<<< KRONIKA SZKOŁY NR 23 w OLIWIE - ROK 1954/55 >>>

Tablo klasy VIIa - nadesłał pan Piotr Jaworski     W roku 1954/55 kierownikiem szkoły była nadal kol. Bochenek Władysława. Uczący nauczyciele: Gandecka Maria, Majorkiewicz Stefania, Jarecka Stanisława, Miłczak Honorata, Droń Irena, Jaskulska Wiktoria, Litarowicz Józef, Szymańska Bronisława, Rajkowska Anastazja, Wardzyńska Lucyna, Bielińska Maria, Bełdowicz, Prochowski, Polińska Krystyna, Gołąb Edward.

Rok szkolny rozpoczęto Konferencją Sierpniową nauczycieli wszystkich szkół gdańskich, na której koleżanka z naszej szkoły Jarecka Stanisława odznaczona została srebrnym krzyżem zasługi.

W przeddzień rozpoczęcia roku szkolnego zorganizowano capstrzyk. Wypoczęta i rozśpiewana dziatwa napełniła gwarem i wesołymi okrzykami i piosenkami całe miasto.

Przed 1 września na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dokonano przydziału przedmiotów i organizacji szkolnych. Jako nowość wprowadzono apele szkolne, na których podawane były aktualne wydarzenia z życia szkoły, komunikaty, zarządzenia. W związku z tym Grono Nauczycielskie i dzieci przychodziły do szkoły na godzinę 7.45 na apel codzienny, a o godzinie 8.00 zaczynały sie lekcje. Nauczyciel kończący lekcję sprowadzał klasę przed szkołę, a po pauzie wychodził na boisko po klasę, z która miał prowadzić lekcję. Nauczyciel zobowiązany był do opracowania planów pracy ramowych i szczegółowych, które przedkładał kierownikowi szkoły do dnia 5 każdego miesiąca.

Samorządy klasowe dekorowały klasy, zaopatrywały je w kwiaty i firanki, organizowały współzawodnictwo w nauce, zachowaniu, czystości, zbierały makulaturę i żołędzie dla ZOO.

Część dzieci jeździła do Młodzieżowego Domu Kultury do gabinetu plastycznego, muzycznego i dramatycznego. Część należała do zespołu mandolinistów lub baletu istniejącego na terenie szkoły. Zespołem mandolinistów kierował kol. Drążkowski. Mandoliny i pulpity zakupił w części Komitet Rodzicielski, a w części sami rodzice. Dzieci grały na 2-5 głosów i występowały na akademiach entuzjastycznie witane przez widzów.

Równie radośnie witano występy kółka tanecznego, którym kierowała p.Kisielewska. Zespół podzielony był na 3 grupy wiekowe. Komitet Rodzicielski zakupił materiał na stroje (za 4000 zł), natomiast rodzice (p.Wroczyńska, p.Olszewska, p.Borkowska) stroje uszyły bezpłatnie. Dzieci opracowały nowe tańce: rosyjski, mołdawski, kujawiak, oberek, oraz utrwalały tańce poznane w ubiegłym roku: kaszubski, krakowiak, rumuński.
Występowały na zebraniach Frontu Narodowego, w zakładach pracy, na uroczystości noworocznej dla szkół w Kartuzach, w Ogródku Jordanowskim w Oliwie. Brały udział w Festiwalu Pieśni i Tańca. Uzyskały II miejsce we współzawodnictwie na terenie miasta Gdańska.

Organizacją Harcerską Polski Ludowej opiekowała się kol. Jaskulska Wiktoria. Przewodniczącym Rady Drużyny był Piotr Jaworski z klasy VII. Harcerze w zastępach i ogniwach zbierali żołędzie, buczynę, makulaturę, pracowali w ogródku szkolnym, pomagali słabszym w nauce. Zastępy klas VI i VII pod kierunkiem kol. Jareckiej przygotowały obrazek sceniczny "W noc październikową" i Wieczór Mickiewiczowski.
Zastęp klasy V pod kierownictwem kol.Jaskulskiej i kol.Trapp urządził wieczór poświęcony Marii Konopnickiej. Wielkim przeżyciem dla harcerzy było spotkanie z rodzicami Janka Krasickiego i przedstawicielami Wojska Polskiego.

Harcerze brali udział w Igrzyskach Zimowych i uzyskali po raz drugi puchar przechodni na szczeblu miejskim. W jeździe na rowerze uzyskaliśmy I miejsce. Od początku roku szkolnego w każdą niedzielę harcerze pod opieką kol.Jaskulskiej jeździli na "Ogniska niedzielne", które odciągały dzieci od chuligaństwa.

Szkolnym Kołem Przyjaźni Związku Radzieckiego opiekowała się kol. Rajkowska Anastazja. Organizowała pogadanki na temat Kraju Rad, wyświetlanie filmów, prenumeratę czasopism "Murziłka" i "Pionierska Prawda", konkursy dobrego czytania.

Do Szkolnego Koła PCK prowadzonego przez kol. Majorkiewicz należało 250 osób. Głównym zadaniem koła było zwalczanie przesądów i podniesienie stanu sanitarnego wśród dzieci. Zorganizowano kurs sanitarny.

Szkolne Koło Budowy Warszawy prowadziła kol. Droń Irena. Do koła należały wszystkie dzieci. Składki opłacano na początku roku szkolnego. W rocznicę wyzwolenia Warszawy odbyła się uroczysta akademia. Koło zorganizowało wycieczkę do Warszawy.

Grono Nauczycielskie pogłębiało swoje wiadomości na szkoleniu ideologicznym w Międzyzakładowej Organizacji Związkowej, którą utworzono wspólnie ze Szkołą nr 36. Przewodniczącą MOZ była kol. Jarecka Stanisława. Szkolenie ideologiczne prowadziła kol. Szymańska Bronisława. Oprócz szkolenia, które miało charakter dobrowolnego samokształcenia, funkcjonowała komisja socjalno-bytowa, szkolno-pedagogiczna, kulturalno-oświatowa i inne. Zebrania MOZ odbywały się co dwa tygodnie, przyjeżdżali na nie delegaci związkowi. Nasza MOZ cieszyła się dobrą opinią na terenie Związku.

ABSOLWENCI

Klasa VII a

 1. Ambrożek Teresa
 2. Babińska Zofia
 3. Błaszczykowski Bogusław
 4. Bojanowski Józef
 5. Chmielowiec Władysław
 6. Czajka Józef
 7. Czyżewski Jan
 8. Eichman Jerzy
 9. Gałęzowska Dobrosława
 10. Gelter Jacek
 11. Giełdzik Hanna
 12. Jaworski Piotr
 13. Krzyżanowska Stanisława
 14. Kurowski Henryk
 15. Machaliński Paweł
 16. Madaj Janusz
 17. Mantaj Zdzisław
 18. Mering Irena
 19. Nierzwicka Krystyna
 20. Pastwa Ryszard
 21. Piotrowski Roman
 22. Podolski Feliks
 23. Skrzek Maria
 24. Sosnowski Franciszek
 25. Szabelski Tadeusz
 26. Szczurow Zofia
 27. Szott Ryszard
 28. Urbański Henryk
 29. Wietrzykowski Józef
 30. Wisznicki Adam
 31. Wisznicki Jan
 32. Wysiecki Jan
 33. Ziółkowska Krystyna
 34. Żakowicz Iwona
Klasa VII b
 1. Biernacki Gerard
 2. Bluhm Henryk
 3. Brodowski Marian
 4. Gałka Stefan
 5. Grablowska Jadwiga
 6. Grablowski Jan
 7. Halman Hildegarda
 8. Hass Krystyna
 9. Kabat Gertruda
 10. Klimkosz Elżbieta
 11. Kopyto Andrzej
 12. Liedtke Elżbieta
 13. Małachowska Teresa
 14. Owczarek Jan
 15. Pawlak Aleksander
 16. Piech Bogdan
 17. Plichta Edmund
 18. Romaniuk Lech
 19. Sciesiński Guido
 20. Sciesiński Jan
 21. Smoczyński Henryk
 22. Sokołowski Jerzy
 23. Stefaniak Maciej
 24. Strongowska Elżbieta
 25. Szmidt Henryk
 26. Szymańska Danuta

Szkołę ukończyło 60 absolwentów.
Z tej liczby zgłosiło się osób:
15 do Liceum Ogólnokształcącego
6 do Liceum Pedagogicznego,
18 do Zasadniczych Szkół Zawodowych,
20 do Techników.

Szanowny Absolwencie!
Jeśli masz adres e-mail i zgadzasz się go tu ujawnić,

poinformuj mnie o tym.

Może tą drogą odnajdą Cię starzy przyjaciele ...

początek strony