<<< KRONIKA SZKOŁY NR 23 w OLIWIE - ROK 1998/99 >>>

Pierwszkolasistka     Kierownictwo szkoły: Krystyna Rosińska-Dojlido (dyrektor) i Małgorzata Mikos (v-ce dyrektor).

Pierwszkolasiści - już pasowani na uczniów

Działalność dydaktyczno-wychowawcza szkoły była tak ukierunkowana, aby dzieci i młodzież oprócz nauki brały udział w różnych wydarzeniach szkolnych i same je organizowały, tak aby przeżycia na długo pozostały w pamięci. Były wycieczki, wyjscia do kin i teatrów. Były zabawy, quizy i konkursy.
Na początek odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia dzieci z pierwszych klas. Żeby zostać uczniem, trzeba było pomyślnie przejść tor przeszkód, napić się "atramentu", zjeść "kredę" i poddać sie licznym wymyślnym torturom, przygotowanym wcześniej przez Samorząd Uczniowski i wychowawców pierwszych klas.

Pani bibliotekarka Monika Wróblewska mianuje na czytelników uczniów klas pierwszych Opiekunka dzieci z klas I-III była pani Barbara Witkowska. Dbała o to, aby dzieci miały chwile wytchnienia od nauki. Toteż w ciągu roku szkolnego dzieci obejrzały w kinie filmy: "Świnka w mieście", "Dawno temu w trawie". Brały udział w przedstawieniu pt. "Kolorowy pociąg" i "Bajkowy świat", podczas których poznały kulturę różnych krajów. Oglądały przedstawienie o tematyce ekologicznej pt. "Wyspa skarbów".
Zostały zaproszone do sąsiedniej Szkoły Podstawowej nr 36 na przygotowane przez tamtejsze kółko teatralne przedstawienie pt. "Królewna Śnieżka".

Finał konkursu zorganizowanego z okazji 200-lecia urodzin Adama Mickiewicza "Droga na Horn" - to tytuł przedstawienia, które dzieci obejrzały przy okazji zwiedzania Muzeum Morskiego. Były także w Porcie Lotniczym w Rębiechowie, pojechały do Rozewia, do ZOO oraz do Parku Krajobrazowego.
Uroczyście obchodziły Mikołaja, Wigilie Bożego Narodzenia, Dzień Chłopca, Dzień Dziewczynek, Dzień Matki, Dzień Babci.

Kiermasz świąteczny przygotowany przez dziewczynki z Samorządu Szkolnego z opiekunką panią Sylwią Łoś Był karnawał i zabawa całkiem dorosła, bo z wodzirejem i przy muzyce granej przez wojskowa orkiestrę. Z okazji Świąt Wielkanocnych klasy Ib i IIIb z wychowawcami, p. Jolantą Wójcik i p. Barbarą Witkowską przygotowały przedstawienie pt. "Wielkanocne Święta Radości".

Jasełka przygotowały wspólnie klasy: Ib, IIIb i IVb Klasy II i III spotkały się z funkcjonariuszami Straży Miejskiej, którzy przybliżyli im pracę stróżów porządku. Z okazji Dnia Dziecka był festyn, na który zaproszono dzieci ze Szkoły nr 36. Dzięki licznym sponsorom były lody, słodycze, napoje, zabawki-nagrody i wesoła zabawa przy muzyce.

Zimą uczniowie klas I w bibliotece pasowani zostali na czytelników. Z tej okazji obdarowano ich zakładkami przygotowanymi przez starsze dzieci w świetlicy. Odbył się konkurs, gdzie trzeba było wykazać się wiedzą dotycząca książek i znajomością pisarzy.

Dzień Wiosny - klasa VIc w parodii lektury 'W pustyni i w puszczy'

Nasze dzieci brały udział w trzech konkursach między-szkolnych. Pierwszy to recytatorski na temat: "Cuda i dziwy w wierszach J.Tuwima", zajęły tam czołowe miejsca. Drugi - ortograficzny dla klas III. Trzeci - plastyczny na temat: "Jedzie straż ogniowa" - dzieci otrzymały wyróżnienie. Za udziały w konkursach oraz przy różnych innych okazjach dzieci obdarowywane były słodyczami, które przekazała naszej szkole fabryka słodyczy "Fazer".

Z okazji Dnia Wiosny starsze klasy przygotowały wesołe inscenizacje znanych lektur szkolnych: "Krzyżaków" i "Pana Tadeusza".

Dzień Wiosny - Klasa VIIc we własnej parodii inscenizacji 'Krzyżaków' Dzień Wiosny - Klasa VIIc w inscenizacji 'Krzyżaków' - nadesłała Ania Bocheńska Dzień Wiosny - Klasa VIIIa i 'Pan Tadeusz' - nadesłała Ania Bocheńska

Dzień Wiosny - pani dyrektor Krystyna Rosińska-Dojlido jako stróż porządku publicznego ... w sali gimnastycznej Dzieci z klas IV, V i VI, których ogólnym opiekunem była pani Danuta Łoboda, również miały urozmaicona naukę. Organizowały dyskoteki z okazji Dnia Chłopaka, Andrzejek, Mikołajek, karnawału. Obchodziły uroczyście Wigilie Bożego Narodzenia.

Dzieci z grupy '0' z panią Teresą Gonerską prezentują swoje koszyczki wielkanocne Klasa IVc - nadesłała Izabela Bielińska

Odbywały się kształcące konkursy: plastyczny i recytatorski, poświęcone twórczości Adama Mickiewicza.

Klasy IV prowadziły monitoring kwaśnych deszczy pod kierunkiem p. Jolanty Zając. Wszystkie klasy z tej grupy wiekowej obejrzały Turniej Rycerski w wykonaniu członków Chorągwi Komturstwa Gniewskiego. W Pałacu Opatów w Oliwie obejrzały wystawę obrazów Mariana Mokwy.

W Teatrze Wybrzeże brały udział w spektaklu pt. "Alicja w krainie czarów". Uczestniczyły w lekcji muzealnej w Domu Uphagena oraz w Muzeum Morskim w Gdańsku. Film "Dawno temu w trawie" obejrzały z okazji Święta Wiosny.

Dzień Unii Europejskiej - klasa VIIb prezentuje Grecję Dzień Unii Europejskiej - narodowe stroje i walka byków to oczywiście Hiszpania prezentowana przez klasę VIc z wychowawczynią panią Krystyną Sosnową Szczególnie bogaty w wydarzenia był maj, kiedy to uczniowie brali udział w prezentacji walorów krajobrazowych i dorobku kulturalnego krajów członkowskich Unii Europejskiej. Była to całodniowa uroczystość, przygotowana pod kierunkiem p. Marii Kościowskiej, z dużym rozmachem i zaangażowaniem, zatytułowana "Dzień Unii Europejskiej".

Dzień Dziecka odbył się ostatniego dnia maja. Były to rozgrywki sportowe: piłkarskie, minihokej, zawody sprawnościowe na rowerach. Nie zabrakło lodów i drobnych upominków. W czerwcu tradycyjnie dzieci wyjeżdżały na wycieczki krajoznawcze jedno- lub kilkudniowe.

Dzień Unii Europejskiej - klasa VIa przybliżyła nam Irlandię Dzień Unii Europejskiej - prezentacja Włoch w wykonaniu klasy VIIc z wychowawczynią panią Kolanowska-Bugaj Grupą wiekową młodzieży z klas VII i VIII opiekowała się pani Anna Kaling. Oni również wygospodarowali czas na chwile odpoczynku od nauki.
Były więc uroczystości z okazji Andrzejek, Wigilii, karnawału, Walentynek, Dnia Wiosny i Dnia Sportu. Z okazji Dnia Wiosny uczniowie prezentowali inscenizacje szkolnych lektur "W pustyni i w puszczy", Krzyżacy", "Balladyna", "Pan Tadeusz". Chodzili do kina i teatru, zwiedzili wystawę pt. "Scenografia teatralna".
W 80 rocznice uzyskania niepodległości Polski uczestniczyli w pokazie rycerskim w wykonaniu Chorągwi Komturstwa Gniewskiego.

Dzień Unii Europejskiej - klasa VIb prezentuje symbole charakterystyczne dla Niemiec Młodzież klas VII-VIII brała udział w konkursie wiedzy o życiu i twórczości Adama Mickiewicza (recytacje i konkurs wiedzy w osobnych kategoriach wiekowych). Drugi duży konkurs był zatytułowany: "Ziemia nie jest jednorazowa" - o tematyce ekologicznej, w kategoriach: indywidualnej (konkurs wiedzy) i klasowej (plakaty i fotoreportaż). Młodzież wzięła też udział w obchodach Dnia Unii Europejskiej w szkole, razem z klasami młodszymi.

Klasa VIc - nadesłał Łukasz Makurat W obu półroczach starsze klasy z powodzeniem brały udział w olimpiadach i konkursach międzyszkolnych. Do Olimpiady Polonistycznej dla klas V i VI do I etapu rejonowego zakwalifikowało się 9 osób, a z grupy wiekowej klas VII-VIII - 10 osób, z tego do II etapu przeszła jedna uczennica, Agata Oleszkiewicz VIIIa. Nasi uczniowie zakwalifikowali sie tez do etapu rejonowego olimpiady z matematyki (17), w tym Grzegorz Klein - do II etapu, z biologii (2), z historii (3).
Za sumienna, równą całoroczna pracę pani Dyrektor wyróżniła kilkoro uczniów: Grzegorza Kleina - VIIa, Beatę Mordawską - VIIIa, Magdalenę Trzebicką - VIIIa, Anetę Mańkowską - VIIIb. Wszyscy oni otrzymali stypendia.

W gabinecie dentystycznym nie tak strasznie Jak co roku, prowadziliśmy szeroką profilaktykę wychowawczą, szczególnie zwracając uwagę na dzieci i młodzież zaniedbane środowiskowo, pochodzące z rodzin niewydolnych wychowawczo lub mających poważne kłopoty finansowe. Dzieci otrzymywały zapomogi z funduszu TPD oraz obiady finansowane przez Wydział Oświaty. Dla dzieci z trudnościami w nauce organizowane były zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Systematycznie prowadzone były zajęcia logopedyczne oraz gimnastyka korekcyjna.

W tym roku, jak i w latach poprzednich, mury naszej szkoły wymagały remontu. Zrobiono duży remont sali gimnastycznej, z wymianą okien, podłogi, uzupełnieniem tynku i odmalowaniem ścian, odmalowano kilka sal lekcyjnych, sekretariat i pokój nauczycielski.

Dzień Dziecka - konkursy, zawody sportowe, a potem lody i dyskoteka

W bieżącym roku miała miejsce siódma pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski. Przez jedna dobę Ojciec Święty rezydował w Oliwie. Z tej okazji uczniowie i nauczyciele odświętnie udekorowali budynek szkoły.

Na asfalcie jezdni prowadzącej do Katedry Oliwskiej dzieci namalowały słowa powitania i kolorowe obrazki.

Bieżący rok był przygotowaniem do reformy edukacji, która wejdzie w życie w przyszłym roku. Po raz pierwszy absolwentami naszej szkoły, obok uczniów klas ósmych, zostali także uczniowie klas szóstych, którzy pójdą do gimnazjów.

'Zerówki' już tradycyjnie żegnają ósme klasy, tym razem dzieci przedstawiły inscenizację wierszy Jana Brzechwy.     Zakończenie roku szkolnego. Część artystyczną przygotowała klasa IIIb

W szkole został opracowany program wychowawczy, cel i plan działania w dobie reformy oświaty, sformułowany jako Misja Szkoły Podstawowej Nr 23:

"Szkoła nasza pragnie kształcić i wychowywać młodego człowieka otwartego na prawdę, dobro, piękno i miłość.
 1. Wychowanie i kształcenie stanowi w pracy naszej szkoły integralną całość.
 2. Szkoła wychowuje człowieka nowoczesnego, Europejczyka, zachowującego swoje korzenie i polską tradycję.
 3. Przygotowuje do podejmowania samodzielnych zadań, kształci zdolność do tworzenia więzi interpersonalnych, poznawania siebie i systemu obowiązujących wartości.
 4. Jesteśmy dla uczniów, rodziców oraz szerzej rozumianej społeczności lokalnej i obserwatorów, byłych uczniów, studentów i innych mieszkańców.
 5. W tworzeniu wspólnoty wychowującej stawiamy na rodzinę - priorytet wychowywania domowego.
 6. Wspólnie z rodzicami podejmujemy działania wychowawcze.
 7. W wychowywaniu i nauczaniu chcemy skupić uwagę na rozwoju wszystkich sfer osobowości ucznia: rozwoju intelektualnym, moralnym i duchowym, profilaktyce zdrowotnej i kształtowaniu sprawności fizycznej. Na uświadomieniu uczniom, że uczciwość, wiara, integralność, lojalność, miłość - to zasady będące filarem sukcesu osobistego i społecznego.
 8. Oferujemy naszym uczniom:
  • nauczanie zintegrowane w klasach I-III,
  • nauczanie blokowe w klasach IV-VI,
  • organizowanie warsztatów artystycznych, wernisaży, przedstawień,
  • promowanie zdrowia, stawiamy na sport i szeroko pojętą rekreację,
  • wysoki poziom nauczania języków obcych,
  • przygotowanie do uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym,
  • wszechstronny rozwój uczniów pod kierunkiem kreatywnych nauczycieli.

ABSOLWENCI

Klasa VIII a
Wych: Maria Kościowska

 1. Abramowicz Jarosław
 2. Augustyn Ewa
 3. Bagnucki Tomasz
 4. Bartkowska Alina
 5. Bąk Anna
 6. Blok Katarzyna
 7. Bobcow Tomasz
 8. Borowiak Anna
 9. Brzęczek Marcin
 10. Dahms Karolina
 11. Dąbrowny Radosław
 12. Jaskulski Krzysztof
 13. Klima Krzysztof
 14. Koreń Katarzyna
 15. Krzywda Paweł
 16. Lejman Paweł
 17. Mądziel Łukasz
 18. Mikołajczak Barbara
 19. Mordawska Beata
 20. GG Nowak Damian
 21. Nowicka Małgorzata
 22. Oleszkiewicz Agata
 23. Rogacki Rafał
 24. Siemaszko Maria
 25. Trzebicka Magdalena
 26. Waselina Aleksandra

Klasa VIII b
Wych: Anna Kaling

 1. Bartkowski Bartosz
 2. Czerwiński Marek
 3. Gajtka Aleksandra
 4. Górecka Dorota
 5. Herbasz Lucyna
 6. Jaskulski Karol
 7. Kaczyńska Anna
 8. Kalkowska Katarzyna
 9. Kowalczyk Agnieszka
 10. Kozikowski Jarosław
 11. Krystoszek Stefan
 12. Mańkowska Aneta
 13. Marek Piotr
 14. Olejniczak Paweł
 15. Orzechowska Ewelina
 16. Osowska Anna
 17. Piątek Anna
 18. Psuj Ryszard
 19. Serdiuk Sławomir
 20. Skiba Monika
 21. Zając Aleksandra
 22. Żółtanska Katarzyna
Klasa VI a
Wych: Grażyna Sieczka
 1. Anikowski Michał
 2. Brewus Danuta
 3. Ignaciuk Jakub
 4. Jankowska Barbara
 5. Jabłoński Grzegorz
 6. Kacprowicz Piotr
 7. Karczmarz Daria
 8. Kreft Patrycjusz
 9. Kurszewski Marcin
 10. Młodzianko Michał
 11. Nowak Szymon
 12. Odya Zofia
 13. Pasternak Agnieszka
 14. Pepliński Marcin
 15. Rompczyk Weronika
 16. Różycki Łukasz
 17. Sawicki Łukasz
 18. Słomski Robert
 19. Woźniak Monika
Klasa VI b
Wych: Krystyna Kasperska
 1. Borowski Michał
 2. Brambor Mateusz
 3. Guzdras Jakub
 4. Kurowski Paweł
 5. Leśniak Grażyna
 6. Lewandowska Katarzyna
 7. Lubawski Piotr
 8. Mądziel Maciej
 9. Mieszała Piotr
 10. Miller Jan
 11. GG Pałys Jan
 12. Piernicki Tomasz
 13. Rusiłowicz Paweł
 14. Stolarz Jacek
 15. Ślisz Maciej
 16. Walentynowicz Marta
 17. Zając Zuzanna
 18. Zapart Katarzyna
Klasa VI c
Wych: Krystyna Sosnowa
 1. Albertowicz Adam
 2. Drożeńska Anna
 3. Dziwisz Mikołaj
 4. Faściszewska Maria
 5. Goździewska Katarzyna
 6. Hanus Mateusz
 7. Kajder Ewelina
 8. Katulska Monika
 9. Kapica Marta
 10. Kropidłowska Agnieszka
 11. Kropidłowska Magdalena
 12. Królikowski Krzysztof
 13. Laskowska Dorota
 14. Makurat Krzysztof
 15. Osowski Michał
 16. Pakuła Michał
 17. Pakuła Aleksandra
 18. Pomierski Michał
 19. Przywarska Anna
 20. Skwarło Paweł
 21. Żywicka Anna
Szanowny Absolwencie!
Jeśli masz adres e-mail i zgadzasz się go tu ujawnić,
poinformuj mnie o tym.

Może tą drogą odnajdą Cię starzy przyjaciele ...

początek strony