodzono we wszystkich klasach Wigilię.

Przygotowania do obchodów 'Walentynek' Młodsze dzieci zwiedziły Muzeum Etnograficzne, obejrzały Teatr Miniatura od zaplecza, w połączeniu ze spotkaniem z aktorami, były na gdańskiej Starówce, obejrzały wystawę owadów tropikalnych.

Starsze dzieci uczestniczyły w wycieczkach szlakiem legend oliwskich, były w Operze i Filharmonii Bałtyckiej na przedstawieniach: "Carmen" i "Dziadek do orzechów".

Wszystkie grupy wiekowe obchodziły Walentynki, Pierwszy Dzień Wiosny, brały udział w konkursie z okazji 1000-lecia Gdańska.

Dzień Wiosny - uczniowie Dzień Wiosny - nauczyciele Do obchodów Pierwszego Dnia Wiosny włączyli się jak zwykle nauczyciele, przebierając się fantazyjnie i prezentując dowcipny program rozrywkowy.

Mimo skromnych funduszy w budżecie szkoły wyremontowano w tym roku toalety uczniów: położono glazurę, wymieniono sanitariaty, odnowiono instalacje wodno-kanalizacyjną.

Dzień sportu - pani Katarzyna Drost z klasą IIIc Dzień sportu Z okazji Dnia Dziecka zorganizowano, jak co roku, gry i zabawy dla dzieci młodszych, oraz rozgrywki sportowe dla uczniów starszych klas.

Tragedia powodzi, jaka dotknęła mieszkańców południowej części Polski zaraz na początku wakacji, odsunęła na pewien czas plany wakacyjnych remontów w szkole. Nauczyciele którzy pozostali w Gdańsku, spontanicznie zajęli się organizacją wypoczynku letniego dzieci przybyłych z terenów zalanych powodzią.

Pożegnanie ósmych klas Pożegnanie ósmych klas - 'zerówki' prezentują swój program artystyczny Pamiątkowe podpisy 8-klasistów na zdjęciu dla wychowawczyni

ABSOLWENCI

Klasa VIII a
Wych. Jadwiga Laskowska

 1. Bobcow Aleksandra
 2. Dojlido Przemysław
 3. Dowrzyńska Linda
 4. Faściszewski Jędrzej
 5. Gardzielewski Paweł
 6. Gładysz Paweł
 7. Hojden Aleksandra
 8. Kalkowska Emilia
 9. Kamiński Krzysztof
 10. Kolatowski Grzegorz
 11. Kostuch Paweł
 12. Marczan Krzysztof
 13. Miszewski Tomasz
 14. Rutkowska Natalia
 15. Skalska Agnieszka
 16. Stępień Joanna
 17. Synożyc Magdalena
 18. Szulc Janusz
 19. Wojdyło Karolina
 20. Woźniak Łukasz
 21. Zwolan Zuzanna
 22. Żukowski Przemysław
Klasa VIII b
Wych: Danuta Łoboda
 1. Bielski Krzysztof
 2. Bluma Maciej
 3. Brewus Hanna
 4. Brumirska Anna
 5. Buczyński Stanisław
 6. Derkowska Anna
 7. Grabowski Adam
 8. Hrehorowicz Danuta
 9. Kalkowski Jacek
 10. Kierońska Roksana
 11. Kozikowska Monika
 12. Kula Anna
 13. Lipowicz Andrzej
 14. Litwin Izabela
 15. Makurat Mariusz
 16. Marcinkiewicz Błażej
 17. Materka Małgorzata
 18. Potocka Justyna
 19. Potulska Agnieszka
 20. Redzimski Rafał
 21. Skóra Przemysław
 22. Sobczak Anna
 23. Sobieczewska Magdalena
 24. Tworzydlak Agnieszka
 25. Wojciechowska Magdalena
 26. Zając Jakub
Szanowny Absolwencie!
Jeśli masz adres e-mail i zgadzasz się go tu ujawnić,
poinformuj mnie o tym.

Może tą drogą odnajdą Cię starzy przyjaciele ...

początek strony