<<< KRONIKA SZKOŁY NR 23 w OLIWIE - ROK 1965/66 >>>

Klasa VIIc - nadesłał Jarek Święcicki

Zakończenia roku szkolnego 1965-1966. Część uczniów odeszła do szkół średnich, a część przeszła do 8-ej klasy. Od lewej: Jarek/Sławek/Święcicki, Wojtek Kopacki, Janina Kępińska, Marek Marcinkiewicz, Grażyna Porada, Heniek Sziller, Edek Krupowies, Zbyszek Korczyński.

  Kierownictwo szkoły objął były inspektor szkolny, doświadczony pedagog kol. Aleksander Jeznach. Rok szkolny poprzedziło posiedzenie Rady Pedagogicznej z udziałem inspektora szkolnego p. Katarzyny Wiktorczyk. Z wielkim smutkiem wszyscy przyjęli wiadomość o śmierci po długiej chorobie kol. Ludwiki Wolańskiej, która przez lata pełniła funkcję zastępcy kierownika szkoły.

W bieżącym roku szkolnym szczególną uwagę należy zwrócić na XX-lecie odzyskania Gdańska, zapoznać młodzież z osiągnięciami naszego miasta, ukazywać zasługi ludzi, którzy byli i są twórcami przemian. Rodziców i młodzież zapoznać z zasadami wchodzącej w życie reformy oświaty. Obowiązek szkolny został przedłużony do 17 roku życia. Do programu nauczania wprowadzono nowy przedmiot: wychowanie obywatelskie.

Podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego uczennica Alicja Kalaga (VIIa) szczególnie serdecznie powitała pierwszoklasistów, maluchom do bluzeczek przypięto kokardki.

Nowy dyrektor zwrócił baczną uwagę na wygląd zewnętrzny uczniów (strój szkolny, tarcza), sposób zachowania się w szkole, dekoracje klas, oraz dyżury nauczycielskie i samorządowe. Przewodniczącą Samorządu Szkolnego została Janina Wolińska z klasy VII c.

We wrześniu w ramach profilaktyki wypadków drogowych młodzież wzięła udział w ogólnopolskim konkursie dot. przepisów drogowych, wysłuchała prelekcji porucznika MO i obejrzała filmy. Harcerki pod kierunkiem kol. Zofii Baum przygotowały poranek poetycko-muzyczny o Warszawie.

W październiku kółko dramatyczne odegrało w szkole dwie bajki: "Księżniczka na ziarnku grochu" wg. Andersena i "O krasnoludkach i sierotce Marysi" wg. Konopnickiej. Dochód w sumie 1200,- zł przekazano do kasy Komitetu Rodzicielskiego.

Z okazji Dnia Wojska Polskiego odwiedzili szkołę uczestnicy walk - pułkownik WP i przewodniczący ZBOWiD, którzy opowiadali swoje przeżycia. Młodzież zaprezentowała program słowno-muzyczny o powstaniu i działalności Ludowego Wojska Polskiego.
W związku z rocznicą Rewolucji Październikowej odbyła się akademia, w jej programie znalazł się referat ucz. Janiny Wolińskiej, wiersze i inscenizacje, pokazy gimnastyczne i chór. Odbyła się także akademia z okazji Dnia Nauczyciela, a po niej - spotkanie pracowników szkoły przy kawie i muzyce.

W końcu listopada starsze klasy organizowały "Andrzejki". W okresie ferii zimowych odbywały się wieczorki towarzyskie, kuligi i bal karnawałowy dla klas VII.

Wyzwolenie Warszawy i Gdańska znalazło odbicie w programie kominka harcerskiego i poranka szkolnego.

W kwietniu mocno przeżyła szkoła egzamin uczniów klas VII do techników i zasadniczych szkół zawodowych. Mogli go składać ci uczniowie, którzy przed 1 lipca 1966 kończyli 14 rok życia. Deklarowali swoją wolę przystąpienia do egzaminu już w październiku, a nauczyciele: poloniści, matematycy i fizycy poświęcili społecznie wiele godzin na dodatkowe lekcje z tą młodzieżą.

Z okazji 1 Maja szkoła została odświętnie udekorowana, a kółko teatralne wystawiło sceny z życia robotników w dawnych czasach.

1 czerwca na Dzień Dziecka Samorząd Szkolny przygotował dla klas I-IV bogaty program artystyczny, w tym bajkę J.Porazińskiej "Zaczarowana fujarka". Starsze dzieci brały w tym czasie udział w imprezie sportowej w Technikum Wychowania Fizycznego.

W okresie wiosennym w związku z obchodami 1000-lecia Państwa Polskiego organizowano wycieczki do miejsc historycznych związanych z walką narodu polskiego, oraz do miejsc uświęconych męczeństwem Polaków w II wojnie światowej. Młodzież i nauczyciele podjęli liczne zobowiązania dla uczczenia 1000-lecia. Wartość podjętych zobowiązań wynosi 60 000,- zł. W czynach społecznych wykonano:

 • zasadzenie 2000 drzew i 500 krzewów,
 • zbieranie suszu leśnego (klasa VII a),
 • wykonanie 350 pomocy naukowych dla szkoły i dla przedszkoli,
 • przepracowano 2500 rob/godzin w pracach porządkowych w ZOO,
 • przepracowano 5200 rob/godzin przy pracach związanych z uporządkowaniem szkoły, boiska szkolnego, odnowieniem sal lekcyjnych,
 • udzielono pomocy uczniom w wymiarze 3000 rob/godzin.
 • zorganizowano akademie, spotkania i uroczystości dla środowiska,
 • porządkowano groby żołnierskie,
 • opracowano albumy o tematyce gdańskiej i kaszubskiej.
W ramach programu nauczania organizowano wycieczki do zakładów pracy takich jak: Stocznia Gdańska, Zakłady Remontowo-Montażowe, Fabryka Farb i Lakierów, Fabryka Środków Odżywczych, Fabryka Mydła, oraz do Zakładów Introligatorskich, Radiowo-Telewizyjnych, do Żeliwiaka, Młotowni i innych.
Zorganizowano 35 wycieczek do Muzeum Archeologicznego, Pomorskiego, Etnograficznego i Kaszubskiego.

Bardzo dobrze układała się współpraca z Komitetem Rodzicielskim pod przewodnictwem p. Edwarda Bąka, aktywnie działały sekcje: naukowo-wychowawcza (przew. pani Piekarska), remontowa, rozrywkowa, członkowie komitetu włączali się w akcję pedagogizacji rodziców. Pani Teresa Salamon przez całe lata w każdej potrzebie służyła pomocą przy tworzeniu dekoracji. Przy jej pomocy młodzież wygrała konkurs na najlepszą reklamę SKO i zdobyła nagrodę w wysokości 500,- zł .
Przeprowadzono remont szkoły na koszt organizatora kolonii letnich: Huty 1 Maja w Gliwicach, na ogólną sumę 100 000,- zł.

Szczep ZHP w szkole składał się z 4 drużyn harcerskich i 1 drużyny zuchowej, razem około 150 osób. Opiekunką jest kol. Alina Nowakowska. Harcerze zorganizowali m.in. specjalistyczne szkolenie z zakresu obrony przeciwpożarowej, biwak w Goszynie, wiosenną wyprawę komandosów, a w akcji letniej - obóz wędrowny i obóz stały w Twardym Dole.

238 członków liczyła szkolna organizacja PCK. Zajmowali się ono propagandą higieny, organizowali konkursy czystości. W młodszych klasach założyli "Klub Wiewiórki"i szczególnie przypominali o higienie jamy ustnej. Opiekunka: kol. Władysława Wenda.

Samorząd organizował apele okresowe, uroczystości szkolne, spotkania, wycieczki i wieczory towarzyskie, prace społeczno-użyteczne, a przy współpracy z Komitetem Rodzicielskim. - także pomoc w nauce. Opiekunką była kol. Stanisława Jarecka. Gościem szkoły byli pisarze Jan Piepka i S.Sznaper-Zakrzewska, marynarz p. Zyguła, przedstawiciele MO, Straży Pożarnej i Służby Leśnej. Uczeń Andrzej Fabis (klasa VII a) był głownym redaktorem gazetki szkolnej. Samorząd utrzymywał kontakt z młodzieżą jugosławiańską ze Skopje.

W sporcie: reprezentacja chłopców w piłce ręcznej zdobyła mistrzostwo miasta Gdańska i III miejsce w finałach wojewódzkich. Mistrzostwo Gdańska zdobyły także dziewczęta w gimnastyce sportowej, a w województwie zdobyły II miejsce. Zespoły szkolne zdobywały też miejsca w pierwszej dziesiątce w takich dyscyplinach jak: pływanie, piłka ręczna i siatkowa dziewcząt. Opiekunami SKS byli kol. Irena Błażejewska i Jerzy Słowik.

Na dobrym poziomie stało czytelnictwo. Młodzież wzięła udział w konkursie czytelniczym 1000-lecia Państwa Polskiego. Uczennica klasy VIIc Janina Wolińska zdobyła wyróżnienie w tym konkursie i nagrodę w postaci wycieczki do Czechosłowacji, ufundowanej przez Kuratorium Oświaty.

ABSOLWENCI

(którzy po ukończeniu VII klasy odeszli do techników lub do zasadniczych szkół zawodowych)

Klasa VII a
Wych: Stanisława Jarecka

 1. Bartoszewicz Paweł
 2. Cybula Andrzej
 3. Czerwińska Genowefa
 4. Derejko Krzysztof
 5. Duhms Barbara
 6. Fabiś Andrzej
 7. Gąszczak Roman
 8. Groth Wanda
 9. Kobyliński Lech
 10. Kornatowska Ewa
 11. Kuczyńska Stefania
 12. Marchewicz Romana
 13. Odrobiński Mirosław
 14. Pietrzyk Krzysztof
 15. Pietrzyk Waldemar
 16. Pionk Roman
 17. Sobieszczański Andrzej
 18. Szmyrgała Adam
 19. Traczuk Andrzej
 20. Wietrzykowski Zbigniew
 21. Zimmerman Andrzej
Klasa VII b
Wych: Alina Nowakowska
 1. Berezowski Andrzej
 2. Burchacz Bohdan
 3. Chabas Jadwiga
 4. Cierocki Władysław
 5. Cierocki Zygmunt
 6. Drzazgowska Jadwiga
 7. Gogolewski Janusz
 8. Kalinowski Tadeusz
 9. Karpiński Roman
 10. Krzysztofik Lidia
 11. Machnik Leszek
 12. Matyjewicz Jerzy
 13. Radka Andrzej
 14. Reszke Marian
 15. Sadowska Daniela
 16. Salcer Teresa
 17. Śmigiel Zbigniew
 18. Werner Bazyli
 19. Zaranek Janusz
Klasa VII c
Wych: Janina Czarnowska
 1. Bizewski Leszek
 2. Cieślak Barbara
 3. Domagalska Anna
 4. Kąkol Ewa
 5. Kolatowski Wacław
 6. Kopacki Wojciech
 7. Krupowies Edward
 8. Lipkowski Zdzisław
 9. Lipski Andrzej
 10. Marcinkiewicz Marek
 11. Mich Zofia
 12. Mruk Antoni
 13. Piepke Irena
 14. Rozalewska Maria
 15. Runowska Teresa
 16. Szadkowska Teodozja
 17. Sziller Henryk

Szanowny Absolwencie!
Jeśli masz adres e-mail i zgadzasz się go tu ujawnić,

poinformuj mnie o tym.

Może tą drogą odnajdą Cię starzy przyjaciele ...

początek strony