<<< KRONIKA SZKOŁY NR 23 w OLIWIE - ROK 1967/68 >>>

Pan Tomasz Chabas przy tablicy ... ;)   Rok szkolny rozpoczął się dnia 3 września uroczystą akademią. Przemawiał kierownik szkoły mgr Aleksander Jeznach, zaproszony gość kpt. Habaj opowiadał o wrześniu 1939 roku, uczennica Anna Makowska z klasy V b powitała pierwszoklasistów, a młodzież przedstawiła program artystyczny.

Wyposażenie szkoły zwiększyło się o 20 stołów ślusarskich odstąpionych bezpłatnie przez Zas. Szkołę Zawodową nr 1 w Gdańsku-Wrzeszczu. Niezbędny sprzęt i narzędzia do pracowni praktyczno-technicznej, na sumę 12 tys. zł, uzyskaliśmy od zakładu opiekuńczego - Zakładu Remontowo-Montażowego. Dzięki społecznemu podejściu dyrektora tego zakładu, mgr inż. Czesława Ostrowskiego, dokonano również remontu centralnego ogrzewania na sumę 20 tys. zł.

Z grona Pedagogicznego odszedł kol. Jan Węglerski, długoletni nauczyciel fizyki w naszej szkole. Przybyła kol. Genowefa Krefta - nauczycielka chemii, kol. Anna Bereziuk - nauczycielka fizyki, oraz Ewa Rekieć - nauczycielka wychowania muzycznego.

Jedna z pierwszych imprez w bieżącym roku na terenie szkoły były obchody Dnia Wojska Polskiego. Młodzież przygotowała akademię, na którą zaprosiliśmy oficera Marynarki Wojennej komandora Bołdrukiewicza. Ciekawe opowiadania z okresu walk i przeżycia na morzu były dla słuchaczy najciekawszym punktem programu. Kmdr Bołdrukiewicz zachwycony naszą młodzieżą, obdarowany kwiatami, powiedział ze dzień dzisiejszy sprawił mu wiele radości.

W tym roku obchodziliśmy 50 rocznicę Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. ZHP ogłosił z tej okazji akcję zdobywania sprawności "Aurora". Nasz szczep przygotował bieg harcerski dla całej młodzieży szkolnej. W pobliskim lesie rozmieszczono punkty kontrolne, na których trzeba było wykazać się wiedzą o rewolucji i o Związku Radzieckim. Wieczorem przy kominku wręczano plakietki "Aurory". Ponadto w szkole odbyła się akademia z udziałem zaproszonego marynarza ze Związku Radzieckiego, a młodzież przedstawiła inscenizację "Timura i jego drużyny".

Obchody Dnia Nauczyciela przygotował Komitet Rodzicielski wspólnie z Samorządem. Spotkanie przy kawie i muzyce było bardzo serdeczne i wesołe, co świadczy o harmonijnej współpracy Grona Pedagogicznego.

Klasa Ia z wychowawczynią panią Tadajewską - nadesłał pan Tomasz Chabas Zabawa choinkowa - nadesłał pan Tomasz Chabas Zabawa choinkowa - nadesłał pan Tomasz Chabas

Rozpoczęła się mroźna zima, a z nią ruszyła akcja dożywiania dzieci. Zakupiono mebelki i kuchenkę gazową na sumę 12 tys. zł i wyposażono pięknie pomieszczenie kuchni. W czasie przerw dzieci otrzymują tu gorące mleko, kakao i bułki, na abonament lub za jednorazową opłatą. Przy wydawaniu posiłków niezmordowanie pracują panie Karkocha i Grombala.

Kierownictwo szkoły i Grono Pedagogiczne dokłada wysiłków, aby dzieci miały w szkole jak najlepsze warunki, opiekę zdrowotną, wiedzę, troszczy się również o sprawy wychowawcze. Kontynuowany jest konkurs "kartkowy" na najlepiej zachowującą się klasę. Na lekcjach wychowawczych uczniowie przeprowadzają samokrytykę swojego zachowania się w szkole i środowisku.

Na akademii z okazji 23 rocznicy wyzwolenia Gdańska ponownie gościł w szkole kmdr Bołdrukiewicz.. Podczas uroczystości uczestnicy minuta ciszy uczcili pamięć Jurija Gagarina, pierwszego w świecie kosmonauty, który niedawno zginął tragicznie.

Dużo miejsca w nauczaniu naszej młodzieży poświęca się tematyce morskiej, bo przecież tylko to można prawdziwie kochać, co się dobrze zna. Zaproszona do szkoły prelegentka mgr Eugenia Kochanowska opowiedziała o morzu w twórczości literackiej od zarania jej dziejów do chwili obecnej.

Akademią pierwszomajową poprowadziła przewodnicząca Samorządu Ewa Bąk z klasy VIII. W części artystycznej wystąpił zespół akordeonistów, chór, były inscenizacje i pokazy gimnastyczne. W dniu Święta Pracy odbyła się defilada harcerzy, festyn i zabawa szkolna z nagrodami dla wyróżniających się w pracy szkolnej.

Członkowie Ligi Ochrony Przyrody pod kierunkiem opiekunki kol. Józefy Tadajewskiej z okazji Dni Lasu zasadzili 5000 drzewek, zasiewali jodełki, zagospodarowywali teren przed szkołą. Ponadto zbierali buczynę, dokarmiali ptaki, roztoczyli opiekę nad pomnikiem przyrody - 180-letnia sosną rosnącą przy ul. Poznańskiej, oraz nad 150-letnimi topolami przy ul. Polanki. Za aktywny udział organizacji w pracach społecznie użytecznych przyznano im nagrodę w wysokości 600 zł.

W sporcie: uzyskaliśmy puchar za tytuł mistrza gimnastyki, 2 puchary za piłkę ręczną, wiele dyplomów indywidualnych i zespołowych, oraz pierwsze miejsce w Gdańsku za ilość zdobytych odznak sprawności fizycznej.

Z okazji Dnia Dziecka odbyła się impreza z loterią fantową w ogródku jordanowskim przy parku oliwskim, zorganizowana przy dużym nakładzie pracy aktywistów Komitetu Rodzicielskiego. Było 3000 losów, co trzeci pełny. Fanty ofiarowały przedsiębiorstwa i dzieci szkolne. Była również wędka szczęścia, konkursy, amatorskie występy przed mikrofonem. Dochód z imprezy wyniósł 6 300 zł. Ta impreza, jak również wiele innych na terenie szkoły, ich ciekawy przebieg i udany nastrój, to zasługa niestrudzonego Komitetu Rodzicielskiego, którego duszą jest pełen inicjatywy przewodniczący inż. Edward Bąk.

Pięć klas ósmych ukończyło w tym roku naukę w naszej szkole. Dwie z nich ze względów lokalowych uczyły się w V PSO. Na zakończenie nauki wszyscy zebrali się w naszej auli, aby dorocznym zwyczajem pożegnać szkołę.

ABSOLWENCI

Klasa VIII a
Wych: Krystyna Paprocka

 1. Barcikowska Grażyna
 2. Belgrau Maria
 3. Bieńkowicz Grzegorz
 4. Bober Zdzisław
 5. Chomentowska Irena
 6. Czerniewski Michał
 7. Gawryluk Anna
 8. Głombiowska Małgorzata
 9. Gruszecki Ireneusz
 10. Iwuć Jan
 11. Kaczko Tadeusz
 12. Karmowski Marian
 13. Karpińska Elżbieta
 14. Konarska Barbara
 15. Kotyński Stanisław
 16. Krzyżanowski Janusz
 17. Lewicka Barbara
 18. Liniewicz Andrzej
 19. Mach Mieczysław
 20. Miner Gabriela
 21. Oczak Andrzej
 22. Radzińska Teresa
 23. Salamon Ryszard
 24. Szreder Jan
 25. Tańska Zofia
 26. Wejda Halina
 27. Wenta Elżbieta
 28. Wielbiński Piotr
Klasa VIII b
Wychowawczyni: Zofia Baum
 1. Abramowicz Leszek
 2. Bąk Ewa
 3. Budzińska Bożena
 4. Ciechalski Mirosław
 5. Cieślakiewicz Barbara
 6. Czajkowski Zbigniew
 7. Dubicka Halina
 8. Fabich Grazyna
 9. Hajdamowicz Grażyna
 10. Kamiński Kazimierz
 11. Kaniszewski Waldemar
 12. Koliński Jan
 13. Kopeć Iwona
 14. Kostucha Małgorzata
 15. Kucharczyk Bożena
 16. Kuchta Andrzej
 17. Kuczyńska Zofia
 18. Landowski Tadeusz
 19. Lepieszko Wiesława
 20. Leszczak Kazimierz
 21. Lipkowski Stefan
 22. Mądrowska Barbara
 23. Misztela Bogusława
 24. Rajszczak Dariusz
 25. Richert Barbara
 26. Sarnacki Jacek
 27. Surma Roman
 28. Świątek Katarzyna
 29. Turczyn Anna
 30. Witkowski Krzysztof
 31. Woźniak Roman
 32. Zimińska Halina
Klasa VIII c
Wychowawca: Antoni Sokolnicki
 1. Bascikowski Ryszard
 2. Bastgen Jolanta
 3. Błyskal Gabriela
 4. Borkowska Janina
 5. Brzeska Ewa
 6. Brzeżyński Ryszard
 7. Czeszewska Ewa
 8. Damsh Elżbieta
 9. Dauksza Irena
 10. Fularczyk Irena
 11. Gandecka Ewa
 12. Gruszecki Wiktor
 13. Grzesik Jerzy
 14. Igliński Jan
 15. Kaczmarek Piotr
 16. Krupa Andrzej
 17. Malinowska Danuta
 18. Nastrożna Urszula
 19. Niekrasz Danuta
 20. Pogorzelski Marek
 21. Rosinka Elżbieta
 22. Sankowski Tomasz
 23. Sawicka Elżbieta
 24. Sienkiewicz Barbara
 25. Sierakowski Marek
 26. Sutor Małgorzata Maria
 27. Szcześniak Henryk
 28. Szreder Bogumiła
 29. Ślusarek Grażyna
 30. Śnieżko Henryk
 31. Tomkalski Grzegorz
 32. Wietrzykowski Zbigniew
 33. Zalewska Danuta
Klasa VIII d
Wych: Daniela Landowska
 1. Bastian Urszula
 2. Binczak Iwona
 3. Blaszkowska Grażyna
 4. Czajkowski Andrzej
 5. Czarnecki Roman
 6. Dankowski Marek
 7. Gąsior Bogumiła
 8. Gąszczak Wiesława
 9. Glegocińska Grażyna
 10. Jagiełło Aleksandra
 11. Klimek Edward
 12. Kościółek Anna
 13. Leff Tadeusz
 14. Lewandowska Anna
 15. Mackiewicz Danuta
 16. Olszewska Renata
 17. Orłowska Zofia
 18. Polakowski Kazimierz
 19. Rataj Elżbieta
 20. Richert Józef
 21. Rojek Aleksandra
 22. Romanowski Andrzej
 23. Smolińska Anna
 24. Stawirej Bogumiła
 25. Szymańska Krystyna
 26. Traczuk Leszek
 27. Wysocki Tadeusz
 28. Wysocki Wiesław
 29. Zapaśnik Andrzej
 30. Zienkiewicz Anna
 31. Żukowski Michał
 32. Zyguła Anna
Klasa VIII e
Wych: Genowefa Krefta
 1. Albinger Jan
 2. Albinger Krzysztof
 3. Bujak Józef
 4. Ciesielski Piotr
 5. Czeczko Aniela
 6. Czerwionko Tadeusz
 7. Elwart Herbert
 8. Gańska Anna
 9. Gańska Krystyna
 10. Kuling Ryszard
 11. Makulec Jadwiga
 12. Malotke Bernard
 13. Narloch Tadeusz
 14. Opałko Gabriela
 15. Opałko Ryszard
 16. Piechocki Andrzej
 17. Pionk Longina
 18. Pionk Waldemar
 19. Radziwon Marek
 20. Rynkiewicz Janina
 21. Ryszkowski Romuald
 22. Sikorska Mariola
 23. Sosnowy Wiesław
 24. Swistun Teresa
 25. Sydor Eugeniusz
 26. Tuszyńska Krystyna
 27. Wachuda Marek

Szanowny Absolwencie!
Jeśli masz adres e-mail i zgadzasz się go tu ujawnić,

poinformuj mnie o tym.

Może tą drogą odnajdą Cię starzy przyjaciele ...

początek strony