<<< KRONIKA SZKOŁY NR 23 w OLIWIE - ROK 1952/53 >>>

    W roku 1952/53 kierownictwo szkoły objęła kol. Władysława Bochenek. Wielka ilość dzieci zrodziła potrzebę podziału placówki na Szkołę nr 36 i Szkołę nr 23. Kierowniczką Szkoły nr 36 została kol. Budkowska Antonina, zajmując II piętro, natomiast Szkoła nr 23 pod kierownictwem kol. Bochenek Władysławy zajęła parter i I piętro.

Kierowniczka kol. Bochenek rozpoczęła pracę z Gronem Nauczycielskim w następującym składzie: kol.kol. Gandecka Maria, Głuchowa Zofia, Bieler Maria, Majorkiewicz Stefania, Jarecka Stanisława, Jaskulska Wiktoria, Rajkowska Anastazja, Szymańska Bronisława, Miłczarek Honorata, Bujarska, Litarowicz Józef. W mniejszym gronie i pod energicznym konsekwentnym kierownictwem kol. Bochenek rozpoczęto pracę w 11 klasach z udziałem 463 dzieci.

Rok szkolny poprzedził Zlot Młodzieży w Warszawie, wraz z doniosłym aktem uchwalenia i zatwierdzenia Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. W związku z tym wpłynął do programu klasy VII nowy przedmiot: Nauka o Konstytucji. Przedmiot ten objęła kol. Jarecka Stanisława, która uprzednio ukończyła kurs instruktorski w Bydgoszczy. Realizację materiału oparto na wskazaniach Bolesława Bieruta ze Zlotu Młodych Przodowników w dziedzinie walki o wydajną pracę, prawdę i pokój.

Do nowych osiągnięć należy fakt uzyskania od Wydziału Oświaty przewodnika do spraw harcerskich, ob. Bojarskiej. Organizacja Harcerska była organizacją masową, skupiająca około 80% młodzieży szkoły. Kol. Bojarska pracę opierała na ogniwach i zastępach. Organizacja Harcerska brała udział w wielkiej akcji wyborczej, pomagając działaczom Frontu Narodowego w akcji przedwyborczej. Harcerze rozlepiali plakaty i afisze, roznosili do domów zawiadomienia o zebraniach, przygotowywali część artystyczną na zebrania Frontu Narodowego, organizowali spotkania z kandydatami na posłów, urządzili wielką manifestację harcerzy i młodzieży niezorganizowanej klas starszych, capstrzyk i uroczysty apel poranny. Zastępy pracowały pod opieka wychowawców klasowych. W akcji wyborczej nie pominięto i nauczycieli. Wiele godzin w Komitecie Frontu Narodowego przepracowała kol. Jarecka, pełniąc funkcje vice-przewodniczącej, oraz kol. Litarowicz Józef, za co otrzymali dyplomy uznania.

Oprócz Organizacji Harcerskiej na terenie szkoły istniały jeszcze:

 • Szkolne Koło Przyjaciół Związku Radzieckiego pod przewodnictwem kol. Rajkowskiej Anastazji,
 • Szkolne Koło Budowy Warszawy, którym opiekowała się kol. Miłczarek Honorata,
 • Liga Przyjaciół Żołnierza pod kierownictwem kol. Szymańskiej Bronisławy,
 • Polski Czerwony Krzyż, którego opiekunką była kol. Głuchowa Zofia.
Bibliotekę prowadziła kol. Jaskulska Wiktoria.

Członkowie Rady Pedagogicznej pogłębiali swoje wiadomości w dziedzinie zajęć pozalekcyjnych. W tym zakresie przeprowadzano dyskusje, czytano odpowiednią lekturę. W związku z pracą pozalekcyjną istniały na terenie szkoły kółka zainteresowań: naukowe, techniczne i artystyczne, do których młodzież chętnie należała.

Do ważniejszych uroczystości jakie miały miejsce na terenie szkoły możemy zaliczyć:

 • Wieczór noworoczny przygotowany przez Komitet Rodzicielski
 • Święto Pracy
 • Dni Oświaty, Książki i Prasy
 • Dzień Dziecka
 • uroczyste zakończenie roku szkolnego.
Dnia 26 maja 1953r w Szkole nr 17 we Wrzeszczu odbyły się eliminacje zespołów chóralnych i tanecznych biorących udział w Festiwalu Pieśni i Tańca, w których nie zabrakło i naszego zespołu.

W związku z konkursem "Płomyka" ogłoszonym w Dniach Lasu klasy starsze brały udział w oczyszczaniu i zadrzewianiu lasu i w nagrodę otrzymały kajak.

Komitet Rodzicielski pomagał szkole w akcji wychowawczej poprzez patronaty klasowe. Wielu rodziców współdziałało ze szkołą w douczaniu dzieci zaniedbanych pod względem naukowym. Wyróżniła się w tej pracy p. Spychalska, która ze słabym zespołem klasy VIIb w ilości 8 uczniów przez cały VI okres pisała dyktanda i uczyła ich matematyki. Również i nauczyciele wiele czasu poświęcali na podniesienie wyników nauczania, zwłaszcza w ramach zobowiązań, które wynikały z naszych przemian gospodarczych i politycznych.

W dniach żałoby po gen. Stalinie udekorowano szkołę, urządzono akademię żałobną, odwołano imprezy.

Rok ten przyniósł naszej rodzinie nauczycielskiej i społeczeństwu także wielką stratę. Zmarł bowiem długoletni bojownik o polskość Gdańska, zasłużony pracownik na polu oświaty, kierownik Szkoły nr 24, kol. Majorkiewicz. W uroczystym pogrzebie wzięły udział delegacje Grona, klas i ZNP.

Na zakończenie roku szkolnego klasom VII wręczono świadectwa na akademii ogólnoszkolnej, wieczorem natomiast urządzono uroczystą herbatkę dla Grona Nauczycielskiego, rodziców i absolwentów.

ABSOLWENCI

Klasa VII a
Wych. Zofia Głuchowa

 1. Biełasz Alicja
 2. Budziński Wojciech
 3. Banasik Barbara
 4. Barkowska Krystyna
 5. Czeplin Barbara
 6. Ciepłucha Janusz
 7. Choromańska Barbara
 8. Dzikowski Michał
 9. Grudzień Jan
 10. Jarecki Leszek
 11. Kapuściński Leszek
 12. Kozłowski Antoni
 13. Klawińska Elżbieta
 14. Kobylańska Lucyna
 15. Kozicka Daniela
 16. Nakielski Zygmunt
 17. Napierała Krystian
 18. Olech Piotr
 19. Osina Ryszard
 20. Ostrowski Józef
 21. Olbromski Stanisław
 22. Piecewicz Leokadia
 23. Pietek Czesława
 24. Plichta Jadwiga
 25. Piestrzeniewicz Edward
 26. Rembalski Jan
 27. Reiman Dorota
 28. Rozbicki Janusz
 29. Siemionek Teresa
 30. Skoroszewska Irena
 31. Szkiel Krystyna
 32. Stephan Manfred Rudolf
 33. Ukleja Tadeusz
 34. Zimna Maria
Klasa VII b
Wych. Stanisława Jarecka
 1. Bartkowski Norbert
 2. Bartoszek Henryk
 3. Bloch Edmund
 4. Block Jerzy
 5. Borowiecka Elżbieta
 6. Chudziak Waldemar
 7. Derda Genowefa
 8. Hallman Regina
 9. Hołowczyc Zbigniew
 10. Juchniewicz Barbara
 11. Juchniewicz Krystyna
 12. Kaferska Wiesława
 13. Kisicka Jadwiga
 14. Kornath Gerhard
 15. Liedke Aniela
 16. Lipkowska Helena
 17. Łukowski Zdzisław
 18. Maliszkiewicz Wiesław
 19. Minc Ryszard
 20. Olech Ryszard
 21. Orłowski Andrzej
 22. Ostrowski Stanisław
 23. Rąpca Róża
 24. Rotta Adela
 25. Siedlicka Elżbieta
 26. Siemak Krystyna
 27. Sikorska Irena
 28. Sosnowski Eugeniusz
 29. Stefaniak Witold
 30. Stephan Eleonora
 31. Tołkaczewska Teresa
 32. Ułanowska Anna
 33. Wolańska Zuzanna
 34. Wolszon Jadwiga
 35. Wójcik Elżbieta
 36. Zembrzuska Janina
 37. Zielińska Wiesława
 38. Zielke Krystyna

Szanowny Absolwencie!
Jeśli masz adres e-mail i zgadzasz się go tu ujawnić,

poinformuj mnie o tym.

Może tą drogą odnajdą Cię starzy przyjaciele ...

Wspomnienia wychowawczyni klasy VII:

Nadszedł koniec roku szkolnego 1952/53. W nowe życie wchodzi gromadka absolwentów klas siódmych. Miłe, wesołe i spokojne dziewczęta oraz poważni, wyrośnięci i dość niesforni chłopcy. Tylko dziesięć miesięcy pracowaliśmy razem, a jednak tak mocno zżyliśmy się, tak byliśmy bliscy.

Kilkoro z klasy VII b zamierza dalej się uczyć, lecz reszta idzie do pracy. Nic dziwnego. Klasa przerośnięta i o bardzo miernych zdolnościach. Natomiast klasa VII a - roczniki młodsze, klasa zdolna, bystra i inteligentna. W przeważającej części wybiera się do Gimnazjum i zamierza kontynuować naukę na wyższych studiach.

Siedzimy w wielkiej auli zebrani w ostatnim dniu pobytu w szkole - kierownik szkoły, nauczyciele, rodzice i absolwenci obu klas. Padają ostatnie słowa wychowawców: "Nie zawiedźcie nadziei w was pokładanej, bądźcie uczciwymi i dobrymi ludźmi". Padają przestrogi i wskazówki na całe życie. A potem serdeczne słowa kierowniczki szkoły, która żegnając swoją gromadkę zapewnia ich, że progi szkoły są dla nich zawsze otwarte i wszyscy, zwłaszcza w chwilach trudnych i ciężkich, znajdą tu radę i przyjazne, życzliwe serca... A potem podziękowania za pracę i ... morze, morze kwiatów...

Radosny, miły, rodzinny nastrój przy ostatniej herbatce i wspomnienia przeżytych dni: straszne chwile klasówki, słówka rosyjskie, nieudane odpowiedzi ... i najmilsze wycieczki. Najwięcej przeżyć dostarczył jednakże ostatni egzamin, kiedy przy licznej komisji trzeba było dużo i długo mówić.

Jeszcze trochę wesołych skeczów, smutne piosenki w wykonaniu Zuli Wolańskiej i Anieli Liedke, wspólne: "Upływa szybko życie" i ... koniec radosnych i beztroskich dni w szkole podstawowej

Stanisława Jarecka

początek strony