<<< KRONIKA SZKOŁY NR 23 w OLIWIE - ROK 1968/69 >>>

Klasa VIIIa - nadesłał Łukasz Makurat Klasa VIIIb - nadesłał Tadeusz Juchniewicz   Szkoła rozpoczęła kolejny rok pracy pod kierunkiem mgr Aleksandra Jeznacha. Przybyli nowi nauczyciele: Krystyna Dudko, Renata Piernicka i Lucyna Pytkowska. Odeszły do innych szkół kol. Irena Błażejewska i Elżbieta Słowik.

Na czoło zagadnień w naszej tegorocznej pracy wysuwa się znajomość tez V Zjazdu PZPR, oraz wiązanie tychże z pracą dydaktyczno-wychowawczą. Należy podnieść rangę ZHP i ściślej współpracować z tą organizacją celem podniesienia postawy ideowej ucznia.
Należy bardziej zainteresować młodzież dorobkiem naszego regionu. W pracy dydaktycznej więcej wykorzystywać pomoce audiowizualne.

Szczep harcerski im. Obrońców Wybrzeża składa się z 6 drużyn harcerskich i 2 zuchowych, łącznie 152 członków. Pierwszą uroczystą akademię przygotowali harcerze z okazji Dnia Wojska Polskiego, a popołudniu zorganizowali uroczystą zbiórkę szczepu i kominek, na którym zagościli: kierownik szkoły, z-ca komendanta Hufca Oliwa, oraz uczniowie i nauczyciele ze Szkoły nr 6 dla Pracujących.

W listopadzie harcerze zorganizowali akademię w związku z 51 rocznicą rewolucji oraz 50 rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę i otwarciem obradów V Zjazdu PZPR. Cała szkoła przybrała odświętny wygląd. Wiadomości ze Zjazdu przekazywane drogą telewizyjna były omawiane ze starsza młodzieżą.

Dzień Nauczyciela był okazja do uroczystego spotkania nauczycieli z młodzieżą, a później przy kawie, z aktywem Komitetu Rodzicielskiego. Nauczyciele wyróżniający się w pracy otrzymali nagrody: kol. kol. Landowska, Okoniewska, Gumowska, Ciepłuchowa, Krefta, Nowakowska, Flakowicz, Kaps, Wojkiewicz i Glanz (bibliotekarka).

W listopadzie odbyło się spotkanie z pisarzem-marynistą Gracjanem Jordanem. Młodzież wysłuchała opowieści o przeżyciach autora w okresie pracy na statku rybackim, oraz o tym jak powstawała powieść "Kocham cię morze". Młodzież okazała duże zainteresowanie tematyką morską, stawiała szereg mądrych pytań. Pan Jordan obiecał dostarczyć szkole materiały literackie związane z morzem: wiersze i inscenizacje.

"Młodzież jest żywiołem równie potężnym i pięknym jak morze, dlatego ze szczególnym uznaniem i szacunkiem chylę skroń przed Państwa osiągnięciami pedagogicznymi"- taki wpis pozostawił nasz gość w kronice szkoły.

W styczniu gościliśmy w szkole Jana Piepkę, pisarza, gawędziarza kaszubskiego, znawcę folkloru. Młodzież była oczarowana jego wesołymi gadkami i gwarą kaszubską. W kronice szkoły pozostawił wpis:

"Był jem sôm, a Waji wiele
i żesmë sę razem smielë!"

Odbyło się jeszcze wiele innych spotkań z ciekawymi ludźmi: przedstawicielami Wojska Polskiego i ZBOWiD, Komendy Ruchu Drogowego MO, marynarzami, pracownikami służby leśnej. Organizował je Samorząd Szkolny. Przewodniczącą Samorządu była w tym roku Elżbieta Wosik z klasy VII b.

W styczniu odbyły się zabawy noworoczne. Oto wspomnienie Ani Makowskiej z klasy VI b. ..."Długo czekaliśmy na nasz klasowy wieczór karnawałowy. Na lekcji wychowawczej omówiliśmy w szczegółach przebieg imprezy. Dziewczęta zobowiązały się przygotować kotyliony, kanapki, ciasto, bigos. Chłopcy - herbatę, sałatkę, niespodzianki i przygotowanie sali. Przyjęcie odbyło się w klasie, tańce - w auli. Na balu oprócz naszej Pani Wychowawczyni p.Jareckiej były mamusie z Komitetu Rodzicielskiego i pan Kierownik, który bawił się razem z nami i radował się naszą udaną zabawą. Na atrakcyjne występy artystyczne zabrakło nam czasu. Wszyscy staraliśmy się wykorzystać każdą chwilę, aby się wyskakać, wyśmiać i nacieszyć."...

W związku z XXV-leciem PRL szkoła aktywnie włączyła się do wszystkich imprez organizowanych przez władze oświatowe i organizacje społeczno-polityczne. Młodzież klas starszych brała udział w konkursie "Wkład moich rodziców w budowę Polski Ludowej".

Z okazji V Zjazdu oraz XXV-lecia PRL poszczególne klasy i nauczyciele podjęli liczne zobowiązania dotyczące pracy w szkole i w środowisku. Młodzież szkolna przepracowała 16 000 godzin w ramach czynów społecznych dla szkoły (odnawianie pomieszczeń, porządkowanie otoczenia, wykonanie i naprawa pomocy naukowych) i dla środowiska: w ZOO, w parku oliwskim, oraz pomoc w akcji wyborczej do Sejmu i Rad Narodowych. Nasi harcerze wykonali wszystkie zadania Alertu Naczelnika ZHP, a 142 harcerzy i zuchów z naszego szczepu zdobyło sprawność "PKWN". Harcerze nasi za wystrój i postawę w pochodzie 1-Majowym zostali wyróżnieni w rozkazie komendanta Hufca Oliwa.

Z okazji Dni Oświaty, Książki i Prasy biblioteka szkolna zorganizowała konkurs z zakresu literatury. Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe.

1 czerwca młodzież brała udział w imprezach organizowanych przez organizacje społeczne. W konkursie "Kredą po asfalcie" prace naszych uczniów otrzymały wyróżnienie.
7 czerwca obchodzono w szkole Święto Sportu.

W tym roku przeprowadzono w szkole 116 lekcji z filmem, 220 lekcji radiowo-telewizyjnych, 80 lekcji z magnetofonem. Zorganizowano 65 zbiorowych wycieczek do kina na filmy o problematyce związanej z programem nauczania i aktualnymi wydarzeniami. Dzieci z młodszych klas brały udział w zbiorowych wycieczkach do Teatru "Miniatura".

Zorganizowano 27 wycieczek do gdańskich zakładów pracy: Stoczni Gdańskiej im.Lenina, Stoczni Remontowej, Gdańskiej Fabryki Farb i Lakierów, Zakładu Introligatorskiego, Odlewni Żeliwa i innych. Odbyły się 23 wycieczki do: Muzeum Regionalnego w Oliwie, Muzeum Pomorskiego, Archeologicznego, Morskiego oraz na statek m.s. Batory.
Przeprowadzono kilka wycieczek autokarowych po województwie gdańskim i bydgoskim. Klasy VIII brały udział w II Zlocie klas VIII we Wdzydzach, organizowanym przez oddział PTTK Stoczni Gdańskiej. Za najliczniejszy udział w zlocie szkoła nasza otrzymała I nagrodę - puchar Dyrektora Stoczni Gdańskiej im. Lenina.

Komitet Rodzicielski prowadził akcję "szklanka gorącego mleka", wydając codziennie ponad 150 porcji, w tym 30 bezpłatnie. Rodzice nasi są bardzo oddani szkole i wnoszą nieocenioną pomoc w pracach organizacyjnych.

Koło Towarzystwa Krzewienia Kultury Świeckiej w naszej szkole pracowało pod kierunkiem kol. Zofii Morozik. Zorganizowano 7 prelekcji dla nauczycieli i rodziców, które cieszyły się dość dużą frekwencją i wywoływały ożywione dyskusje. Tematyka prelekcji:

 • Życie w rodzinie
 • Rozwój umysłowy i fizyczny dziecka
 • Jak zorganizować zajęcia pozalekcyjne
 • Kształtowanie świadomości społecznej u młodzieży
 • Wychowanie przez pracę
 • Kształtowanie moralności socjalistycznej
 • Problemy przestępczości nieletnich.
Na uroczystość zakończenie nauki w klasach VIII kółko dramatyczne przygotowało wesołą inscenizację "Ananasy z ósmej klasy", a zespół muzyczny odegrał kilka utworów. W imieniu ósmoklasistów żegnała szkołę Ela Ołdziej. Dla wyróżniających się w nauce lub pracy społecznej były nagrody książkowe.

ABSOLWENCI

Klasa VIII a
Wych: Anastazja Rajkowska

 1. Bąk Alicja
 2. Bizewska Małgorzata
 3. Bogdańska Irena
 4. Bortkiewicz Elżbieta
 5. Dmowska Barbara
 6. Donasz Andrzej
 7. Drzazgowska Elżbieta
 8. Frierabend Jerzy
 9. Hinz Halina
 10. Jabłoński Zenon
 11. Leszczuk Tadeusz
 12. Leszczyńska Zofia
 13. Makurat Marek
 14. Michowski Krzysztof
 15. Ogiński Waldemar
 16. Osipowicz Zofia
 17. Owczarek Danuta
 18. Owczarek Mieczysław
 19. Petke Maria
 20. Rasała Danuta
 21. Rasz Renata
 22. Rydlewski Andrzej
 23. Sakowicz Danuta
 24. Sengler Irena
 25. Sobieszczańska Elżbieta
 26. Staszkiewicz Barbara
 27. Szakiel Krzysztof
 28. Śmigiel Danuta
 29. Wangler Maria
 30. Wangler Zofia
 31. Woźniak Maciej
 32. Wrońska Ewa
Klasa VIII b
Wych: Alina Nowakowska
 1. Bąk Piotr
 2. Bocheński Andrzej
 3. Cierocka Jadwiga
 4. Fruczek Sławomir
 5. Górska Izabela
 6. Grzybowski Tomasz
 7. Herbasz Tadeusz
 8. Jabłoński Jerzy
 9. Juchniewicz Tadeusz
 10. Kamiński Tadeusz
 11. Kreft Janina
 12. Król Danuta
 13. Krzysztofik Jadwiga
 14. Kuczyński Roman
 15. Leszczyński Witold
 16. Łukowski Tadeusz
 17. Matyszewska Adela
 18. Mońko Ryszard
 19. Mrówczyński Marek
 20. Ołdziej Elżbieta
 21. Potocki Andrzej
 22. Prezner Teresa
 23. Rybicki Marek
 24. Strzelczyk Paweł
 25. Szczepaniak Krzysztof
 26. Szwedowska Krystyna
 27. Szymański Aleksander
 28. Świdziński Janusz
 29. Tomczak Marek
 30. Wensora Sabina
 31. Wiśniewski Józef
 32. Woszyńska Elżbieta
 33. Woźniak Alina
 34. Ziobro Krzysztof
Klasa VIII c
Wych: Janina Czarnowska
 1. Blikowska Maria
 2. Błażejewska Małgorzata
 3. Brzozowska Elżbieta
 4. Budrewicz Bogdan
 5. Cwir Mirosław
 6. Teierabend Barbara
 7. Formella Urszula
 8. Głowacka Elżbieta
 9. Grzenkowska Brygida
 10. Gulecki Mirosław
 11. Hadło Maria
 12. Kalko Danuta
 13. Karbowska Elżbieta
 14. Kossakowski Mariusz
 15. Kozak Sławomir
 16. Kucewicz Adam
 17. Kuczyński Jacek
 18. Miecznikowska Danuta
 19. Muszyński Ryszard
 20. Oczak Henryk
 21. Pałys Józef
 22. Piackus Zbigniew
 23. Rokicka Elżbieta
 24. Samolewicz Ireneusz
 25. Serkowska Ewa
 26. Sikorska Teresa
 27. Sikorski Tomasz
 28. Stephan Ryszard
 29. Strzelecka Joanna
 30. Szperling Wojciech
 31. Talaśka Piotr
 32. Tomczak Leszek
 33. Zarach Stanisław
 34. Żylińska Joanna
Klasa VIII d
Wych: Maria Ciepłucha
 1. Budziński Ryszard
 2. Cieślak Grażyna
 3. Cieślak Ireneusz
 4. Ciska Barbara
 5. Dargacz Renata
 6. Fabiś Danuta
 7. Hinz Gabriela
 8. Jarocki Waldemar
 9. Jamiołkowski Ryszard
 10. Janczak Marianna
 11. Kargol Danuta
 12. Klawikowski Roman
 13. Klechowicz Zdzisław
 14. Kucharski Waldemar
 15. Konieczek Bogusława
 16. Lewczak Mirosława
 17. Lubocka Danuta
 18. Łatuszyńska Ewa
 19. Pogorzelski Wojciech
 20. Piekarski Mariusz
 21. Piernicka Maria
 22. Ratkowski Wojciech
 23. Runowski Zbigniew
 24. Sankowska Teresa
 25. Sąsiadek Jacek
 26. Skibicki Grzegorz
 27. Symonowicz Andrzej
 28. Szczęśniak Janusz
 29. Szermiman Mirosława
 30. Tomkalski Tadeusz
 31. Ustarbowski Waldemar
 32. Waśk Wojciech
 33. Żukowska Jolanta

Szanowny Absolwencie!
Jeśli masz adres e-mail i zgadzasz się go tu ujawnić,

poinformuj mnie o tym.

Może tą drogą odnajdą Cię starzy przyjaciele ...

początek strony